[[suggestion]]
Tjekkiet
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Praha (Prag)

Etniske grupper

Tjekker 90,4 %, Moraver 3,7 %, Slovakker 1,9 %, andre 4 %

Sprog

Tjekkisk 94,9 %, Slovakisk 2 %, andet 3,1 %

Religion

Romerks katolsk 26.8 %, Protestant 2.1 %, andet 3.3 %, uspecificeret 8.8 %, ingen 59 %

Befolkningtal

10 724 553 (2021)

Styreform

Republik

Areal

78 870 km2

Valuta

Tjekkiske koruna

Bruttonationalindkomst per indbygger

45 707 PPP$

Nationaldag

28. oktober

Andre landesider

Geografi

Tjekkiet er en indlandsstat uden kystlinje. Naturen er præget af åbent slettelandskab omgivet af høje, stejle bjerge. I nordvest ligger landets højeste bjerg, Sněžka (1602 moh.). Den vestlige del af landet består af et kuperet plateau med mange store floddale. Landets store floder løber ud i tre forskellige have (Østersøen, Nordsøen og Sortehavet). Omkring 1/3 af landet er dækket af skov. Klimaet er kontinentalt med lange, kolde og forholdsvis tørre vintre og varme somre.

De største miljøudfordringer i Tjekkiet er knyttet til luft og vandforurening. Påvirkning fra miljøgifte og sur nedbør har medført udbredt skovdød. I nogle områder, specielt i øst, er luftforureningen så alvorlig, at den udgør en reel sundhedsfare for indbyggerne. Siden Tjekkiet kom med i EU i 2004 er luftforureningen blevet en smule mindre, men der er lang vej til sundhedsfaren er helt borte. Landet er også tit udsat for oversvømmelser ved og omkring de store floder - samt hedebølger om sommeren.

Historie

Tjekkiets historie er præget af områdets centrale beliggenhed. I mere end 1000 år området været under forskellige riger. Den første selvstændige statsdannelse, i dagens Tjekkiet, var det Bøhmiske kongedømme i 900-tallet. Kongeriget blev hurtigt underkastet og indlemmet i det tysk-romerske rige. Frem til 1. Verdenskrig var områderne, som omfatter dagens Tjekkiet under tysk, så Østrig-Ungarns indflydelse.

Efter 1. Verdenskrig og opløsningen af dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn, formede tjekkerne og slovakkerne et land. Tjekkoslovakiet blev til på områder afstået af Østrig og Ungarn. Efter 2. Verdenskrig blev Tjekkoslovakiet kommunistisk og havde tætte politiske bånd til Sovjetunionen. I 1968 blev kravet om at ændre den sovjet-baserede kommunismen til «socialisme med et menneskelig ansigt» slået brutalt ned. Dette førte til anti-sovjet demonstrationer, hvilket Sovjetunionen svarede igen på med brutalitet og invasion af landet. Da Sovjetunionen faldt fra hinanden i 1989, fik Tjekkoslovakiet demokrati gennem en fredelig revolution kaldet «fløjlsrevolutionen». I 1993 blev Tjekkiet og Slovakiet to selvstændige lande gennem en fredelig deling.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 1

3,2

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Tjekkiet ville vi bruge 3,2 jordkloder.

Samfund og politik

Tjekkiet er en parlamentarisk republik, hvor præsidenten er statens overhoved. Præsidenten vælges i direkte valg og har ikke så meget magt. Den udøvende magt ligger hos regeringen, som ledes af en statsminister. Statsministeren og regeringen udgår fra det lavere kammer i den lovgivende forsamlingen. Disse vælges i almene valg hvert fjerde år. Politikken i Tjekkiet har været stabil og demokratisk siden starten af 1990’erne. Landet kom med i NATO i 1999 og EU i 2004.

Forholdet til Tyskland har været anspændt efter 2. Verdenskrig. Blandt andet blev den store tyske folkegruppen fordrevet i efterkrigstiden. I 1997 vedtog Tyskland og Tjekkiet en erklæring, hvor Tyskland beklagede Nazi-Tysklands overgreb mod Tjekkoslovakiet, mens Tjekkiet beklaget uretten, som blev begået mod mange fordrevne tyskere.

Efter overgangen til demokrati og markedsøkonomi er levestandarden i Tjekkiet højnet. I dag er levestandarden på højde med andre vesteuropæiske lande. Det sociale forsikringssystem fungerer godt og omfatter blandt andet arbejdsløshedsforsikring, sundhedsforsikring, barsel og pension. Kvinder er ligestillet mænd, men er underrepræsenteret både i politik og i arbejdsliv. I 2006 blev Tjekkiet det første østeuropæiske land, der tillader partnerskab af samme køn.

Menneskelig udvikling

17

31 av 188

Tjekkiet er nummer 31 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Tjekkiet har længe været et vellykket industriland. Allerede under kommunisttiden havde landet en stærk økonomi og industri sammenlignet med andre kommunistiske lande. Dette gjorde overgangen til kapitalisme mindre problematisk for Tjekkiet end for de andre kommunistiske nabolande. Omkring 80% af landets bruttonationalprodukt kommer fra eksport. Specielt vigtige er: bilindustri, maskinbygning, kemisk industri og elektronik. Eftersom økonomien er bygget på eksport, er landet sårbart for svingninger i priserne på verdensmarkedet. Dette blev tydelig både under den globale finanskrise i 2008-2009 og den følgende Euro-krise i 2012. Da eksporten dalede, stoppede landets økonomi også op. Siden 2014 har økonomien haft en stabil vækst. De vigtigste eksportmarkeder er Tyskland, Slovakiet og Polen. Blandt andet på grund af den stærke bilindustri har landet et stort handelsoverskud, hvor de eksporterer mere end de importerer.

Over halvdelen af befolkningen er beskæftiget inden for serviceindustrien, mens lidt under halvdelen er beskæftiget inden for industrien. Kun omkring 2% er beskæftiget inden for landbrug – og det har dermed ikke stor betydning for landets bruttonationalprodukt. Landet har lav arbejdsløshed og en stigende levestandard.

De sidste par år har landet imidlertid oplevet en stigende inflation, høje energipriser og et stort budgetunderskud.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Tjekkiet på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

10 736 782

Mennesker i Tjekkiet

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 6

1,7

børn per kvinde i Tjekkiet

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3

3

børn der dør per 1000 levendefødte i Tjekkiet

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

12

45 707

BNP per indbygger i PPP-dollar i Tjekkiet

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Tjekkiet

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

9,02

ton CO2-udslip per person i Tjekkiet

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Tjekkiet

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Tjekkiet

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Tjekkiet

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14

13,56

er forventet antal år i skolen i Tjekkiet

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

1

0,120

GII-indexen i Tjekkiet

Jobb