[[suggestion]]
Sammenlign lande

Sammenlign verdens lande

sammenlign med

Areal

Rwanda rw

26 340 km2

  • Rwanda i rødt
  • Danmark i blåt

Danmark dk

42 920 km2

Danmark er 1,63 gange større end Rwanda

Befolkning

Indbyggere

13 600 466

Mennesker i Rwanda

5 834 952

Mennesker i Danmark

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 6
3,7
børn per kvinde i Rwanda
1 7
1,8
børn per kvinde i Danmark

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41
41
børn der dør per 1000 levendefødte i Rwanda
1 2 3 4
4
børn der dør per 1000 levendefødte i Danmark

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1
2 494
BNP per indbygger i PPP-dollar i Rwanda
17
64 651
BNP per indbygger i PPP-dollar i Danmark

Menneskelig udvikling

Score (0-1, hvor 1 er bedst) som viser menneskelig udvikling, baseret på uddannelse, sundhed og økonomi.

10
162 av 188
HDI-index for menneskelig udvikling i Rwanda
18
5 av 188
HDI-index for menneskelig udvikling i Danmark

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 3 5 5
6 7 8 9 10
3,5
af befolkningen er underernærede i Rwanda

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

0
0,11
ton CO2-udslip per person i Rwanda
1 2 3 4 5 0
5,11
ton CO2-udslip per person i Danmark

Økologiske fodaftryk

Hvis alle mennesker skulle have samme forbrug som en gennemsnitslig indbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi bruke?

3
0,4
jordkloder i Rwanda
1 2 3 4 0
4,1
jordkloder i Danmark

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 7 10
8,7
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Rwanda
1 2 3 4 5
6 7 8 9 5
9,5
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Danmark

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
1,2
af 10 personer har adgang til rent vand i Rwanda
1 2 3 4 5
6 7 8 9 7
9,7
af 10 personer har adgang til rent vand i Danmark

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 3 9 10
7,32
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Rwanda

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4
5 6 7
6,85
er forventet antal år i skolen i Rwanda
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13
13,39
er forventet antal år i skolen i Danmark

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4
0,388
GII-indexen i Rwanda
0
0,013
GII-indexen i Danmark

*værdierne er mellem 0 (fuldstændig lighed) og 1 (fuldstændig ulighed)