[[suggestion]]
Swaziland
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Mbabane

Etniske grupper

Afrikanere 97%, europæere 3%

Sprog

Engelsk, siswati

Religion

Zionister 40% katolikker 20%, muslimer 10%, andre/uspecificeret/ingen 30%

Befolkningtal

1,367 millioner

Styreform

Monarki

Areal

17.363 km2

Valuta

Lilangeni

Bruttonationalindkomst per indbygger

8 986 PPP$

Andre landesider

Geografi

Af et lille land at være, har Swaziland et meget varieret landskab, fra bjerge der ligger på grænsen til Mozambique, til savanner beliggende i den østlige og regnskov i den nordvestlige del af landet. Swaziland har primært et subtropisk klima, men på grund af bjergene er der store variationer i temperatur og nedbør. I de senere år har befolkningen været særlig plaget af lange tørke perioder. Dette har skabt problemer for landbruget og mange, der bor i landdistrikterne kæmper med adgang til fødevarer. Desuden har overgræsning ført til jorderosion. Swaziland har en rig flora og fauna, men mange af de større pattedyr er forsvundet eller reduceret i antal på grund af jagt og landbrug.

Historie

Kongeriget Swaziland blev først oprettet i begyndelsen af ​​1800-tallet under kong Sobhuza I. Det var under hans styre, at landet blev opkaldt efter bantustammer Swazi. Den hollandske republik Transvaal forsøgte i 1890'erne at overtage kontrollen med landet, men uden held. Efter Boerkrigen der varede fra 1899-1902 blev Swaziland et britisk protektorat. Landet blev først selvstændigt i 1968 og kongedømmet blev indført igen. Den politiske situation har været præget af kampen mellem monarkiet og fortalere for et mere demokratisk Swaziland. Traditionelt har kongen regeret landet sammen med sin mor, også kaldet "den store hunelefant". Kongen udnævner statsministeren af ​​landet, mens han vælger mange af de repræsentanter, der sidder i både regeringen og parlamentet. I 1973 erklærede Kong Sobhuza II sig selv som absolut Konge og afviste landets grundlov. Siden da har andre politiske partier været forbudt.

Økologiske fodaftryk

1 0

1,1

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Swaziland ville vi bruge 1,1 jordkloder.

Samfund og politik

I 2006 blev en ny forfatning indført i landet. Dette har imidlertid ikke ændret kongens absolutte magt, eller hans negative holdning til en mere demokratisk regeringsførelse. Den nye forfatning tillader heller ikke andre politiske partier. Hertil er befolkningens, især kvinders rettigheder dårligt beskyttede. I 2001 forsøgte kongen at indføre en lov, der ville forbyde kvinder at have sex før / udenfor ægteskabet. Kvinder skulle også bære en traditionel variation af kyskhedsbælte. Kongen ønskede, at denne lov både skulle forebygge hiv-smittefaren og beskytte kvinders jomfruelighed. Efter voldelige protester blev lovforslaget trukket tilbage. Kongen Mswati III, der i dag er ved magten har 12 koner og lever et overdådigt luksusliv. Store dele af befolkningen i Swaziland lever dog i fattigdom. Hertil kommer, at lige under 40 procent af befolkningen smittet med hiv / aids, og den forventede levealder i landet er på ca. 33 år.

Menneskelig udvikling

12

137 av 188

Swaziland er nummer 137 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

De fleste af menneskerne i Swaziland lever i landområder og arbejder i landbruget. Store plantager producerer sukkerrør, majs, citrusfrugter og bomuld til eksport. Den fattige del af befolkningen beskæftiger sig i landbruget, der producerer hovedsageligt til eget forbrug. 60 procent af landets godser i Swaziland er ejet af kongen og de resterende 40 procent ejes af privatpersoner, ofte fra udlandet. Sukkerproduktion er landets vigtigste indtægtskilde. Royal Swaziland Sugar Corporation kontrollerer to tredjedele af sukkerindustrien og producerer de råvarer, der anvendes i læskedrikke for den amerikanske gigant Coca Cola Company. Turisme er også en vigtig indtægtskilde for landet. Årligt kommer over 400.000 turister til Swaziland.

Swaziland har - i afrikansk sammenhæng - forholdsvis højt BNP per indbygger, men pengene er ujevnt fordelt. Frem til 2000-tallet var penge fra swasiske arbejdere som jobbet i den syd-afrikanske mineindustri en vigtig indtægtskilde for mange familier. Korruption og uansvarligt pengebrug fra myndighederne har ført til at mange udenlandske investorer og bidragsydere har været skeptiske med at investere i landet. Da der opstod en finanskrise i 2011, afslog Den internationale valutafond (IMF) ansøgningen om lån på grund af dette. Syd-Afrika indvilgede til sidst i et lån, mod at Swaziland lovede at gennemføre politiske reformer. På sigt kan aids-epidemien i landet blive den største udfordring for landets økonomi.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Swaziland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

1 172 369

Mennesker i Swaziland

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 7

2,8

børn per kvinde i Swaziland

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49

49

børn der dør per 1000 levendefødte i Swaziland

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

3

8 986

BNP per indbygger i PPP-dollar i Swaziland

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 7 3 4 5
6 7 8 9 10

1,7

af befolkningen er underernærede i Swaziland

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

9

0,96

ton CO2-udslip per person i Swaziland

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Swaziland

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Swaziland

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,84

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Swaziland

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6

6,42

er forventet antal år i skolen i Swaziland

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,567

GII-indexen i Swaziland

Arbeid