[[suggestion]]
Tanzania
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Dodoma

Etniske grupper

Fastlandet: afrikanere 99 % (95 % af befolkningen tilhører en af de mere end 130 forskellige bantu-stammer), andre 1%. Zanzibar: arabere, afrikanere og en del blanding af afrikanere og arabere

Sprog

Kiswahili / swahili, kiunguja, engelsk, arabisk, mange mindre sprog

Religion

Kristne 61 %, muslimer 36 %, traditionelle religioner og andre 4 % Zanzibar: 99 % muslimer

Befolkningtal

59 091 392

Styreform

Republik

Areal

947 300 km2

Valuta

Tanzaniansk shilling

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 836 PPP$

Nationaldag

26. april

Andre landesider

Geografi

Tanzanias landskab er meget varieret. Landet har områder med bjerge, savanne, søer, og en kystlinje med både koralrev og mangroveskov. Både Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, og den største sø, Victoriasøen, ligger i Tanzania. Landet har et subtropisk klima, og to regntidsperioder: Fra marts til maj, og fra november til januar. Landet har et meget rigt plante- og dyreliv, og er blandt andet kendt for deres sorte næsehorn. I Tanzania er over en tredjedel af landet fredet som nationalparker eller vildtreservater.

På trods af dette, mister Tanzania ca. 3720 kvadratkilometer skovområder om året, fordi man vil bruge landområderne til jordbrug. Landet har endvidere problemer med ørkendannelse, jorderosion, ødelæggelse af koralrev langs kysten og krybskytteri. De tanzaniske myndigheder har i mange år tilladt ulovlig jagt i nationalparkerne og smugling af elfenben. I byerne lider man under udfordringer skabt af høj befolkningstæthed og en stadig voksende mængde forurening.

Historie

Tanzanias kultur blev i flere århundreder stærkt påvirket af arabere, særligt i kystområderne gennem handel og søfart. På Zanzibar (som består af øerne Unguja og Pemba) blev der oprettet en arabisk handelsstation, og fra 1698 var øerne underlagt sultanen af Oman. I 1886 blev Tanzania, eller Tanganyika (Tanzanias fastland), udråbt som tysk protektorat, mens Zanzibar beholdte sin selvstændighed til det kom under britisk styre i 1890. Efter Tysklands nederlag i første verdenskrig blev Tanganyika givet til Storbritannien som mandatområde.

I 1961 blev først Tanganyika og siden Zanzibar i 1963, og i 1964 gik de sammen og dannede unionen «United Republic of Tanzania». I 1965 blev der vedtaget en ny grundlov, der gjorde Tanzania til en etpartistat under ledelse af Julius Nyerere og hans parti, Tanzanian African National Union (TANU). I 1977 slog TANU sig sammen med det største parti på Zanzibar, Afro-Shirazi Party (ASP), og sammen dannede de det revolutionære parti Chama Cha Mapinduzi (CCM), der lige siden har regerede landet. Tørke og nedgang i fødevareproduktionen førte dog til, at landet i 1990’erne indførte flerpartisystem og markedsøkonomi.

Økologiske fodaftryk

6

0,7

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Tanzania ville vi bruge 0,7 jordkloder.

Samfund og politik

Tanzania er en republik og en union, bestående af fastlandet Tanganyika og øerne Zanzibar. Præsidenten er statsoverhoved og regeringschef. Præsidenten udnævner statsministeren og regeringen og kan nedlægge veto mod nationalforsamlingens lovforslag. Zanzibar har delvis indre selvstyre. Øgruppen har egen grundlov, præsident og nationalforsamling og har selvbestemmelse i sager, som kun gælder Zanzibar.

Forholdet mellem Tanzania og Zanzibar har i lang tid været præget af utilfredshed. Befolkningen på Zanzibar ønsker større selvstændighed, mens tanzanianere på fastlandet mener, at de bør være tilfredse med den unionsaftalen, so er gældende. Dette er en konflikt som forstærkes af at fastlandsbefolkningen hovedsageligt er kristne, mens Zanzibar for det meste består af muslimer. Muslimerne er ofte dårligere stillet, har lavere uddannelse og færre muligheder på arbejdsmarkedet.

Chama Cha Mapinduzi (CCM) har haft regeringsmagten i Tanzania siden uafhængigheden i 1961. Oppositionspartierne er splittede og har ikke meget magt. CCM har en autoritær karakter og fungerer mere som et magtapparat end en folkebevægelse. Korruption er et problem i politikken og retsvæsenet, og der er ofte kommet anklager om valgfusk. I Tanzania er presse- og ytringsfrihed ikke en selvfølge eller lovfestet. Menneskerettighederne i Tanzania er under pres, og homofile er en udsat gruppe. Menneskerettighedsorganisationer har også kritiseret Tanzania for, at det forekommer tortur, dødsstraf og politiovergreb.

Menneskelig udvikling

10

157 av 188

Tanzania er nummer 157 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Tanzania er blandt de fattigste lande i Afrika og er afhængig af økonomisk bistand og lån. Landet har i dag en markedsøkonomi. Store deler af Tanzanias befolkning lever under fattigdomsgrænsen, men befolkningen oplever ikke regelmæssig sult. 

De fleste i Tanzania ernærer sig ved landbrug. Efter fund af naturgas i 2012 ønsker landet at blive en stor eksportør af ressourcen. Landets vigtigste erhverv er minedrift – særligt guld – turisme og andre serviceerhverv, næringer, har skabt økonomisk vækst, men udviklingen hæmmes af korruption, tungt bureaukrati og dårlig infrastruktur.

Flere korruptionsskandaler har præget landet og har ført til, at bistandsbidrag er blevet holdt tilbage. Endvidere har korruption medført store forskelle mellem fattige og rige. Landet har også problemer med stor udenlandsgæld. Da importindtægterne er mindre end eksportindtægterne har landet måtte optage udenlandslån for at undgå handelsunderskud.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Tanzania på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

63 298 542

Mennesker i Tanzania

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 5

4,6

børn per kvinde i Tanzania

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49

49

børn der dør per 1000 levendefødte i Tanzania

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

2 836

BNP per indbygger i PPP-dollar i Tanzania

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 5 4 5
6 7 8 9 10

2,5

af befolkningen er underernærede i Tanzania

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1

0,21

ton CO2-udslip per person i Tanzania

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Tanzania

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Tanzania

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 2 10

8,18

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Tanzania

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7

7,22

er forventet antal år i skolen i Tanzania

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,560

GII-indexen i Tanzania

Jobb