[[suggestion]]
Sudan
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Khartoum

Etniske grupper

Arabere 49%, dinka 12%, nuba 8%, beja 6%, nuer 5%, andre 20% (2015)

Sprog

Arabisk, nubisk, nilotisk, ta bedawie, engelsk, andre

Religion

Muslimer 70 %, traditionelle 25 %, Christian 5 %

Befolkningtal

41 511 526

Styreform

Republik

Areal

1 879 358 km2

Valuta

Sudanesiske pund

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 066 PPP$

Andre landesider

Geografi

Sudan er Afrikas største land og det tiende største land i verden. Den nordligste del af landet er præget af enorme, golde ørkenområder. I de sydlige regioner går ørkenen over i halvørken og sletter. Mod sydøst ligger den ufremkommelige sump Sudd, der er verdens største vådområde. Små bjergkæder skærer sig gennem lavlandet i hele landet, og danner den naturlige grænse til det etiopiske højland i syd og Uganda og Chad mod syd og sydvest. Nilen strækker sig på langs gennem hele landet, og omgives af en smal stribe af frugtbart landbrugsjord gennem ellers tørre områder. Klimaet i Sudan varierer fra tørt ørkenklima i nord til tropisk og fugtigt i sydøst. Temperaturerne er konsekvent høje og kan nå op til 50 grader på det varmeste. Den største variation er mængden af nedbør, der falder skævt i løbet af året, med koncentrerede regntider. Store dele af landet er helt afhængig af nedbøren, og lider af akut tørke, når regnen udebliver.

Sudans største miljømæssige problemer er ørkendannelse og mangel på rent drikkevand. Den voksende olieindustri er dårligt reguleret, og dette fører også til stigende miljøproblemer.

Historie

Den nordlige Sudan var i århundreder f.Kr. stærkt påvirket af det magtfulde imperium i nabolandet Egypten. Sudanesiske og egyptiske folkeslag havde regelmæssig kontakt langs Nilen, og sudanesiske faraoer herskede over Egypten og det nordlige Sudan i flere hundrede år. I antikken voksede det magtfulde rige Meroe frem i det nordlige Sudan. I syd, levede primært nomader, og området havde ingen større kongeriger. I 1200-tallet blev landet invaderet af de muslimske egyptiske mamelukker, og landet blev senere indarbejdet i det Osmanniske Rige. I 1850'erne, begyndte briterne at øge sin indflydelse i Egypten og Østafrika, og efter at have slået et oprør ned ved århundredeskiftet overtog Storbritannien magten i det nuværende Sudan i 1924 og opdelte landet i to forskellige kolonier. Efter Anden Verdenskrig blev Nord- og Sydsudan fusioneret og blev selvstændigt i 1956. Kort efter udbrød borgerkrig i det sydlige Sudan pga. af myndighedernes forskelsbehandling af nord og syd. Svage regeringer, militærkup og borgerkrig fulgte hinanden indtil 1972, da en fredsaftale blev underskrevet. Efter flere år med stigende islamisering brød endnu en krig ud i 1983, da regeringen ville indføre sharia-lov i landet. Krigen sluttede i 2005, og endnu en fredsaftale blev indgået. Efter seks års fred blev en folkeafstemning afholdt og i 2011 blev landet delt i to, Sudan og Sydsudan.  

Økologiske fodaftryk

7

0,8

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sudan ville vi bruge 0,8 jordkloder.

Samfund og politik

Sudan er i dag kontrolleret næsten diktatorisk af Omar Hassan al-Bashir, der kom til magten efter et militærkup i 1989. Omar Hassan al-Bashir er en højreorienteret arabisk nationalist, og har ført en aggressiv tilpasningspolitik mod landets ikke-arabiske befolkning. Sydsudan fik sit eget parlament efter fredsaftalen blev underskrevet i 2005. I januar 2011 fastslog en folkeafstemning, at Nord- og Sydsudan skal være to selvstændige lande. Siden 2003 har den vestlige provins Darfur været hærget af borgerkrig, der i vid udstrækning skyldes konflikten mellem nord og syd, og betingelserne i fredsaftalen fra 2005. Mere end fem millioner mennesker er på flugt i deres eget land, og millioner er flygtet til nabolandene. Landet mangler veje, har dårlige sanitære forhold og utilstrækkelig strømforsyning. Statslige institutioner fungerer ikke og flere områder er omfattet af rene shar'ia love, der er stærkt diskriminerende, især mod ikke-muslimer og kvinder.

Efter Sydsudans løsrivelse i juli 2011 er parterne endnu ikke blevet enige om bl.a. deling af grænser og fordeling af Sudans gæld og naturressourcer som olie og vand. Dog blev der i 2019 indgået en fredsaftale mellem de to lande.  Sudan kæmper også med uroligheder i flere regioner, som i Blånilen og en anden nord-sudansk delstat, Syd-Kordofan.

I 2021 blussede urolighederne op igen og førte til et militærkup ledet af Abdel Fattah al-Burhan, hvor regeringen blev opløst og flere ministre blev arresteret. 

Menneskelig udvikling

10

169 av 188

Sudan er nummer 169 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Sudan er et af de fattigste lande i verden og fuldstændig afhængig af hjælp udefra. Landbruget står for en tredjedel af BNP og mere end 80 procent af beskæftigelsen. Den eneste betydelige industri i landet er bomuldsspinderier, der har været i drift i nogle dele af landet i over hundrede år. Efter mange årtier med krig, mangler landeveje og adgang til energi, som er nødvendig for at opbygge en effektiv industrisektor. Den Internationale Valutafond boykottede landet i 1990'erne, på grund af manglende reformer, men i 00'erne har fonden gået ind med betydelig støtte sammen med Den Europæiske Union og OPEC. Den nye tillid til landet skyldes den voksende olieindustri, som har mere end fordoblet produktionen i de seneste år. Man har kendt til oliereserver i landet siden 1920'erne, men først nu er produktionen i fuld gang, og Sudan har i de senere år har været en af ​​de hurtigst voksende økonomier.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sudan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

45 992 018

Mennesker i Sudan

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 2

4,3

børn per kvinde i Sudan

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57

57

børn der dør per 1000 levendefødte i Sudan

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

4 066

BNP per indbygger i PPP-dollar i Sudan

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,2

af befolkningen er underernærede i Sudan

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

4

0,48

ton CO2-udslip per person i Sudan

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Sudan

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Sudan

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 1 8 9 10

6,07

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Sudan

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7

7,08

er forventet antal år i skolen i Sudan

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,553

GII-indexen i Sudan

Jobb