[[suggestion]]
Togo
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Lomé

Etniske grupper

Afrikansk (37 stammer; de største og mest indflydelsesrige er Ewe, Mina, and Kabre) 99%, europæer and syriske-libanesere mindre end 1%

Sprog

Fransk (officielt, handelssproget), Ewe and Mina (de to største afrikanske sprog i den sydlige del), Kabye and Dagomba (de to største afrikanske sprog i den nordlige del)

Religion

Kristne 44%, lokale religioner 36%, muslimer 14%, ingen 6%, andre <1% (2010)

Befolkningtal

8 278 724 (2020)

Styreform

Republik

Areal

56 79 km2

Valuta

CFA-Franc

Nationaldag

27. april

Andre landesider

Geografi

Togo er et langt og smalt land, som er ca. 600 km langt og mellem 50 og 150 km bredt. Landet strækker sig fra atlanterhavskysten og ind over det afrikanske kontinent. Ved kysten er der flere søer og laguner, og inden for kystområdet er der sumpede sletter dækket af tropisk regnskov. Centralt i landet findes kuperet savannelandskab – og den nordlige del består af steppelandskab. Togo er et af de tættest befolkede lande i Afrika. De fleste bor ved kysten. Togo har et tropisk klima. I syd er der to regntider; en fra april til juli og en fra september til oktober. I nord er der kun én regntid fra juni til september. I december og januar blæser der en tør ørkenvind over landet.

Landbrug er Togos vigtigste erhverv, og 70% af Togos landareal er dyrkbar mark. De største miljøproblemer i Togo er træfældning og jorderosion, som følge af jordmisbrug, forurening ved brug af trækul til brændstof og vandforurening. Togo er også særlig udsat for oversvømmelse og tørke, som ødelægger landbrugsjorden. Mange dyrearter i landet er truede, og Togo scorer derfor lavt på indeks over biologisk mangfoldighed.

Historie

Landområdet, som er Togo i dag, har været beboet siden forhistorisk tid og er blevet styret af forskellige stammer og civilisationer. Fra 1500-tallet var Togo en del af den internationale handel langs kysten. Handelsstationerne blev også brugt til slavehandel.

I slutningen af 1800-tallet blev Togo en tysk koloni på trods af modstand fra befolkningen. Tyskerne byggede jernbaner, havneanlæg og plantager. Tvangsarbejde og hårde skatter blev realiteten for indbyggerne. Tyskerne blev drevet ud af Togo under 1. Verdenskrig. Efter krigen blev landet et mandatområde under Frankrig og Storbritannien på opdrag fra Folkeforbundet. I 1956 blev den britiske del af Togo indlemmet i Guldkysten (i dag Ghana), mens den franske del, Fransk Togo, blev erklæret selvstændigt i 1960.

I 1963 tog Gnassingbe Eyadéma magten ved et kup. Han gjorde Togo til en etparti-stat og styrede landet enevældigt. I 1990-tallet førte politisk uro og internationalt pres til en ny grundlov, som indførte flerpartisystem. Et egentligt skridt hen mod demokrati skete ikke før Gnassingbe Eyadémas døde i 2005. Da overtog hans søn, Faure Gnassingbe, magten. Dette var i strid med grundloven, og magtovertagelsen førte til voldelige sammenstød og sanktioner fra det internationale samfund.

Økologiske fodaftryk

5

0,6

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Togo ville vi bruge 0,6 jordkloder.

Samfund og politik

Togo styres i dag efter grundloven fra 1992. Præsidenten vælges direkte hvert femte år, og der findes ingen grænse for antal gange en præsident kan genvælges. Præsidenten udpeger statsministeren. Valgene som blev holdt under Eyadéma Gnassingbes regeringstid var gennemsyret af valgfusk. Det første præsidentvalg, som Faure Gnassingbe vandt, var også omstridt, men senere valg er blevet regnet som frie og retfærdige af internationale observatører. Oppositionen i landet har alligevel protesteret mod valgresultaterne.

De senere år har landet været præget af politisk uro og store demonstrationer, hvor demonstranter er blevet dræbt og arresteret. Demonstranternes vigtigste krav er, at præsidenten skal gå af, og at der må genindføres begrænsninger i grundloven på, hvor længe en præsident kan sidde ved magten. Togo præges af rivalisering mellem de to folkegrupper Ewe (syd i landet) og Kabré (nord i landet.) Gnassingbé har støtte fra Kabré, som også dominerer militæret, politiet og regeringspartiet RTP. Etniske skillelinjer har spillet en noget mindre rolle i politikken de senere år. Kriminaliteten i landet er høj og præges af våbenhandel, narkotikahandel, menneskehandel og hvidvaskning af penge.

Menneskelig udvikling

10

159 av 188

Togo er nummer 159 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Togo er et af de mindst udviklede lande i verden, og halvdelen af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Politisk uro førte længe til, at bistandsorganisationer og udenlandske investorer holdt sig ude af Togo. Landet har de sidste år oplevet en økonomisk vækst grundet politisk stabilitet, politiske tiltag for at modernisere infrastrukturen, øge produktivitet i landbruget og udenlandsk hjælp. Landet modtager nu økonomisk bistand fra flere donorer, og dele af udenlandsgælden er blevet slettet.

Togos økonomi domineres af landbrug, og majoriteten af den arbejdsdygtige del af befolkningen arbejder inden for landbruget. Landet har få, men værdifulde mineralressourcer, og Togo er en af verdens største producenter af calciumfosfat. Eksportvarer som calciumfosfat, kaffe og bomuld er vigtige indtægtskilder for landet. Desuden er havnevirksomhed en betydelig indtægtskilde. Eftersom store dele af befolkningen lever i fattigdom, erhverver mange sig ved sort arbejde og byttehandel. Penge, der bliver sendt hjem fra togolesere, der arbejder i udlandet, er også et vigtigt bidrag til økonomien.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Togo på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

8 680 832

Mennesker i Togo

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 0

4,1

børn per kvinde i Togo

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

Ingen statistik tilgængelig
børn der dør per 1000 levendefødte i Togo

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

Ingen statistik tilgængelig
BNP per indbygger i PPP-dollar i Togo

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 0 4 5
6 7 8 9 10

2,0

af befolkningen er underernærede i Togo

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

Ingen statistik tilgængelig
ton CO2-udslip per person i Togo

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Togo

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Togo

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Togo

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

Ingen statistik tilgængelig
er forventet antal år i skolen i Togo

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

6

0,580

GII-indexen i Togo

Jobb