[[suggestion]]
Sammenlign lande

Sammenlign verdens lande

sammenlign med

Areal

Danmark dk

42 920 km2

  • Danmark i rødt
  • Indien i blåt

Indien in

3 287 259 km2

Indien er 76,59 gange større end Danmark

Befolkning

Indbyggere

5 834 952

Mennesker i Danmark

1 406 631 781

Mennesker i Indien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 6
1,7
børn per kvinde i Danmark
1 2 0
2,0
børn per kvinde i Indien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4
4
børn der dør per 1000 levendefødte i Danmark
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33
33
børn der dør per 1000 levendefødte i Indien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

17
64 672
BNP per indbygger i PPP-dollar i Danmark
2
7 242
BNP per indbygger i PPP-dollar i Indien

Menneskelig udvikling

Score (0-1, hvor 1 er bedst) som viser menneskelig udvikling, baseret på uddannelse, sundhed og økonomi.

18
5 av 188
HDI-index for menneskelig udvikling i Danmark
12
129 av 188
HDI-index for menneskelig udvikling i Indien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10
1,5
af befolkningen er underernærede i Indien

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 0
5,11
ton CO2-udslip per person i Danmark
1 7
1,78
ton CO2-udslip per person i Indien

Økologiske fodaftryk

Hvis alle mennesker skulle have samme forbrug som en gennemsnitslig indbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi bruke?

1 2 3 4 0
4,1
jordkloder i Danmark
6
0,7
jordkloder i Indien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5
9,5
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Danmark
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
8,9
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Indien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7
9,7
af 10 personer har adgang til rent vand i Danmark

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 4 9 10
7,44
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Indien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13
13,39
er forventet antal år i skolen i Danmark
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
11,12
er forventet antal år i skolen i Indien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

0
0,013
GII-indexen i Danmark
5
0,490
GII-indexen i Indien

*værdierne er mellem 0 (fuldstændig lighed) og 1 (fuldstændig ulighed)