[[suggestion]]
Spanien
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Madrid

Etniske grupper

Spaniere, forskellige vestlige europæiske folkeslag

Sprog

Spansk, catalansk, galicisk, baskisk

Religion

Katolikker 94%, andre / uspecificeret / ingen 6%

Bruttonationalindkomst per indbygger

40 592 PPP$

Andre landesider

Geografi

Spanien er et af de mest bjergrige lande i Europa. Bjergkæderne Pyrenæerne og Sierra Nevada præger landskabet i de nordøstlige og sydlige dele af landet, mens de kantabriske bjerge rejser op til 2.500 meter over havets overflade i landets nordlige del. Midt i landet ligger et højlandsplateau næsten uden træer, med dårlig jordbund og tørt klima. Højlandet omsluttes af dale på flere sider, dannet af floderne Ebro og Guadalquivir. Langs kysterne i nord og syd findes der frugtbare sletter. Højdeforskellene gør, at der er store klimavariationer mellem landets regioner. Den nordlige kystregion har typisk atlanterhavsklima, mens der længere mod syd er en hel del varmere. I det centrale indland kan der blive op til 40 grader i sommerhalvåret og en hel del koldere om vinteren end i resten af landet. Erosion og hyppige skovbrande i sommerhalvåret truer de store skovområder i landet og myndighederne har iværksat omfattende omplantningsprogrammer. Spanien kæmper med høj luftforurening og er sårbar overfor udslip fra skibe, der passerer kysterne.

Historie

Fønikerne og kartaginienserne regerede i Spanien indtil ca. 200 år f. Kr., da romerne erobrede området og grundlagde provinsen Hispania. Da det romerske imperium gik under i 400-tallet faldt Spanien under forskellige gotiske herskeres ledelse, indtil landet blev erobret af arabiske styrker og underlagt Bagdadkalifatet i 700-tallet. I løbet af de næste århundreder blev det arabiske Spanien til et kulturelt, videnskabeligt og økonomisk kraftcenter i det sydlige Europa.

I 1200-tallet, blev araberne tvunget sydpå, og dagens Spanien blev delt mellem flere forskellige fyrstedømmer, der i slutningen af ​​1400-tallet blev forenet i et samlet rige. Efter Christopher Columbus' rejser til Syd- og Mellemamerika, blev disse områder indarbejdet i det spanske rige, som hurtigt voksede til det mest magtfulde i den vestlige verden.

Det hurtige opsving stoppede i 1500 - og 1600-tallet, da Spanien oplevede et økonomisk sammenbrud og faldende befolkningstal, fordi folkemængden udvandrede til kolonierne, som blev mere og mere selvstændigt tænkende. I 1800-tallet, mistede landet alle større kolonier i Sydamerika og var reduceret til en tilbagestående og ubetydelig europæisk stat. Efter flere år med diktatur udbrød der borgerkrig i 1936, en krig, der blev vundet af Francisco Franco, der regerede landet med hård hånd, indtil hans død i 1975.

Efter Francos død udviklede landet hurtigt et velfungerende demokrati. I løbet af 1980'erne kom der en række nye sociale reformer, og Spanien blev en vigtig del af det europæiske samarbejde, blandt andet blev landet en del af NATO i 1982 og en del af EU i 1985. 

Økologiske fodaftryk

1 2 3

2,4

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Spanien ville vi bruge 2,4 jordkloder.

Samfund og politik

Spanien har et konstitutionelt monarki, hvor landet formelt styres af kongen, men kongen har minimal magt. Den udøvende magt ligger hos statsministeren som bliver valgt ved demokratiske valg. I årtierne efter Francos styre har det moderate højreorienterede parti Partido Popular (PP) og Det Socialistiske Parti (PSOE) været de førende partier i landet. Begge parter har bevæget sig mod det politiske centrum, og har været villige til at indgå kompromiser for at opnå resultater. 

Spansk politik præges af spændingen mellem centralmagten og landets 17 regioner, hvor særligt Baskerlandet og Catalonien har fået en betydelig indre selvstyre gennem egne folkevalgte forsamlinger. Flere af regionerne har egen politistyrke, og styrer også egne toldbestemmelser. Uenigheden mellem regeringen i hovedstaden Madrid og separatistbevægelsen i regionen Catalonien, har udviklet sig til at blive et vanskeligt og vigtigt politisk spørgsmål. 

Menneskelig udvikling

18

26 av 188

Spanien er nummer 26 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Fra at have været et fattigt jordbrugsland i begyndelsen af 1980'erne har Spanien udviklet sig til at være en avanceret økonomi på baggrund af industriområdet og de varierede tjenestetilbud. Turistindustrien har været særlig vigtig og i 2018 var Spanien det land i verden med flest turister. De store regionale forskelle gør sig også gældende i økonomien. I området omkring Madrid og længere mod nord mod Atlanterhavskysten, er indeksniveauet og beskæftigelsen langt større end i de sydlige regioner, som er Andalusien og Extremadura. Privatiseringen og en øget stimulering af den private sektor bidrog til at landet oplevede en stærk økonomisk vækst gennem store dele af 1900-tallet. Den gode økonomi gjorde Spanien i stand til at være en af grundlæggerne af Den Europæiske Valutaunion, da den blev grundlagt i 1999.

Spanien blev hårdt ramt af den globale økonomiske krise i 2008 og arbejdsløsheden steg kraftigt. I begyndelsen af 2013 var arbejdsløsheden en af de højeste i Europa på over 26 procent. Men i 2014 voksede økonomien så småt igen og blev gradvist stærkere igen. Landet kæmper dog stadig med høj arbejdsløshed, især blandt unge. Det er især de mange unge i den private sektor, for eksempel inden for servicevirksomhederne og byggebranchen, der kæmper med at finde et arbejde. Dette betragtes som et stort samfundsproblem for Spanien.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Spanien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

46 719 147

Mennesker i Spanien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2

1,3

børn per kvinde i Spanien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3

3

børn der dør per 1000 levendefødte i Spanien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

11

40 592

BNP per indbygger i PPP-dollar i Spanien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Spanien

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 0

5,09

ton CO2-udslip per person i Spanien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Spanien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Spanien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,86

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Spanien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,97

er forventet antal år i skolen i Spanien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

1

0,057

GII-indexen i Spanien

Jobb