[[suggestion]]
Sammenlign lande

Sammenlign verdens lande

sammenlign med

Areal

Danmark dk

42 920 km2

  • Danmark i rødt
  • Ghana i blåt

Ghana gh

238 540 km2

Ghana er 5,56 gange større end Danmark

Befolkning

Indbyggere

5 910 913

Mennesker i Danmark

34 121 985

Mennesker i Ghana

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 6
1,7
børn per kvinde i Danmark
1 2 3 4
3,5
børn per kvinde i Ghana

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4
4
børn der dør per 1000 levendefødte i Danmark
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
43 44
44
børn der dør per 1000 levendefødte i Ghana

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

19
74 005
BNP per indbygger i PPP-dollar i Danmark
2
6 498
BNP per indbygger i PPP-dollar i Ghana

Menneskelig udvikling

Score (0-1, hvor 1 er bedst) som viser menneskelig udvikling, baseret på uddannelse, sundhed og økonomi.

18
5 av 188
HDI-index for menneskelig udvikling i Danmark
12
130 av 188
HDI-index for menneskelig udvikling i Ghana

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,6
af befolkningen er underernærede i Ghana

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 6
4,69
ton CO2-udslip per person i Danmark
5
0,60
ton CO2-udslip per person i Ghana

Økologiske fodaftryk

Hvis alle mennesker skulle have samme forbrug som en gennemsnitslig indbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi bruke?

1 2 3 9
4,0
jordkloder i Danmark
1 1
1,2
jordkloder i Ghana

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5
9,5
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Danmark
1 2 3 4 5
6 7 8 9 4
9,4
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Ghana

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
10,0
af 10 personer har adgang til rent vand i Danmark
1 2 3 4 4
6 7 8 9 10
4,4
af 10 personer har adgang til rent vand i Ghana

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10
8,04
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Ghana

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13
13,39
er forventet antal år i skolen i Danmark
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
12,12
er forventet antal år i skolen i Ghana

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

0
0,013
GII-indexen i Danmark
5
0,529
GII-indexen i Ghana

*værdierne er mellem 0 (fuldstændig lighed) og 1 (fuldstændig ulighed)