[[suggestion]]
Thailand
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Bangkok

Etniske grupper

Thai 75%, kinesere 14%, andre 11%

Sprog

Thai, engelsk, diverse mindre sprog og dialekter

Religion

Buddhister 95 %, muslimer 4 %, andre / uspecificeret / ingen 1 %

Befolkningtal

69 950 844 (2021)

Styreform

Konstitutionelt monarki

Areal

513 115 km2

Valuta

Baht

Bruttonationalindkomst per indbygger

18 761 PPP$

Nationaldag

5. december

Andre landesider

Geografi

Thailand er et langstrakt land. Landskabet varierer fra landsdel til landsdel. I de nordvestlige områder er der bjergkæder med tinder op mod 2 500 moh. I nordøst ligger slettelandskab med lave bakkekamme og frugtbare landbrugsområder. Sletterne midt i landet har mange floder – blandt andet den store Chao Phraya-flod, som danner et delta ved Thailandsbugten. Malakka-halvøen, den smalle del, består af en smal bjergkæde omgivet af langstrakte sandstrande. Før dækkede tropisk skov størstedelen af landet, men meget skov er fældet og erstattet med gummitræer. 

Klimaet er tropisk, og der er derfor ikke vinterårstid i landet. Temperaturene ligger på mellem 25 og 30 grader året rundt, og regntiden varer fra juni/juli til slutningen af september. Thailand har de sidste årtier haft en storstillet industriudbygning, uden at myndighederne har taget hensyn til miljøbeskyttelse. Dette har ført til forurenet drikkevand og dårlig luftkvalitet i flere af de større byer. Mange dyrearter er næsten udryddet, og skovarealet er kraftigt reduceret på grund af fældning.  Thailand har et meget rigt plante- og dyreliv, men mange dyrearter er udrydningstruede. 

Historie

I 700-tallet begyndte folk at indvandre til området fra Kina. Siam-riget blev etableret i 1400-tallet, og landet har siden den tid stort set været uafhængig. Riget udviklede eget skriftsprog, tog theravada-buddhismen som religion og vedtog et særligt retssystem, som holdt stand helt frem til 1800-tallet. I 1932 fandt et revolutionært statskup sted, og styreformen blev konstitutionelt monarki. Landet tog navnet «Thailand» i 1939.

Til forskel fra de andre lande i Sydøstasien har Thailand aldrig været koloniseret. Under 2. Verdenskrig var landet på Japans side, men blev ikke lige så hårdt straffet i krigsopgøret som sine allierede. Thailand blev siden hen en vigtig allieret for USA i kampen mod kommunismen. USA støttede landet økonomisk og oprettede militære baser og fik til gengæld hjælp i Vietnam-krigen og Korea-krigen.

Flere af regimerne siden revolutionen i 1932 har været undertrykkende, frem til landet begyndte at blive mere demokratisk i 1990'erne. Selv efter 1990'erne har landet været præget af militærkup. De mest tidsaktuelle kup var i 2006, da Takshin Shinawatra blev afsat, og i 2014 da hans folkevalgte lillesøster blev afsat. Der har totalt været hele 19 militærkup siden 1932. I 2004 blev landet ramt af en en stor tsunami, som førte til at over 10 000 mennesker mistede livet.

Økologiske fodaftryk

1 4

1,5

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Thailand ville vi bruge 1,5 jordkloder.

Samfund og politik

Thailand er et konstitutionelt monarki med parlamentarisk politisk system. Monarken har en større rolle end i andre monarkier. Kongemagten bliver anset som stabilitet og har stærke bånd til militæret og domstolene. Regeringen står for den udøvende magt. Efter militærkuppet i 2014 blev grundloven annulleret, og i tiden efter kuppet styrede en militærjunta landet. Den nye grundlov, som kom i 2017, gav militæret øget magt. Selv efter valget i 2019, da et nyt civilt styre kom til magten, har militæret fortsat kontrol over politikken. Tilstanden i landet er ikke demokratisk.

Efter kuppet i 2014 indskrænkede regimet ytringsfriheden og erklærede undtagelsestilstand. Der har været meget uro syd i landet, hvor størstedelen af befolkningen er malay-muslimer med andet sprog og kultur. Mange af disse vil frigøre sig fra Thailand, og oprørerne har ført en væbnet kamp om uafhængighed siden 60'erne.

Landet har ujævnt udviklingsniveau, meget korruption og grove menneskerettighedsbrud fra politiets og hærens side. Selv om mange thailændere har fået det bedre de sidste årtier, så lever mange under den nationale fattigdomsgrænse.

Menneskelig udvikling

16

64 av 188

Thailand er nummer 64 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Thailandsk økonomi har haft en enorm udvikling siden 2. Verdenskrig. Landbrugssamfundet fik hurtigt en stor tekstil- og elektronikindustri. Fra 1985 til 1995 havde landet verdens højeste økonomiske vækst. Industri og tjenesteydende erhverv er i dag meget vigtig for landets økonomi samt et moderne landbrug. Thailand har samtidig betalt en høj pris for den hurtige udvikling: fattige bønder har måttet flytte på grund af industriudbygning. Dette skaber et stort befolkningstryk i byerne. 

Thailand forsyner verden med gummi og ris. Når det kommer til disse to varer er Thailand verdens største eksportør. Endvidere eksporterer landet mange elektroniske komponenter til moderne industri, og madvarer som fisk, hvede, sukker og frugt. USA, Japan, Singapore og Kina er de vigtigste handelspartnere. Turisme udgør en anden central del af økonomien med Bangkok, strandene langs kysten og øerne som populære feriesteder.

Den politiske situation har påvirket økonomien negativt. Økonomien er krympet under coronapandemien - især på grund nedgangen i turismen. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Thailand på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

70 078 198

Mennesker i Thailand

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2

1,3

børn per kvinde i Thailand

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9

børn der dør per 1000 levendefødte i Thailand

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

5

18 761

BNP per indbygger i PPP-dollar i Thailand

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

8 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,8

af befolkningen er underernærede i Thailand

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 6

3,75

ton CO2-udslip per person i Thailand

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Thailand

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Thailand

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 4

9,41

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Thailand

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,72

er forventet antal år i skolen i Thailand

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,333

GII-indexen i Thailand

Jobb