[[suggestion]]
Sudan
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Khartoum

Etniske grupper

Sudansk arabere (omtrent 70%), fur, beja, nuba, fallata

Sprog

Arabisk (officiel), engelsk (officiel) nubisk, ta bedawie, fur

Religion

Sunni-muslimer, en lille kristen minoritet

Befolkningtal

44 909 351 (2021)

Styreform

Republik

Areal

1 879 358 km2

Valuta

Sudanesiske pund

Bruttonationalindkomst per indbygger

4 216 PPP$

Nationaldag

1. januar

Andre landesider

Geografi

Sudan er Afrikas tredje største land, efter Algeriet og DR Congo. Sudan var Afrikas største land før 2011, da Sydsudan løsrev sig og blev en selvstændig stat. 

Den nordligste del af landet er præget af enorme, golde ørkenområder. I de sydlige regioner går ørkenen over i halvørken og sletter. Små bjergkæder skærer sig gennem lavlandet i hele landet, og danner den naturlige grænse til det etiopiske højland i syd og Chad mod syd og sydvest. Den blå og den hvide Nil mødes midt i landet, og flyder videre nordpå mod Egypten. Nilen er med sine frugtbare flodbredder meget vigtig for befolkningens levebrød. 

Klimaet i Sudan varierer fra tørt ørkenklima i nord til tropisk og fugtigt i sydøst. Temperaturerne er konsekvent høje og kan nå op til 50 grader på det varmeste. Der er nedbør i korte regnsæsoner i syd, men lidt eller ingen nedbør i nord. Sandstorme kan især forekomme mellem april og juni. 

Sudan er udsat for tørke. Landet er helt afhængig af den lille nedbør, der kommer, og ved en afvigelse kan konsekvenserne blive store.  Landets største miljøudfordringer er mangel på ferskvand, jorderosion og ørkendannelse. omfattende jagt truer landets naturlige mangfoldighed og dyreliv. 

Historie

Omkring 2500 fvt. kongeriget Kush blev etableret i det nuværende Sudan. I perioder af rigets storhedstid fra 1000 fvt. Sudanesiske konger og faraoer regerede over både Sudan og Egypten. Ud over det fjerde århundrede var området opdelt i flere mindre kristne kongeriger, men fra slutningen af det sjette århundrede tvang invaderende herskere de kristne stater til at konvertere til islam. Ud over 1800-tallet var kongerigerne dengang underlagt osmannisk-egyptisk kontrol med militær støtte fra Storbritannien, og fra 1898 til landet blev selvstændigt, blev det styret af egyptisk-britisk samarbejde. 

Siden uafhængigheden i 1956 har Sudan været præget af borgerkrig. Efter årtusinder med forskellige indflydelser, kongeriger og religioner var der forskelle mellem landets egne og folk. I den sydlige del af landet udbrød borgerkrig mellem den muslimske (nordlige) regering og den primært kristne og animistiske befolkning i syd. Med undtagelse af nogle afbrydelser varede krigen indtil 2005. I 2011 blev Sudan delt i to, Sudan og Sydsudan. 

Du kan læse mere om konflikten i Sydsudan her 

Siden 2003 har Sudan også været præget af en borgerkrig i provinsen Darfur. Krigen har ligesom den i Sydsudan sine rødder i de etniske kulturelle og religiøse forskelle i landet. 

Du kan læse mere om konflikten i Darfur her 

Økologiske fodaftryk

8

0,9

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sudan ville vi bruge 0,9 jordkloder.

Samfund og politik

Konflikterne præger landet og har resulteret i, at flere millioner mennesker er flygtet både internt i landet og i nabolandene. Sudan mangler infrastruktur som veje og elektricitet, og de sanitære forhold er meget dårlige. Derudover fungerer retsvæsenet, politiet, uddannelsessektoren og sundhedssystemet meget dårligt. 

Formelt har Sudan været en republik og har været ledet af en præsident, som er statsoverhoved og regeringschef i fem år. Sudan har længe været præget af udemokratiske forhold. Præsident Omar al-Bashir styrede landet som et diktatur, fra han tog magten i 1989, indtil han blev afsat af militæret efter 30 år i 2019. 

En overgangsregering skulle regere landet indtil 2022, men blev afsat ved et militærkup i efteråret 2021. I april 2023 udbrød der kampe mellem regeringsstyrkerne og den paramilitære gruppe RSF. Over 180 civile mistede livet på få dage. Kampene handler om magt og indflydelse i den ny fremtidig regering for Sudan. 

Menneskelig udvikling

10

169 av 188

Sudan er nummer 169 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Sudan var i lang tid et af de fattigste og mindst udviklede lande i Afrika. Omfattende tørke i 1980'erne forværrede situationen og skadede det allerede sårbare landbrug. Efter at landet begyndte at eksportere olie i 1999, begyndte økonomien at vokse, og levestandarden blandt befolkningen steg. 

Væksten gik dog i stå i 2011, da Sydsudan løsrev sig, da størstedelen af olieforekomsterne lå i syd. Konflikten mellem nord og syd har kostet Sudan enorme ressourcer. Faldet førte til høj inflation og alvorlige stramninger til store protester fra befolkningen. Landets olieindtægter er ulige fordelt. Landbruget er den branche, der beskæftiger flest mennesker, og som brødføder størstedelen af befolkningen. Korruption og skattesvig er udbredt. 

Der er høj arbejdsløshed og meget fattigdom, så mange som hver sjette er arbejdsløs. Regeringen har forvaltet indtægterne fra olien uansvarligt, og landet er fortsat afhængig af international bistand. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sudan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

48 109 006

Mennesker i Sudan

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 2

4,3

børn per kvinde i Sudan

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55

55

børn der dør per 1000 levendefødte i Sudan

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

2

4 216

BNP per indbygger i PPP-dollar i Sudan

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,2

af befolkningen er underernærede i Sudan

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

4

0,47

ton CO2-udslip per person i Sudan

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Sudan

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Sudan

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 1 8 9 10

6,07

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Sudan

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7

7,08

er forventet antal år i skolen i Sudan

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,553

GII-indexen i Sudan

Jobb