[[suggestion]]
Singapore
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Singapore

Etniske grupper

Kinesisk 74,3%, malaysisk 13,4%, indisk 9%, andre 3,2% (2018)

Sprog

Engelsk (officielt) 36,9%, mandarin (officielt) 34,9%, andre kinesiske dialekter (inklusiv hokkien, kantonesisk, teochew, hakka) 12,2%, malaysisk (officielt) 10,7%, tamil (officielt) 3,3%, andre 2% (2015)

Religion

Buddhister 33,2%, kristne 18,8%, muslimer 14%, taoister 10%, hinduister 5%, ingen/andre 19,1% (2015)

Befolkningtal

5 791 901 (2018)

Styreform

Republik

Areal

716 km2

Valuta

Singaporske dollar

Bruttonationalindkomst per indbygger

116 486 PPP$

Nationaldag

9. august

Andre landesider

Geografi

Singapore består af en hovedø og 62 mindre øer. Det meste af landet ligger lavere end 15 meter over havet. Store dele af kysten er formet af landudfyldninger, havneanlæg og sumpdræninger. Klimaet er fugtigt tropisk og næsten uden årstidsvariationer, Gennemsnitstemperaturen er 27 °C, og der er en gennemsnitlig luftfugtighed på 84%. Tropisk regnskov er bevaret i nogle naturreservater. Singapore er en bystat, og dyrelivet er derfor i stor grad begrænset til naturreservaterne og sumpskoven Nee Soon. Af de omkring 85 registrerede pattedyrarter er gnavere og flagermus mest almindelige.

Miljøproblemerne i Singapore er knyttet til forurening fra industrien, begrænset adgang til ferskvand og problemer med affaldshåndtering på grund af meget lidt landområde. Landet er også plaget af røg og luftforurening fra skovbrande i nabolandene Indonesien og Malaysia.  

Historie

Siden 200-tallet har Singapore været en handelsudpost for flere riger i regionen. I 1299 tog byen navnet Singapore efter sanskrit for Simha «løve» og pura «byen». I 1300-tallet førte flere konflikter mellem stormagter i regionen til, at byen næsten blev helt forladt. Mellem 1500- og 1800-tallet herskede Johor-sultanatet over øen. I 1819 blev byen en del af det britiske imperium. Sammen med Penang og Malakka indgik Singapore i den nyetablerede britiske koloni «Straits Settlements». Singapore var en frihavn og blev den dominerende handels- og havneby i Sydøstasien. Befolkningstallet voksede hurtigt, og kineserne blev den dominerende folkegruppe. I 1920’erne blev Singapore udbygget til en stærkt befæstet britisk marinebase.

Under 2. Verdenskrig besatte Japan øen, og kolonien Straits Settlements blev opløst. I 1946 blev Singapore en selvstændig britisk kronkoloni – for derefter i 1963 at blive en del af Malaysia-føderationen. Stærke modsætninger mellem det radikale og kinesisk-dominerede Singapore, og det konservative, malayprægede Malaysia førte til, at Singapore forlod føderationen i 1965. Siden har øen været en selvstændig republik.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 4

3,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Singapore ville vi bruge 3,5 jordkloder.

Samfund og politik

Officielt er Singapore en demokratisk republik, men landet har tydelige autoritære og udemokratiske ordninger. Statens overhoved er en folkevalgt præsident med relativ lidt magt. Den udøvende magt ligger hos regeringen og statsministeren, som udgår fra det dominerende parti People’s Action Party (PAP). Partiet har haft magten og statsministerposten siden frigørelsen i 1965. Den politiske opposition undertrykkes, men har siden 1981 fået lov til at blive repræsenteret i parlamentet. Både medierne og internettet er kontrolleret af staten.

Singapore har altid været et vigtigt handelscentrum, derfor er befolkningen sammensat af mange forskellige folkeslag, kulturer, sprog og religioner. Til trods for den udemokratiske regering og den sammensatte befolkning er landet fredeligt og velfungerende. Singapore har en af de højeste levestandarder i verden, høj gennemsnitlig levealder, et godt sundhedsvæsen og uddannelsessystem. Kvinder og mænd er ligestillet i landets love, men kvinder tjener ofte mindre end mænd og er underrepræsenteret i politik. Landet har en speciel form for syge-, pension-, og arbejdsløshedsforsikring. Alle betaler skat til en central omsorgsfond. Indbyggerne har ofte to eller flere kontoer i fonden, som så kan bruges til at købe bolig, betale sundhedsudgifter eller pension.

Menneskelig udvikling

18

11 av 188

Singapore er nummer 11 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Under kolonitiden var Singapores frihavn et mødested for handel mellem nabolandene. Etter selvstændigheden satsede landet på industrialisering og udenlandske investeringer. Dette førte til en stærk økonomisk vækst. I dag står industrisektoren for 24% af landets bruttonationalprodukt, og der produceres blandt andet skibs- og olieplatforme, kemikalier og elektronisk udstyr. Den veludviklede industrisektor bidrager til, at landet har et handelsoverskud, til trods for at de er helt afhængige af at importere mad, vand, olie og gas fra udlandet.

Østaten er blevet et internationalt bank- og finanscentrum, og et stort antal multinationale selskaber har etableret sig der. Fra 1996 blev Singapore ikke længere betragtet som et udviklingsland, og siden begyndelsen af 1990’erne, har der været satset på udvikling af serviceindustrien (handel, finans, og turisme). I dag står serviceindustrien for 75% af landets bruttonationalprodukt. Singapore regnes som det ledende finanscenter i Sydøstasien – og det bedste land i verden at starte et selskab i.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Singapore på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

6 014 723

Mennesker i Singapore

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 0

1,0

børn per kvinde i Singapore

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2

2

børn der dør per 1000 levendefødte i Singapore

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

Ingen statistik tilgængelig

116 486

BNP per indbygger i PPP-dollar i Singapore

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Singapore

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 2

8,31

ton CO2-udslip per person i Singapore

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Singapore

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Singapore

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,71

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Singapore

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,92

er forventet antal år i skolen i Singapore

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

0

0,040

GII-indexen i Singapore

Jobb