[[suggestion]]
Sri Lanka
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Colombo

Etniske grupper

Singalesere 73,8%, Sri Lankas maurerne 7,2%, indiske tamiler 4,6%, Sri Lankas Tamilske 3,9%, andre og uspecificerede 10,5% (2001)

Sprog

Sinhala (officielle og nationale sprog), tamilsk (nationale sprog), andre

Religion

Buddhister 69.1%, Muslimer 7.6%, Hinduister 7.1%, Kristne 6.2%, uspecificeret 10% (2001)

Bruttonationalindkomst per indbygger

14 707 PPP$

Andre landesider

Geografi

Sri Lanka er en ø beliggende i Det Indiske Ocean. Landskabet på øen kan inddeles i tre hovedtyper: det regnfulde lavland i sydvest, det tørre lavland i nordøst og højlandet i syd. Det højeste bjerg, Adams Peak, er 2238 meter over havets overflade. Fra bjerget udspringer floder i mange retninger. Langs kysten er der sandstrande og laguner. Klimaet er tropisk og varmt med få forskelle mellem årstiderne. Temperaturen varierer dog mellem landets regioner. I den sydvestlige del er der varmt og fugtigt, i nord er der tørt og meget varmt og i højlandet i syd, er der lidt koldere.

Sri Lankas største miljøproblem er den hurtige afskovning. Dette har ført til omfattende jorderosion, ødelæggelse af naturlige levesteder for dyr og større sårbarhed over for oversvømmelser. I 1970'erne, iværksatte regeringen et træplantningsprojekt. De har også gjort det ulovligt, at ekspore træ og fælde skove, der er mere end 1500 meter over havets overflade. De foranstaltninger har desværre vist sig at have dårlig effekt, og Sri Lankas skove forsvinder fortsat.

Historie

Singaleserne kom til øen for 2500 år siden. De skabte en højkultur og fordrev vedaerne ind i junglen. Da portugiserne kom til Sri Lanka i 1505, var der to singalesiske og et tamilsk kongerige på øen. Til trods for hård modstand fra beboerne koloniserede portugiserne hurtigt øen. I midten af ​​1600-tallet blev portugiserne fordrevet af hollænderne, der igen blev besejret af briterne i slutningen af ​​1700-tallet. Briterne etablerede store te- og gummiplantager, indførte pengeøkonomi og tvang beboerne til at betale skat. Som en reaktion på de koloniale myndigheder opstod der en frihedsbevægelse, der krævede uafhængighed.

Først i 1948 blev landet en selvstændig stat i det britiske Commonwealth. Modsætningen mellem den singalesiske befolkning og tamilerne voksede. Nogle af årsagerne var, at det singalesiske flertal af befolkningen havde særlige fordele. Desuden blev det besluttet, at det officielle sprog skulle være Sinhala. Buddhisme, som er singalesernes religion, blev også vedtaget som den officielle statsreligion. En tamilsk radikal bevægelse kendt som De Tamilske Tigre (LTTE) dukkede op og krævede en uafhængig tamilsk stat. Fra 1983 - 2009 blev landet hærget af borgerkrig, på grund af konflikten, mellem singaleserne og tamilerne, hvor mere end 70 000 mennesker døde. 

Økologiske fodaftryk

8

0,9

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sri Lanka ville vi bruge 0,9 jordkloder.

Samfund og politik

Sri Lanka er et demokratisk land og et magtskifte sker gennem almindelige valg. Landets forfatning blev vedtaget i 1978 og er baseret på den franske model, hvor præsidenten har en stærk position. Præsidenten og parlamentet vælges hvert femte år. Selvom Sri Lanka hovedsagelig er et demokratisk land, har der været flere eksempler på magtmisbrug, korruption, valgsvindel og politisk undertrykkelse.

Konflikten mellem landets regering og De Tamilske Tigre (LTTE) har påvirket politikken. Efter flere forsøg på fredsprocesser endte krigen i år 2009, da regeringstyrkerne bekæmpede De Tamilske Tigre. En politisk løsning på konflikten forekom aldrig. Det internationale samfund har kritiseret Sri Lanka for menneskerettighedsbrud under borgerkrigen. 

Fattigdommen i landet er blevet reduceret de seneste år, men mange er stadig fattige. Til sammenligning med andre lande i regionen har Sri Lanka et forholdsvis godt socialt velfærdssystem. Flere sundhedsydelser er gratis, og der er mange sygehuse. Kvindernes position i landet er dårlig, og de diskrimineres ofte i både arbejdslivet og indenfor uddannelsessystemet. Tamilerne og homoseksuelle mennesker er også udsat for systematisk diskriminering. 

Menneskelig udvikling

15

71 av 188

Sri Lanka er nummer 71 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Sri Lankas økonomi var tidligere baseret på landbrug og simpel industri. Men i 1970'erne stod te, kokos og gummi for 90 procent af eksportindtægterne. I dag udgør disse varer kun 20 procent af eksporten.

Tekstilindustrien, servicesektoren og byggeriet har overtaget, og giver i øjeblikket store indtægter til statskassen. Turismeindustrien er en anden vigtig indtægtskilde, og er steget efter freden i år 2009. Der er desuden mange som arbejder i udlandet, og sender penge hjem til Sri Lanka. 

Efter freden er også flere udenlandske selskaber blevet mere interesseret i at etablere sig på Sri Lanka. Siden 1950'erne har eksportindtægterne ikke kunne dække importen. Dermed har Sri Lanka lånt penge, og dette har givet landet en stor udenlandsgæld. 

Økonomien styres i høj grad af udlånsinstitutioner som Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdensbanken. Disse har blandt andet krævet, at landet privatiserer og skærer ned i den offentlige sektor. Arbejdsløsheden i Sri Lanka er faldet i løbet af de sidste par år, men er stadig et stort problem. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sri Lanka på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

21 575 844

Mennesker i Sri Lanka

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 9

2,0

børn per kvinde i Sri Lanka

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7

7

børn der dør per 1000 levendefødte i Sri Lanka

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

4

14 707

BNP per indbygger i PPP-dollar i Sri Lanka

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

af befolkningen er underernærede i Sri Lanka

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 0

1,09

ton CO2-udslip per person i Sri Lanka

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Sri Lanka

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Sri Lanka

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 2

9,24

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Sri Lanka

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,22

er forventet antal år i skolen i Sri Lanka

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,383

GII-indexen i Sri Lanka

Jobb