[[suggestion]]
Storbritannien
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

London

Etniske grupper

Englændere 84%, skotter 8%, walisere 5%, nord-irske 3%. Samlet er disse opdelt i følgende etniske grupper: Hvide 87,2%, afrikansk oprindelse 3%, indisk oprindelse 2,3%, pakistansk oprindelse 1,9%, andre 5,7% (2011)

Sprog

Engelsk, skotsk, walisisk, gælisk, skotsk gælisk og cornisk (2012)

Religion

Kristne 59,5 %, muslimer 4,4 %, hinduer 1,3 %, andre/uspecificeret 9,2 %, ingen 25,7 % (2011)

Befolkningtal

68 497 913 (2022)

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

243 610 km2

Valuta

Pund

Bruttonationalindkomst per indbygger

54 603 PPP$

Nationaldag

2. lørdag i juni

Andre landesider

Geografi

Storbritannien er en union, som består af England, Wales, Nordirland og Skotland. Størstedelen af Wales og Skotland er højland med lavninger, søer og smalle fjorde. England og Nordirland består af slettelandskab med langstrakte bakker. De britiske øer ligger på den europæiske kontinentalsokkel med overfladisk vand, som er gunstigt for fiskeri.  

Klimaet er tempereret med meget nedbør året rundt. Temperaturerne varierer lidt og påvirkes af den varme Golfstrøm fra Mexico, som strømmer langs øernes vestkyst. Det er varmest og tørrest i de sydøstlige dele, hvor klimaet er påvirket af nærheden til kontinentet. Der er koldest og fugtigst klima i nord.

Luftkvaliteten i flere britiske byer er meget dårlig. pesticider og tungmetaller har forårsaget jordforurening. Der har også været et fald i hav- og kysthabitater for plante- og dyrearter på grund af udviklingen af boliger, turisme og industri.  

Historie

De områder, der i dag er Storbritannien, er i de tidlige århundreder blevet plyndret og erobret af både romere, normannere, vikinger og saksere. Før dette var øerne beboet af keltere og andre folkeslag. Omkring år 1100 blev kongerigerne England og Skotland grundlagt, og de udkæmpede mange slag sammen, indtil de forenede sig til et forenet kongerige i 1707. Wales havde allerede været i union med England siden 1536, og Irland sluttede sig til unionen i 1891. Riget blev en ledende stormagt. 

De næste århundreder erobrede briterne enorme landområder over hele verden og byggede det største imperium, som har eksisteret. Det britiske imperie herskede længe over en fjerdedel af jordoverfladen. En af forklaringerne på succesen var det teknologiske fortrin, som briterne fik gennem den industrielle revolution i 1700 og 1800-tallet.

I 1921 underskrev den daværende Kong George V af England en lov om selvstyre for Irland, som længe havde ønsket uafhængighed. Dette resulterede i, at Irland blev delt i to, og at Nordirland forblev i Unionen. 

Under 1. og 2. Verdenskrig kæmpede Storbritannien mod Tyskland, fleste dele af imperiet blev efterfølgende omgjort til selvstændige stater. Storbritannien blev medlem af EU i 1973 af økonomiske årsager, men forlod unionen i 2020 efter en folkeafstemning  i 2016. 

Økologiske fodaftryk

1 2 4

2,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Storbritannien ville vi bruge 2,5 jordkloder.

Samfund og politik

Storbritannien er et monarki med en parlamentarisk styreform. Det betyder, at den britiske monark er statsoverhoved, men at det er premierministeren og regeringen, der har den udøvende magt. Den britiske monark er også statsoverhoved i mange tidligere britiske kolonier. Den lovgivende magt, parlamentet, består af et underhus og et overhus. Der er repræsentanter fra forskellige partier, hovedsageligt fra det konservative parti og arbejderpartiet, som er de to dominerende partier i landet. Partilederen for partiet med flertal i underhuset er den, der bliver statsminister og kan danne regering. 

I januar 2020 trak Storbritannien sig ud af EU og blev det første land nogensinde til at melde sig ud af Unionen. Baggrunden for udmeldelsen (kendt som Brexit) var, at briterne mente, at de fik for lidt gavn af medlemskabet. Derudover ønskede man mere selvbestemmelse vedrørende alt fra migration til industripolitik. Storbritannien har også haft tradition for at være skeptisk over for det politiske aspekt af europæisk integration. Udmeldelsen har ført til store interne politiske splittelser, både i det konservative parti og i arbejderpartiet. 

Storbritannien har stor indflydelse på den internationale arena og har lange traditioner for samarbejde med USA og sine tidligere kolonier. Landet har et meget multikulturelt samfund, og er et af de mest folkerige lande i Europa. Der er store sociale forskelle i befolkningen, men velfærdsstaten bidrager til gratis sundhedsydelser til alle. 

Storbritannien er medlem af FN (hvor landet har en af de fem faste pladser i Sikkerhedsrådet) samt Verdenshandelsorganisationen, G8, NATO, Europarådet OSCE og Commonwealth. 

Menneskelig udvikling

18

17 av 188

Storbritannien er nummer 17 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Storbritannien er en af verdens største økonomier og var med til at grundlægge organisationen G7, som samler verdens rigeste lande. Fra den industrielle revolution til efterkrigstiden var Storbritannien en af verdens ledende industrinationer, men i de sidste årtier, har industrien veget plads til finansvirksomheder, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og turismeindustrien. Landet har en omfattende olieindustri, men er alligevel afhængig af at importere olie for at dække behovet.

Maskiner, transportudstyr, kemikalier, lægemidler, olie/andre brændsler, medicinsk og teknisk udstyr er de vigtigste eksportvarer. Størstedelen af handlen sker med andre europæiske lande, særligt med EU-medlemmer som Tyskland og Holland. USA er også en vigtig handelspartner.

På grund af udmeldelsen af EU måtte Storbritannien indgå nye handelsaftaler med EU og andre lande, som man tidligere havde aftaler med gennem EU. Den nye EU-aftale sikrer frihandel og samarbejde på en række områder, men det økonomiske samarbejde er betydeligt mindre, end da Storbritannien var medlem. Den britiske økonomi blev hårdt ramt efter Brexit og corona-pandemien, da tabet af arbejdskraft førte til mangel på mad og brændstof. Derudover steg energipriserne markant. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Storbritannien på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

67 736 802

Mennesker i Storbritannien

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 5

1,6

børn per kvinde i Storbritannien

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4

4

børn der dør per 1000 levendefødte i Storbritannien

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

14

54 603

BNP per indbygger i PPP-dollar i Storbritannien

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Storbritannien

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5

4,60

ton CO2-udslip per person i Storbritannien

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Storbritannien

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Storbritannien

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Storbritannien

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,86

er forventet antal år i skolen i Storbritannien

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

1

0,098

GII-indexen i Storbritannien

Jobb