[[suggestion]]
Seychellerne
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Victoria

Etniske grupper

Blandet fransk, afrikansk, indisk, kinesisk og arabisk

Sprog

Creole 91,8%, engelsk (officielt) 4,9%, andre 3,1%, uspecificeret 0,2%

Religion

Romersk-katolske 82,3%, anglikanske 6,4%, Syvende Dags Adventist 1,1%, andre kristne 3,4%, hinduer 2,1%, muslimer 1,1%, andre ikke-kristne 1,5%, uspecificeret 1,5%, ingen 0,6%

Bruttonationalindkomst per indbygger

31 596 PPP$

Andre landesider

Geografi

Seychellerne består af 115 øer fordelt på to øgrupper i det Indiske Ocean, og betragtes som værende en del af Afrika. Hovedøgruppen, med landets største ø, Mahé, ligger mod nord. Mod syd ligger en gruppe på 83 koraløer og atoller, hvoraf de fleste er ubeboede og kun lige når over vandoverfladen ved højvande. Hovedøerne er unikke da de består af granit, og er toppene af sit eget mikrokontinent (et lille kontinent som er adskilt fra et andet, større kontinent). Mikrokontinentet, hvorpå Seychellerne ligger, blev adskilt fra andre kontinenter før der fandtes pattedyr. Derfor har øerne en helt speciel flora og fauna, som kun findes der. Hovedøerne består af bjerge og ujævnt terræn, omringet af smalle lavereliggende kyststriber med koralrev og lyse sandstrande, der omgiver et mere højtliggende indland. Det højeste punkt er 906 meter over havets overflade.

Seychellerne er uden for cyklonbæltet. Landet har et tropisk klima med lidt sæsonvariation. Der er varmt og fugtigt hele året, men der kommer mest nedbør fra november til marts. 

Seychellpalmen er berømt for sine gigantiske frugter. De kan være en halv meter lang, veje 10 -15 pund og er den største frugt på kendte træer. Det tager omkring syv år, før frugten er moden. Frugterne kaldes "Coco de mer" (havets kokos), for når de blev skyllet op på strande langt fra Seychellerne, syntes frugten at komme fra store planter på havbunden.

Seychellerne har få miljøudfordringer, og har længe arbejdet på at beskytte øernes unikke natur. De lavereliggende øer er imidlertid truet af havstigninger, og landets koralrev er truet af globalt stigende havtemperatuer. 

Historie

Seychellerne var ubeboede da de blev opdaget af den portugisiske navigatør Vasco da Gama i 1502, men var sandsynligvis kendt langt tidligere blandt arabiske søfarere og handlende, der sejlede langs den østafrikanske kyst. Den første dokumenterede landgang var af britiske sømænd i 1609. Indtil øerne blev annekteret af Frankrig i 1756, blev de udforsket af flere ekspeditioner og sørøvere. Fransk bosættelse begyndte i 1768, og franskmændene havde folk med fra Afrika, som de holdt i slaveri og brugte til arbejdskraft på plantagerne. Briterne overtog kontrollen med øgruppen i 1794 og modtog formel suverænitet i 1814 gennem den såkaldte Paris-traktat.

Øgruppens strategiske beliggenhed i det Indiske Ocean gjorde den til et vigtigt telekommunikationscenter under begge verdenskrige. Efter anden verdenskrig fik kolonien gradvist mere selvstændighed. I 1948 blev en lovgivende nationalforsamling valgt ind. I 1964 dannedes de første politiske partier. Landet blev givet selvstyre i 1975 og fuld uafhængighed blev opnået efter et år. I 1977 gennemførte France Albert René og SPPF partiet kup, og i 1979 blev Seychellerne ved en forfatningsændring lavet til en etpartistat. Regimet overlevede flere kupforsøg, herunder forsøg på invasion af lejesoldater fra Sydafrika i 1981. Først i 1991 blev der gennemført demokratiske reformer, der tillod andre partier at stille op til valg.

Økologiske fodaftryk

Ingen statistik tilgængelig

0,0

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Seychellerne ville vi bruge 0,0 jordkloder.

Samfund og politik

Seychellerne er Afrikas mindste land, målt både på befolkningstal og areal. Landet er en republik hvor præsidenten har meget magt. Præsidenten, som også er statsminister og militærets øverstkommanderende, bliver valgt for fem år ad gangen. Præsidenten vælgere selv sin regering, som hovedsageligt spiller en rådgivende rolle. Den lovgivende magt ligger hos nationalforsamlingen, som bliver valgt hver femte år. Nationalforsamlingen består af 25 folkevalgte repræsentanter, og ni repræsentanter fra de største politiske partier.

Landet blev styret af det samme politiske parti fra 1977 til 2016, og var en enkeltpartistat mellem 1979 og 1993. Efter 1993 har politikken bevæget sig i en mere demokratisk og åben retning, men systemet har fortsat store brister. Landets domstole, politikere og valg bliver kritiseret for korruption og bestikkelser.

Østaten har en af de højeste levestandarder i Afrika. Næsten alle har adgang til rent drikkevand og lukkede afløbssystemer. Staten har en socialforsikringsfond, som dækker indbyggernes pensioner, samt sikrer støtte til borgere med nedsat funktion, langtidssyge, forældreløse børn og nyfødte. Kvinder og mænd har lige rettigheder, og kvinder står stærkt i samfundet. Homoseksualitet blev afkriminaliseret i 2016.

Menneskelig udvikling

15

70 av 188

Seychellerne er nummer 70 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Seychellerne er et af Afrikas rigeste lande. Siden landet blev selvstændigt i 1976 er bruttonationalproduktet per indbygger blevet tidoblet. Der er lav arbejdsløshed, og en lav grad af fattigdom. Turisme og servicefaget udgør omkring en fjerdedel af bruttonationalproduktet, og beskæftiger over 70 procent af befolkningen. Turismen er imidlertid strengt reguleret af myndighederne for at beskytte landets sårbare og unikke natur. For at tjene mest muligt på turismen, har landet satset på luksushoteller og dyre feriesteder for at tiltrække velstående turister. Økonomien er imidlertid sårbar, eftersom antallet ad turister bliver påvirket af den globale økonomi, prisen på flybilletter, og naturkatastrofer. Dette blev tydeligt efter den globale finanskrise i 2008, da færre turister kom til landet, hvilket resulterede i en kraftig økonomisk nedgang og en udbetalingskrise i landet.

Det er ikke meget dyrkbar jord i Seychellerne. Landet har et stort handelsunderskud (hvilket vil sige at de importerer mere end de eksporterer), eftersom stort set al mad, brændstof og industriprodukter bliver importeret. Konserveret tunfisk er Seychellernes vigtigste eksportprodukt, og indbringer over 90 procent af landets eksportindtægter.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Seychellerne på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

99 433

Mennesker i Seychellerne

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 2

2,3

børn per kvinde i Seychellerne

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

børn der dør per 1000 levendefødte i Seychellerne

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

8

31 596

BNP per indbygger i PPP-dollar i Seychellerne

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Seychellerne

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 1

6,25

ton CO2-udslip per person i Seychellerne

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Seychellerne

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Seychellerne

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,62

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Seychellerne

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,08

er forventet antal år i skolen i Seychellerne

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

Ingen statistik tilgængelig
GII-indexen i Seychellerne

Jobb