[[suggestion]]
Sverige
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Stockholm

Etniske grupper

Svenskere 80,3% (med finsk-svenske og samiske minoriteter) Mest dominerende etnicitet blandt indvandrere: Syrere 1,9%, finner 1,4%, irakere 1,4%, andre 15%

Sprog

svensk (officielt) samt en række officielle minoritetssprog heriblandt finsk, samisk, romani, jiddisch og tornedalsfinsk/meänkieli

Religion

Protestanter 57,6%, andre (inkluderet katolikkere, ortodokse, batister, muslimer, jøder og buddihster) 8,9%, andre 33,5% (2019)

Befolkningtal

10 160 159 (2021)

Styreform

konstitutionelt monarki

Areal

447 430 km2

Valuta

Svensk krona

Bruttonationalindkomst per indbygger

64 578 PPP$

Nationaldag

6. juni

Andre landesider

Geografi

Det svenske landskab har højtliggende og nogle bjergrige områder i nord. Nåletræer dominerer landet, undtagen længst mod syg, hvor løvtræerne tager over. Den midterste del af landet har frugtbare arealer ud mod kysten, og her ligger landets fabrikker og industri. I syd, som er det tættest befolkede område, dyrkes der landbrug. Agerjorden udgør kun omkring syv procent af det faktiske jordareal. Sverige har en lang kyst, der strækker sig fra øst til sydvest, og de store øer Öland og Gotland hører til Sverige.

Klimaet varierer i de forskellige dele af landet. i Nord er vintrene kolde og snedækkede, mens somrene kan være varme. I den sydlige del af Sverige er klimaet mildere året rundt. Golfstrømmen i Atlanterhavet sikrer et varmere klima i Sverige end andre steder så langt nordpå på kloden. 

Historie

Sverige var centralt i Vikingetiden, der varede fra slutningen af 700-tallet til midten af 1000-tallet. Vikingerne fra Skandinavien plyndrede og hærgede Europa. Et samlet kongerige med en fælles konge har eksisteret i det sydlige Sverige siden 1100-tallet. Fra 1397 var landet en del af Kalmarunionen, og havde fælles konge med Danmark og Norge. Sverige blev selvstændigt i 1523. 

I de følgende århundreder erobrede Sverige Østersøen og blev en stormagt. I takt med erobringerne fik Sverige flere og flere fjender. Den største af dem var Rusland, og i 1709 mistede Sverige sin centrale position i Østersøområdet til Rusland. Fra 1814 til 1905 var Norge og Sverige i en union. Sverige fik Norge som belønning for at tage parti mod Napoleon under Napoleonskrigene, og som et plaster på såret for at have mistet Finland til russerne. 

Sverige forblev neutralt under begge verdenskrige. Siden Sverige havde holdt sig uden for Anden Verdenskrig, havde de et stort forspring i forhold til de andre europæiske lande efter krigens afslutning. Svensk industri var uskadt, og økonomien voksede hurtigt, da freden kom. Under partier Socialdemokratiet, der regerede fra 1945-76, opbyggede landet en omfattende velfærdsstat. I 1995 blev Sverige medlem af EU.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 6

3,7

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sverige ville vi bruge 3,7 jordkloder.

Samfund og politik

Det svenske samfund minder på mange måder om det danske. Ligesom Danmark er Sverige et konstitutionelt monarki, hvilket vil sige at kongen er statsoverhovedet, men har ingen reel politisk magt. Magten ligger i stedet hos det folkevalgte parlament, som hedder Riksdagen. De laver landets love og vedtager budgetter, mens statsministeren og regeringen er den udøvende magt. Da Sverige har et parlamentarisk system, har regeringen brug for støtte fra flertallet i parlamentet til at føre politik. 

I store dele af det 20. århundrede havde socialdemokraterne et overvejende flertal i Riksdagen, hvilket gjorde dem næsten enerådende. I de senere år, har fem partier været centrale i svensk politik. De fem partier er inddelt i to blokke, en socialistisk og en borgerlig domineret blok. Regeringsmagten veksler mellem blokkene. En anden udvikling har været fremvæksten af Sverigedemokraterne, et indvandrekritisk parti, som ligger på den ydre højrefløj. I 2014 blev partiet det tredje største i Riksdagen. Dette skabte ustabilitet i politikken, fordi igen partier ville samarbejde med dem. Partiet har i dag endnu større opbakning, og vil formentlig få en del magt som allieret med den nye regering efter valget i 2022. 

I september 2022 blev der afholdt nyvalg til Riksdagen, hvor Socialdemokratiet blev det største parti. Efter et spændende valg fik højrefløjen endelig flertal med et mandat. Det betyder, at det konservative moderate parti vil danne en ny regering. De har brug for Sverigedemokraternes støtte for at få flertal i Riksdagen. Et af de vigtigste emner i denne valgkamp var Sveriges stigende bandekriminalitet. Det gav højrefløjen en fordel, da bandekriminaliteten er steget betragteligt i venstrefløjens regeringsperiode. 

Udenrigspolitisk har Sverige traditionelt ført en neutralitetspolitik uden alliancer. Landet er stadig officielt neutralt, men indgik i EU efter Den Kolde Krigs afslutning, og står stærkt sammen med vestmagterne. Det internationale arbejde inden for FN har altid været vigtigt for Sverige, og de er blandt de største økonomiske bidragydere til FN.

Selvom Sveriges udenrigspolitik lægger vægt på neutralitet uden militære alliancer, fik krigen i Ukraine dem til at genoverveje deres holdning. I maj 2022 indsendte de en ansøgning om medlemskab af NATO sammen med Finland. Aftalen om medlemskab skal ratificeres af alle allierede lande, og Sverige og Finland skal underskrive Atlantpagten - der fungerer som NATO's "lovgivning". 

Menneskelig udvikling

18

6 av 188

Sverige er nummer 6 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Sverige har historisk haft en stor udenrigshandel, og det har de også i dag. Sverige er afhængig af at kunne sælge deres vare på det internationale marked. Træ, mineraler og vandkræft har gjort Sverige til Skandinaviens førende industriland. Sverige eksporterer også elektronik og telekommunikationsudstyr. Servicesektoren er den største del af økonomien.

Sverige blev hårdt ramt af finanskrisen, men redningspakker og statslige investeringer gjorde, at der allerede i 2010 igen var høj vækst i økonomien. Det gør Sverige til et af de lande, som klarede finanskrisen bedst. Den økonomiske vækst er dog siden blevet bremset lidt af eurokrisen, men væksten er fortsat større end i de fleste andre vestlige lande. Sverige har dog en øget arbejdsløshed blandt unge i landet. 

EU er den vigtigste handelspartner for Sverige, og dette er særligt de andre nordiske lande og Tyskland. Handlen med Asien og USA er vokset de seneste år, men udgør fortsat en lille del af den totale udenrigshandel. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sverige på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

10 612 086

Mennesker i Sverige

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 6

1,7

børn per kvinde i Sverige

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3

3

børn der dør per 1000 levendefødte i Sverige

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

17

64 578

BNP per indbygger i PPP-dollar i Sverige

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 1

3,24

ton CO2-udslip per person i Sverige

Sundhed

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Sverige

Uddannelse

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,94

er forventet antal år i skolen i Sverige

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

0

0,023

GII-indexen i Sverige

Jobb