[[suggestion]]
Schweiz
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bern

Etniske grupper

Tysk 65 % Fransk 18 % Italiensk 10 %, Romansch 1 %, andre 6 %

Sprog

Tysk (officielt) 63,7 %, fransk (officielt) 20,4 %, italiensk (officielt) 6,5 %, serbo-kroatisk 1,5 %, albansk 1,3 %, portugisisk 1,2 %, spansk 1,1 %, engelsk 1 %, retoromansk (officielt) 0,5 %, andre 2,8 % bemærk: tysk, fransk, italiensk og retoromansk er alle nationale og officielle sprog

Religion

Romersk-katolsk 41,8 %, protestanter 35,3 %, muslimer 4,3 %, ortodokse 1,8 %, andre kristne 0,4 %, andre 1%, uspecificeret 4,3 %, ingen 11,1 %

Befolkningtal

8 544 034

Styreform

Republik

Areal

41 285 km2

Valuta

Schweiziske franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

77 121 PPP$

Nationaldag

1. august

Andre landesider

Geografi

Schweiz kan opdeles naturligt i tre landskaber: Jurabjergene (10 %), Alperne (60 %) og Mittelland (sletteområde) (30 %). Mittelland er formet som en trekant mellem Jurabjergene, Alperne og Rhinen, og her findes landets største landbrugsområder. I Alperne er Schweiz’ højeste bjerg Dourspitze, der er 4.634 meter over havets overflade. Vegetationen og floraen i landet er mangfoldig og præget af, at landet befinder sig inden for flere klimazoner. Der findes ege- og bøgeskov, lærkeskove og store kastanjeskove i Alperne. Bjergfloraen er rig og varieret, og mange af arterne, findes kun i Alperne (endemiske). Flere af Europas vigtigste floder løber gennem Schweiz og landet har mange søer. Både bjørne og ulve var engang almindelige, men blev forfulgt og udryddet. I 2005 blev den første bjørn siden 1904 observeret. Den stammede fra den voksende bestand i det nordlige Italien. En lille ulvebestand er også kommet fra Italien.

Schweiz er ramt af miljøproblemer som omfatter forurening fra biler, syreregn og forurening af vand fra landbruget. Desuden er den biologiske mangfoldighed også faldende.

Historie


Der har boet mennesker i Schweiz i omkring 50.000 år. Ved Cæsars erobring af Gallien (50 f. Kr.) var Schweiz underlagt det romerske rige, men i folkevandringstiden trængte germanske folk ind i Schweiz: alemannerne i nordøst og burgunderne i vest, de sidstnævnte tog det latinske sprog og den latinske kultur til sig, hvilket var årsagen til at landet senere blev delt op i en tysk og en fransk del. Schweiz var under både Frankrig og det tysk-romerske rige i middelalderen.

I 1291 dannede tre kantoner (regioner) et "Forbund" for at stå stærkere over for ydre fjender, og det var oprindelsen af ​​staten Schweiz. Igennem 1300-tallet sluttede flere kantoner sig til forbundet. Forbundet opnåede fuld suverænitet i 1648, ved freden i Westfalen efter Trediveårskrigen.

Efter borgerkrigen i midten af 1800-tallet fik Schweiz en ny grundlov. Hvori landet omtales som en forbundsstat og kantonerne blev tildelt meget magt. Efterfølgende har Schweiz været præget af stabilitet. På kongressen i Wien i 1815, blev landets neutralitet fastslået. Et princip der siden er blevet vigtigt for landet, og både under Første og Anden Verdenskrig fastholdt Schweiz sin neutralitet. Landet holdt sig ude af begge verdenskrigene. Lige såvel er Schweiz blevet anklaget for sit passive samarbejde med Nazi-Tyskland om jødespørgsmål, og at lade sine bankerne forvalte det guld, som tyskerne havde stjålet fra besatte lande.

Økologiske fodaftryk

1 2 5

2,6

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Schweiz ville vi bruge 2,6 jordkloder.

Samfund og politik

Schweiz er et sammensat land og har både tysk, fransk og italiensk som officielle sprog. Retoromansk, et sprog udviklet direkte fra latin, er også bevaret i visse områder. Schweiz er kendt for sit direkte demokrati, som er enestående på verdensplan. Alle vigtige love siden 1848 er kommet som et resultat af folkeafstemningerne. Et andet særligt træk ved det ellers moderne land er, at kvinder ikke fik fuld stemmeret i alle kantoner før 1990.

I Schweiz er omkring en fjerdedel af indbyggerne arbejdsimmigranter, og i de seneste år har landet fået en del negativ international opmærksomhed for de racistiske toner i politikken og deres stramninger af indvandringspolitikken. Det har især vakt opsigt, at Schweiz har valgte at fastholde verdens strengeste regler for statsborgerskab og at minerater (bønnetårne på moskeer) blev forbudt i 2009.

Schweiz har gennem mange år holdt en neutral linje i udenrigspolitikken og mange internationale organisationer har derfor valgt at etablere sig i landet, med Røde Kors som den første i 1864. FN også har sit europæiske hovedsæde i Genève.

Menneskelig udvikling

19

1 av 188

Schweiz er nummer 1 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Schweiz er i dag et af verdens rigeste lande, med lav arbejdsløshed og en højtuddannet befolkning. Den schweiziske økonomi er meget stabil, og har udvidet sig dramatisk i efterkrigstiden. Det er især finans- og forsikringsvirksomhed og turisme, som Schweiz tjener penge på. Landets politiske stabilitet, stærke valuta og "Bankgeheimnis" (schweiziske banker er kun i undtagelsestilfælde forpligtet til at give oplysninger om deres kunder) har tiltrukket en masse udenlandske investeringer og kapital.


Schweiz er med sin storslåede natur og verdensberømte bjerge et af ​​Europas førende turistlande. Flere steder, er turistindustrien den vigtigste industri.

I 1992 blev Schweiz medlem af Verdensbanken og Den Internationale Valutafond (IMF), og regeringen har ansøgt om medlemskab i EU, noget en folkeafstemning senere afslog. Landet har siden haft en bilateral handelsaftale med EU.

I 2005 tilsluttede Schweiz sig også Schengen-samarbejdet.

Schweiz er nummer 3 af 169 på FN's indeks for menneskelig udvikling (2014)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Schweiz på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

8 773 640

Mennesker i Schweiz

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 4

1,5

børn per kvinde i Schweiz

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4

4

børn der dør per 1000 levendefødte i Schweiz

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

Ingen statistik tilgængelig

77 121

BNP per indbygger i PPP-dollar i Schweiz

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Schweiz

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 3

4,36

ton CO2-udslip per person i Schweiz

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Schweiz

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,4

af 10 personer har adgang til rent vand i Schweiz

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Schweiz

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,27

er forventet antal år i skolen i Schweiz

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

0

0,018

GII-indexen i Schweiz

Jobb