[[suggestion]]
Sydafrika
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Pretoria

Etniske grupper

Sorte afrikanere 79%, hvide 9,6%, andre 11,4%

Sprog

IsiZulu, isixhosa, Afrikaans, Sepedi, engelsk, Setswana, Sesotho, Xitsonga

Religion

Zionister 11,1%, Pinsebevægelsen kristne / karismatiske kristne 8,2%, katolske 7,1%, metodistiske 6,8%, hollandsk-reformerte kristne 6,7%, anglikanske kristne 3,8%, muslimer 1,5%, andre kristne 36%, andre / uspecificeret / ingen 18,8%

Befolkningtal

57 398 421

Styreform

Republik

Areal

1 219 090 km2

Valuta

Sydafrikanske rand

Bruttonationalindkomst per indbygger

15 905 PPP$

Nationaldag

27.april

Andre landesider

Geografi

Sydafrika ligger længst mod syd på det afrikanske kontinent og har Det Indiske Ocean mod øst og Atlanterhavet mod vest. Et subtropisk og fugtigt klima præger landets østkyst, mens klimaet i vest er tørrere og mere tempereret. Landskabet domineres af det gigantiske indlandsplateau, mens bjergkæden Drakensberg præger landskabet i øst. Bjergene strækker sig i en bue fra grænseområdet i nordøst til Kaplandet i øst. Langs kysten findes der smalle og mere frugtbare jord striber. Sydafrika har en rig flora og fauna, og store områder har derfor fået status som beskyttede nationalparker. Manglen på vand er Sydafrikas måske største miljøproblem. Der er en stigende efterspørgsel og vandressourcerne er knappe. Forurening i form af syreregn forårsager jorderosion og ørkendannelse af agerjord.

Historie

Nogle af verdens ældste arkæologiske fund er blevet gjort i Sydafrika. Spor i form af hulemalerier går helt tilbage til 20 000 f. Kr. Det menes, at disse er lavet af San mennesker, der er den ældste kontinuerligt etniske gruppe i Sydafrika. Sydafrika har en brutal historie. Landets moderne historie begyndte omkring 1652, da hollændere grundlagde Kapkolonien, som var en forsyningsstation for skibe, der rejste mellem Europa og Asien. Kolonisering førte til, at næsten alle oprindelige indbyggere blev udryddet eller blev gjort til slaver af europæerne. Storbritannien besatte Kapkolonien og forbød slaveri, som førte til at de hollandske indbyggere (boerne) udvandrede for at danne deres egne republikker i landet. Forholdet mellem de europæiske kolonimagter og den sorte befolkning var præget af undertrykkelse og slaveri. Hertil kommer, at der var en konstant rivalisering mellem de engelske og hollandske beboere. Diskrimination og racisme kan være et passende ord til at beskrive en stor del af Sydafrikas nyere historie. Det afrikaner-dominerede National Party (NP) vedtog fra 1948, mange love, som kategorisk undertrykte og udstødte landets sorte flertal fra at have politiske, sociale og økonomiske rettigheder. Dette racediskriminerende styre blev kaldt apartheid og blev afskaffet i begyndelsen af ​​1990'erne efter massivt internationalt pres. På dette tidspunkt blev også den vigtigste oppositionspolitiker Nelson Mandela løsladt efter 28 år i fængsel. I 1994 kunne befrielsesbevægelsen ANC og Nelson Mandela erklære de første frie og demokratiske valg for vundet. De sortes kamp for en lige position i samfundet var endelig blevet en succes, og den officielle diskrimination ophørt.

Økologiske fodaftryk

1 2 1

2,2

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Sydafrika ville vi bruge 2,2 jordkloder.

Samfund og politik

Befrielsesbevægelsen African National Congress (ANC) har fortsat regeringsmagten i Sydafrika. Efter Mandela trak sig fra politik, har korruptionsanklager hærget det nye politiske lederskab og skabt splittelse i ANC. Det største oppositionsparti, Den Demokratiske Alliance (DA), har fået større støtte, men er stadig intet reelt politisk alternativ til ANC. Der er en stor grad af presse- og organisationsfrihed i landet, og grundloven omfatter centrale menneskerettigheder og lighed for loven. Selv om apartheid ikke længere er gældende i praktisk politik er arven fra regimet meget synlig. Der er stadig store sociale og økonomiske forskelle mellem sorte og hvide og derudover er der en masse kriminalitet og fattigdom. Sydafrika blev i 2018 erklæret til verdens mest ulige land af Verdensbanken, hvilket også er tydeligt, når man ser landets opdelinger mellem byer og slumkvarterer. Den tydelige opdeling er en rest af den byplanlægning, der fandt sted under apartheid.

Arbejdsløshed er en af ​​de største politiske udfordringer i et land, hvor 25,5 procent af befolkningen mangler job. Det anslås, at 21,5 procent af Sydafrikas voksne befolkning har HIV / aids. Bestræbelserne på at distribuere medicin går langsomt og mange har stadig ikke adgang til medicinsk behandling. Treatment Action Campaign (TAC) er en af ​​de vigtigste aktører i kampen mod HIV / aids og har ændret landets politik på dette område.

Storbyen Cape Town frygtede i 2018 "Day Zero", hvor byens vandforsyninger ville slippe op efter flere års tørke. Datoen for "Day Zero" blev dog skubbet, efter de omkringliggende dæmninger i foråret 2018 igen fyldtes med vand. I Cape Town er der fortsat stadig restriktioner på det daglige vandforbrug på 50 L per person.  

Menneskelig udvikling

14

107 av 188

Sydafrika er nummer 107 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

ANC har siden 1996 ført en neoliberal økonomisk politik med det mål at øge den økonomiske vækst og beskæftigelsen. I dag er Sydafrika et mellemindtægtsland. Landet har en voksende middelklasse blandt den sorte befolkning, og de får flere muligheder for at arbejde og uddanne sig. Den økonomiske vækst har øget investeringerne i offentlige tjenester og infrastruktur. Den økonomiske vækst har medført øgede investeringer i offentlige tjenester og infrastruktur. Sydafrika har altid været et af Afrikas økonomiske magtcentre. I dag udgør guld og ædelstene stadig halvdelen af ​​landets samlede eksport og landet er også verdens største producent af metallerne mangan, platin og krom. Trods Sydafrikas opadgående økonomi har væksten ikke været stærk nok til at hjælpe de allerfattigste. Der er derfor stadig en enorm skævdeling. af goder blandt befolkningen. Omkring 11 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Sydafrika var i 2010 værtsnation for VM i fodbold. Øget opmærksomhed og et vellykket mesterskab betød meget for landet økonomisk, politisk og socialt.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Sydafrika på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

60 414 495

Mennesker i Sydafrika

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

Ingen statistik tilgængelig
børn per kvinde i Sydafrika

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33

33

børn der dør per 1000 levendefødte i Sydafrika

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

4

15 905

BNP per indbygger i PPP-dollar i Sydafrika

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

af befolkningen er underernærede i Sydafrika

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 6

6,69

ton CO2-udslip per person i Sydafrika

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Sydafrika

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Sydafrika

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,00

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Sydafrika

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,22

er forventet antal år i skolen i Sydafrika

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

4

0,405

GII-indexen i Sydafrika

Jobb