[[suggestion]]
Senegal
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Dakar

Etniske grupper

Wolof 43.3 %, Pular 23.8 %, Serer 14.7 %, Jola 3.7 %, Mandinka 3 %, Soninke 1.1 %, Europæere og libanesere 1 %, andre 9.4 %

Sprog

Fransk (officielt), Wolof, Pulaar, Jola, Mandinka

Religion

Islam 94 %, Kristne 5 % (primært romerskkatolske), stammereligioner 1 %

Befolkningtal

16 294 270 (2018)

Styreform

Republik

Areal

196 710 km2

Valuta

CFA-franc

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 840 PPP$

Nationaldag

4.april

Andre landesider

Geografi

Senegal er et lille land ved kysten i Vestafrika. Halvøen Kap Vert, hvor hovedstaden Dakar ligger, er det vestligste punkt på det afrikanske fastland. Landskabet består af småkuperet lavland med mange floder og mangrovesumpe langs kysten. Landets længste flod, Senegalfloden, udgør grænsen mod Mauretanien i nord. Den nordlige del af landet tilhører det tørre Sahel-bælte med savanne og buskads. Mod syd er savannen frodig. Helt i sydvest ligger et bælte med tropisk regnskov. Regnperioden varer fra juni til oktober. Nedbøren er ustabil, og der er ofte tørkeperioder.

De største miljøproblemer i Senegal er knyttet til skovrydning, jorderosion og udpining, som medfører ørkenspredning. Endvidere medfører ulovlig jagt, krybskytteri og overfiskeri, at artsmangfoldigheden i landet er meget truet. Utilstrækkelige sanitets- og affaldsanlæg medfører meget forurening af floder og vand.

Historie

Det har boet folk i Senegal i mindst 15.000 år. Dele af dagens Senegal var i perioder del af de mægtige kongeriger; Ghana, Mali og Songhai. Senere hen etablerede woloffolk og diolafolk egne mindre riger. Samtidig med at smårigerne blomstrede, blev islam gradvist introduceret i regionen. I midten af 1400-tallet invaderede portugiserne landet – og i løbet af 1500-tallet begyndte også Frankrig, Holland og Storbritannien at rivalisere om kontrollen i området, som var strategisk vigtig for overfart af slaver til Amerika. I 1885 blev Senegal officielt en fransk koloni, som senere indgik i den større konføderation Fransk Vestafrika.

Senegal deltog på de allieredes side i 2. Verdenskrig, og mange senegalesere omkom. Efter krigen voksede en senegalesisk nationalisme og et krav om selvstændighed. I 1946 fik alle indbyggere i de franske kolonier status som borgere med stemmeret til det franske parlament. I 1958 blev Senegal først et selvstyret område, før landet blev helt selvstændigt i 1960. De næste årtier var Senegal præget af autoritære styreformer før politiske reformer førte til, at flere partier blev tilladt i midten af 1970-tallet.

Økologiske fodaftryk

6

0,7

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Senegal ville vi bruge 0,7 jordkloder.

Samfund og politik

Senegal er en republik, hvor præsidenten er statens overhoved og militærets øverste kommanderende. Den udøvende magt ligger hos præsidenten. Regeringen og statsministeren bliver valgt af denne. Den lovgivende magt ligger hos nationalforsamlingen. Landets demokrati er relativt godt fungerende og frit, til trods for etniske, religiøse og regionale spændinger. Ytringsfrihed, religionsfrihed og organisationsfrihed er indskrevet i grundloven.

Senegal var et af de første lande i Afrika, som fik et flerpartisystem. I modsætning til de fleste nabolande, har der aldrig været militær- eller statskup i landet. I den sydligste region har bevægelsen, Casamances demokratiske kræfter (MFDC), drevet en væbnet kamp for selvstændighed siden 1982.

Sundhedssystemet i Senegal har store brister og mangler. Forholdene på landet er ofte betragtelig værre end i byerne. Næsten halvdelen af befolkningen på landet mangler rent drikkevand, hvilket bidrager til at sygdomme og parasitter spredes. Landet kæmper også med udbredt børnearbejde. Kvinders rettigheder er svage, og traditionelle kulturelle normer og regler har gjort samfundet meget kønsdelt.

Menneskelig udvikling

10

167 av 188

Senegal er nummer 167 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Senegals hovedstad, Dakar, er et nationalt og regionalt handelscenter. Industrien er forholdsvis godt udviklet, og er for det meste lokaliseret omkring Dakar. Senegals ledende stilling i regionen, som et frit og stabilt land, har sørget for en bred industri og en bærekraftig økonomi. Til trods for en stærk økonomisk vækst i løbet af de sidste år er økonomien relativt lille, og landet har et lavt bruttonationalprodukt per indbygger.

Hovednæringen for de fleste folk er landbrug og fiskeri. Under kolonitiden var landbrug kun fokuseret på peanuts, hvilket gjorde økonomien meget sårbar. Fra 1990’erne har Senegal arbejdet på at gøre sig mindre afhængige af peanuts. Landet har satset på turisme, eksport af fosfat, tekstil og fiskeri. Fisk og salg af fiskelicenser er blevet Senegals vigtigste eksportvare de sidste 20 år. Udenlandsk bistand er også vigtig, og i 1980’erne og 1990’erne gennemførte landet flere økonomiske reformer for at få bistand af Verdensbanken. Landet planlægger at udvinde olie og gas i fremtiden.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Senegal på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

17 653 669

Mennesker i Senegal

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 2

4,3

børn per kvinde i Senegal

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38

38

børn der dør per 1000 levendefødte i Senegal

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

3 840

BNP per indbygger i PPP-dollar i Senegal

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,8

af befolkningen er underernærede i Senegal

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

6

0,66

ton CO2-udslip per person i Senegal

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Senegal

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Senegal

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

5,63

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Senegal

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7

7,33

er forventet antal år i skolen i Senegal

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,530

GII-indexen i Senegal

Jobb