[[suggestion]]
Tanzania
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Dodoma

Etniske grupper

Fastlandet: afrikanere 99 % (95 % af befolkningen tilhører en af de mere end 130 forskellige bantu-stammer), andre 1%. Zanzibar: arabere, afrikanere og en del blanding af afrikanere og arabere

Sprog

Kiswahili / swahili, kiunguja, engelsk, arabisk, mange mindre sprog

Religion

Kristne 61 %, muslimer 36 %, traditionelle religioner og andre 4 % Zanzibar: 99 % muslimer

Befolkningtal

59 091 392

Styreform

Republik

Areal

947 300 km2

Valuta

Tanzaniansk shilling

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 780 PPP$

Nationaldag

26. april

Andre landesider

Geografi

Tanzanias landskab er meget varieret. Landet har områder med bjerge, savanne, søer, og en kystlinje med både koralrev og mangroveskov. Både Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, og den største sø, Victoriasøen, ligger i Tanzania. Landet har et subtropisk klima, og to regntidsperioder: Fra marts til maj, og fra november til januar. Landet har et meget rigt plante- og dyreliv, og er blandt andet kendt for deres sorte næsehorn. I Tanzania er over en tredjedel af landet fredet som nationalparker eller vildtreservater. På trods af dette, mister Tanzania ca. 3720 kvadratkilometer skovområder om året, fordi man vil bruge landområderne til jordbrug. Landet har endvidere problemer med ørkendannelse, jorderosion, ødelæggelse af koralrev langs kysten og krybskytteri. De tanzaniske myndigheder har i mange år tilladt ulovlig jagt i nationalparkerne og smugling af elfenben. I byerne lider man under udfordringer skabt af høj befolkningstæthed og en stadig voksende mængde forurening.

Historie

Tanzanias kultur blev i flere århundreder stærkt påvirket af arabere, særligt i kystområderne gennem handel og søfart. På Zanzibar (som består af øerne Unguja og Pemba) blev der oprettet en arabisk handelsstation, og fra 1698 var øerne underlagt sultanen af Oman. I 1886 blev Tanzania, eller Tanganyika (Tanzanias fastland), udråbt som tysk protektorat, mens Zanzibar beholdte sin selvstændighed til det kom under britisk styre i 1890. Efter Tysklands nederlag i første verdenskrig blev Tanganyika givet til Storbritannien som mandatområde.

I 1961 blev først Tanganyika og siden Zanzibar i 1963, og i 1964 gik de sammen og dannede unionen «United Republic of Tanzania». I 1965 blev der vedtaget en ny grundlov, der gjorde Tanzania til en etpartistat under ledelse af Julius Nyerere og hans parti, Tanzanian African National Union (TANU). I 1977 slog TANU sig sammen med det største parti på Zanzibar, Afro-Shirazi Party (ASP), og sammen dannede de det revolutionære parti Chama Cha Mapinduzi (CCM), der lige siden har regerede landet. Tørke og nedgang i fødevareproduktionen førte dog til, at landet i 1990’erne indførte flerpartisystem og markedsøkonomi.

Økologiske fodaftryk

6

0,7

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Tanzania ville vi bruge 0,7 jordkloder.

Samfund og politik

Tanzania er det mest befolkede østafrikanske land, samtidig med at befolkningstætheden er lav. Landets befolkning gror 3% årligt, og skyldes den høje fertilitetsrate på 4,8 børn per kvinde. Dette skaber en enorm uligevægt i befolkningens aldersgrupper, og 2/3 af befolkningen er altså under 25 år. 

Tanzania er en union bestående af fastlandet Tanganyika og øerne Zanzibar. Tanzanias præsident er både statsoverhoved og regeringschef, og har derfor magten til at udnævne statsministeren og regeringen, samt nedlægge veto mod nationalforsamlingens lovforslag. Zanzibar har delvis indre selvstyre med egen grundlov, præsident, nationalforsamling, og selvbestemmelse i sager som kun vedrører Zanzibar. Forholdet mellem Tanzania og Zanzibar har i lang tid været præget af misnøje. Befolkningen på Zanzibar ønsker større selvstændighed, mens tanzaniere på fastlandet mener at de bør være tilfredse med den unionsaftale som allerede findes. Konflikten forstærkes af, at fastlandsbefolkningen hovedsagelig er kristne, mens størstedelen af Zanzibars befolkning er muslimsk. Muslimerne er ofte dårligere stillet, har lavere uddannelse og færre muligheder på arbejdsmarkedet.

CCM har haft regeringsmagten i Tanzania siden uafhængigheden i 1961. Oppositionspartierne er splittet og har meget lidt magt. CCM har en autoritær karakter, og fungerer mere som et magtapparat end som en folkebevægelse.  Korruption er et stort problem i både politik og retsvæsen, og der bliver ofte fremført anklager om valgfusk. Tanzanisk lovgivning garanterer hverken presse- eller ytringsfrihed, og menneskerettighederne er under pres med særligt homoseksuelle som en udsat gruppe. Tanzania er desuden også blevet kritiseret af diverse menneskerettighedsorganisationer for forekomster af tortur, dødsstraf og politiovergreb i landet.

Menneskelig udvikling

10

162 av 188

Tanzania er nummer 162 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Tanzania er et af verdens fattigste lande, og omkring en tredjedel af landets befolkning lever under fattigdomsgrænsen. Landet har dog de seneste år oplevet en stabil økonomisk vækst skabt af især minedrift (især guld), turisme og andre serviceerhverv, men flere ting står i vejen for udviklingen mod et mere velstående land. Bl.a. lider landet under udbredt korruption, tungt bureaukrati og dårlig infrastruktur, samt en stor udlandsgæld opbygget gennem mange års lån for at undgå handelsunderskud. Tanzania er i dag afhængig af bistand fra udlandet, men fund af naturgas i 2012 kan dog være en kilde til økonomisk vækst i fremtiden.

 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Tanzania på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

61 498 438

Mennesker i Tanzania

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 5

4,6

børn per kvinde i Tanzania

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49

49

børn der dør per 1000 levendefødte i Tanzania

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

2 780

BNP per indbygger i PPP-dollar i Tanzania

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 5 4 5
6 7 8 9 10

2,5

af befolkningen er underernærede i Tanzania

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1

0,21

ton CO2-udslip per person i Tanzania

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Tanzania

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Tanzania

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

7,79

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Tanzania

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7

7,22

er forventet antal år i skolen i Tanzania

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,556

GII-indexen i Tanzania

Työ