[[suggestion]]
Slovakiet
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bratislava

Etniske grupper

Slovakker 86%, ungarere 10%, romani 2%, andet/uspecificeret 2%

Sprog

Slovakisk, ungarsk, romani, ukrainsk

Religion

Katolikker 69%, protestanter 11%, græsk-katolske 4%, andre/uspecificeret 3%, ingen religion 13%

Befolkningtal

5 449 816

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

49 036 km2

Valuta

Euro

Bruttonationalindkomst per indbygger

33 419 PPP$

Nationaldag

1. januar

Andre landesider

Geografi

Den nordlige og centrale dele af Slovakiet er domineret af Karpaterne, med toppe tæt på 2655 meter over havets overflade. Floder løber fra bjergene til slettelandskabet, der karakteriserer landets sydlige del. De fleste små floder løber ud i floden Donau. Slovakiet har kontinental klima, med kolde, tørre vintre og varme somre. I bjergområderne er det både køligere og vådere end på sletterne i syd, hvor hovedstaden Bratislava ligger. I det tidligere Tjekkoslovakiet var kul en almindelig energikilde og luftforureningen i Slovakiet er stadig et stort problem. Emissioner fra industrien er en stor miljømæssig trussel, ud over at det er meget skadeligt for landets befolkning. Lungekræft er almindelig i de mest forurenede områder. Store skovområder er blevet ødelagt af syreregn fra Polen og det tidligere Østtyskland. Ørkendannelse forårsaget af landbrug og minedrift er også udfordringer på miljøområdet.

Historie

Slovakiet var en del af Østrig-Ungarn indtil 1918, da landet sammen med Den Tjekkiske Republik blev en del af Tjekkoslovakiet. Slovakiet blev etableret som en selvstændig stat for første gang i 1939 som et resultat af München-aftalen, og landet var allieret med Tyskland under Anden Verdenskrig. Efter krigen blev Tjekkoslovakiet genoprettet, under stor indflydelse fra det kommunistiske Sovjetunionen. Den fredelige "fløjlsrevolutionen" i 1989 endte med afviklingen af ​​det kommunistiske styre i Tjekkoslovakiet, men det afslørede modstridende interesser blandt slovakkerne og tjekkerne. I 1993 delte Slovakiet og Tjekkiet sig, men har fortsat tætte bånd.

Økologiske fodaftryk

1 2 5

2,6

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Slovakiet ville vi bruge 2,6 jordkloder.

Samfund og politik

Slovakiet er en parlamentarisk republik. Præsidenten har en vis politisk rolle, men den udøvende magt ligger hovedsagelig hos statsministeren og regeringen. Præsidenten bliver valgt ved direkte valg for en periode på 5 år. 

Nationalrådet, Slovakiets parlament, har 150 medlemmer som vælges hvert fjerde år ved forholdstalsvalg. Partisystemet er fragmenteret, og samarbejdsregeringer har været almindelige. Siden slutningen af ​​1990'erne fokuserede regering på modernisering af økonomien ved at tiltrække udenlandske investeringer. Disse ændringer har ført til større forskelle mellem rig og fattig, med pensionister og sigøjnere som de mest påvirkede. Slovakiets ca. 375.000 sigøjnere lever under meget vanskelige forhold, og de fleste bor i brakvandsområder i udkanten af ​​byerne. Ifølge tal fra 2000 er arbejdsløsheden blandt denne befolkningsgruppe på omkring 75 procent, men i nogle områder, lever hele byer af social bistand. I 2004 blev Slovakiet medlem af både EU og NATO, og i 2009 indførte Slovakiet euroen som valuta. Den siddende regering har ført en pro-EU politik, og fokuseret på øget integration med EU både økonomisk og politisk.  
Dog er nationalistiske kræfter vokset frem i de seneste år, hvilket med medført en stærk modstand mod minoriteter og en hård tone i flygtninge debatten. Protester mod EU's krisepakker og anklager om korruption har også præget politikken.

I 2019 fik Slovakiet sin første kvindelige præsident, Zuzana Čaputová.

Menneskelig udvikling

16

43 av 188

Slovakiet er nummer 43 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Slovakiet er gået fra planøkonomi til markedsøkonomi. Overgangen har været langsom på grund af korruption og politisk ustabilitet. Landet blev alligevel betragtet som et af de ny EU lande med den stærkeste økonomi. Lave skatter har gjort landet attraktivt for udenlandske investorer, og banksektoren er i dag næsten udelukkende i udenlandske hænder. Industriens og landbrugets andel af BNP er faldet siden slutningen af ​​1990'erne, mens der har været en stigning i servicesektoren. Slovakiet er afhængig af importeret olie og gas fra Rusland. Den Tjekkiske Republik og andre EU-lande er andre vigtige handelspartnere. Slovakiets floder, anvendes til gods- og passagertransport, og er forbindelsen til floder i andre europæiske lande. Myndighederne ønsker at udnytte landets centrale placering i midten af ​​kontinentet og udvikle det til et transportknudepunkt i Europa.
På trods af en økonomisk nedgang under finanskrisen i 2008, gik Slovakiet fra at være låntager til at ære bidragsyder i Verdensbanken samme år, og landet har generelt oplevet en stigende vækst siden 2001. I 2009 hvor landet overgik til Euroen, dykkede BNP'en lidt, men steg efterfølgende igen. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Slovakiet på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

5 460 193

Mennesker i Slovakiet

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 5

1,6

børn per kvinde i Slovakiet

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6

6

børn der dør per 1000 levendefødte i Slovakiet

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

9

33 419

BNP per indbygger i PPP-dollar i Slovakiet

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

4 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,4

af befolkningen er underernærede i Slovakiet

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6

5,70

ton CO2-udslip per person i Slovakiet

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Slovakiet

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

af 10 personer har adgang til rent vand i Slovakiet

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Slovakiet

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,62

er forventet antal år i skolen i Slovakiet

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

2

0,180

GII-indexen i Slovakiet

Jobb