[[suggestion]]
Samoa
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Apia

Etniske grupper

Samoa 92,6%, Euronesianere (personer af europæisk og polynesisk afstamning) 7%, europæere 0,4%

Sprog

Samoansk (officielt), engelsk

Religion

Kongregationalist 34,8%, romersk katolske 19,6%, metodistiske 15%, Sidste Dages Hellige 12,7%, Assembly of God 6,6%, Syvende Dags Adventistkirken 3,5%, Worship Centre 1,3%, andre kristne 4,5%, andre 1,9%, uspecificeret 0,1%

Bruttonationalindkomst per indbygger

6 080 PPP$

Andre landesider

Geografi

Samoa er en del af øgruppen Polynesien i Oceanien. Landets største øer, Savaii og Upolu, er toppen af ​​en kæde af vulkaner, der stiger til 1858 meter, over havets overflade, på sit højeste punkt. Øerne er stort set kun lavet af lava med koralrev langs kysten og har flere kratersøer, der fyldes af den rigelige nedbør og bidrager til mange floder og vandfald. Øerne er dækket med stedsegrønne skove, herunder kokospalmer, skruepalmer, slyngplanter og bregner. I lavlandsområderne er der sump og mangroveskov. På Savaii er der store, golde lavamarker. Resten af ​​øerne er mindre og lavere. Miljøproblemer på Samoa er jorderosion, skovfældning og overfiskning. Samoa og andre lande i regionen har haft en markant stigning i hyppigheden af ​​cykloner og tropestorme på grund af klimaforandringerne og drivhuseffekten. To katastrofale cykloner i 1990 og 1991 havde store konsekvenser.

Historie

Spørgsmålet om hvor Polynesiens befolkning kommer fra er omstridt. Den traditionelle og fremherskende opfattelse er, at de stammer fra Sydøstasien, og at indvandringen startede for ca. 3000 år siden, samt at de spredte sig ud over øerne i Polynesien. Den oprindelige befolkning, på øen, drev jordbrug og fiskede samt lavede keramikredskaber. Befolkningen havde handelsforbindelser med mange af naboøerne. Omkring år 950 evt. blev dele af Samoa erobret af de mægtige imperie Tu'i Tonga. Kongeriget blev styret fra øen Tongatapu i Tonga, og omfattede et område på over 3 millioner kvadratkilometer, som stræbte sig over de venstre og centrale dele af Polynesien, samt dele af Malaysia og Mikronesien (til sammenligning er Skandinavien under 1 million kvadratkilometer stort). Henover 1500-tallet blev Samoa hovedkvarteret for imperiet, og magten blev delt mellem en samoansk og en tongansk kongefamilie. 

Da de første europæere kom til Samoa i 1722, regerede den samoanske kongefamilie, kun over de samoanske øer. I 1899 fik Tyskland magten over Vestsamoa, mens USA blev tildelt Østsamoa. New Zealand overtog Vestsamoa i 1914, og fik i 1920 mandat over øerne fra Folkeforbundet. Øerne fik stadig et udvidet selvstyre og i 1962, blev Vestsamoa det første selvstændige land i Polynesien. I 1997 ændrede Vestsamoa navn til Samoa. Østsamoa er stadig under amerikansk kontrol. 

Økologiske fodaftryk

1 4

1,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Samoa ville vi bruge 1,5 jordkloder.

Samfund og politik

Samoa har et parlamentarisk monarki. Statsoverhovedet er kongen, som vælges af parlamentet for fem år ad gangen. Den udøvende magt ligger hos regeringen, som bliver styret af statsministeren.  

Statsministeren bliver valgt af parlamentet. Parlamentet består af 49 personer, som bliver valgt ved almene valg hvert femte år. 47 af parlamentarikerne bliver valgt af landets lokale høvdinger, mens de resterende to må være ikke samoanere. Mindst 13 af parlamentarikerne skal være kvinder. Samoa har bevaret et tæt politisk bånd til New Zealand. New Zealand repræsenterer dem i internationale organisationer og garanterer landets sikkerhed. Landet blev medlem af FN i 1976.

Det samoanske samfund er stærkt præget af traditionelle kulturelle normer og regler. De fleste samoanere lever i landsbyer med en høj grad af selvstyre. Landsbyerne er inddelt i storfamilier, som hver er styret af et familieoverhoved (høvding). Både mænd og kvinder kan få en høvdingetitel. Hver høvding styrer familiens jord- og fiskeområde, holder øje med at love og regler følges, og kan dømme familiemedlemmer hvis de begår lovbrud. Mænd og kvinder er lige indenfor landets love, men traditionelle kønsroller gør, at kvinder er underrepræsenteret politisk og i arbejdslivet. 

Menneskelig udvikling

14

109 av 188

Samoa er nummer 109 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Samoas økonomi er relativt uudviklet og har i vid udstrækning været baseret på selvforsyning i landbruget. Der er nogle små industrier, og turismen er i fremgang, men over en tredjedel af statens indtægter kommer fra udenlandsk bistand. Den udenlandske bistand kommer hovedsageligt fra New Zealand og Australien.

Myndighederne ventede længe med at åbne for turismen, da de frygtede en negativ indvirkning på samoanernes traditionelle kultur og levevis. Men siden midten af ​​1990'erne har turismen været i hastig vækst og i 2016 besøgte ca. 127.000 turister øerne. Det kommercielle fiskeri har udvist stærk vækst siden slutningen af ​​1990’erne. Den industrielle sektor er lille, men er steget siden 1990'erne, hvor mange udenlandske virksomheder etablerede sig. I de senere år har produktionen af ​​olie fra kokosnødder fået et løft på grund af nye produktionsmåder og efterspørgsel efter biobrændstoffer. Landets vigtigste eksportprodukter er fisk, kokosprodukter og tarorot (en rodfrugt). Landet importere meget mad, olie og forbrugsvarer og derfor har landet et stort handelsunderskud (de importere mere end de eksporterer). 

Samoas økonomi blev stærkt svækket i år 2009, da en stor tropisk cyklon ødelagde landet. Store jordbrugsområder blev ødelagt, turismen stoppede, og de materielle ødelæggelser var enorme. Siden cyklonen har økonomien været i hastig vækst, men landet er stadig meget fattigt og underudviklet. Næsten 27 procent af befolkningen lever under den nationale fattigdomsgrænse. Den dårlige økonomi og manglen på økonomisk udvikling har ført til en stor udvandring til New Zealand, Australien og USA. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Samoa på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

202 241

Mennesker i Samoa

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 7

3,8

børn per kvinde i Samoa

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

17

børn der dør per 1000 levendefødte i Samoa

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

6 080

BNP per indbygger i PPP-dollar i Samoa

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,5

af befolkningen er underernærede i Samoa

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 3

1,42

ton CO2-udslip per person i Samoa

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Samoa

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 6
6 7 8 9 10

4,6

af 10 personer har adgang til rent vand i Samoa

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,91

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Samoa

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12,24

er forventet antal år i skolen i Samoa

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,418

GII-indexen i Samoa

Jobb