[[suggestion]]
Trinidad og Tobago
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Port of Spain

Etniske grupper

Indere 40 %, Afrikanere 37.5 %, blandet 20.5 %, andet 1.2 %, uspecificeret 0.8 %

Sprog

Engelsk (officielt), Caribisk Hindustani (en Hindi dialekt), fransk, spansk og kinesisk

Religion

Romersk katolsk 26 %, Hindu 22.5 %, Anglikansk 7.8 %, Baptist 7.2 %, Pentecostal 6.8 %, Muslim 5.8 %, Seventh Day Adventist 4 %, andre kristne 5.8 %, andet 10.8 %, uspecificeret 1.4 %, ingen 1.9 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

32 855 PPP$

Andre landesider

Geografi

De to øer Trinidad og Tobago (T & T) er placeret lige ud for Venezuelas kyst. Det nordlige Trinidad er domineret af bjergkæden” Northern Range”, med bjergtoppe på op til 940 meter. Det barske landskab i Trinidad og Tobago er en fortsættelse af denne bjergkæde. Ellers består Trinidad, som er den største ø, hovedsageligt af lavland med lange hvide sandstrande langs kysten. I sydvest ligger den enorme asfaltsø ”Pitch Lake”, der er verdens største reservoir af asfalt. Tropisk regnskov dækker en tredjedel af øerne, der er beliggende i udkanten af ​​orkanbælterne, og som derfor ikke er så udsat for ødelæggelser.

Miljøproblemer på T og T er forurening af ​​vandet på grund af kemikalier fra landbruget, industriaffald og udledning af urenset spildevand. Der er også lejlighedsvis problemer med oliespild og forurening fra olie-sektoren. T og T har også problemer, der relaterer sig til skovrydning og jorderosion.

Historie

Da Columbus kom til øerne i 1498, var der flere arawakstammer på Trinidad, mens Tobago var ubeboet. I 1532 blev der oprettet sukkerplantager og der blev udnævnt en spansk guvernør. Den indianske befolkning blev hurtigt udryddet, og der blev derfor fragtet slaver til øen for at overtage arbejdet på plantagerne. Spanien overgav kolonien Trinidad til den britiske flåde i 1797, og øen blev formelt briternes i 1802. I 1814 overtog Storbritannien Tobago, efter den havde skiftet mellem koloniherrer oftere end nogen anden ø i Caribien. Trinidad og Tobago blev slået sammen til én koloni i 1899.

Plantagearbejdet blev hårdt ramt af forbud mod slaveri, der blev starten på stor import af arbejdskraft fra Indien. Olie blev allerede opdaget i 1910, hvilket har gjort T og T til et af de rigeste lande i Caribien. I 1945 fik øerne selvstyre og de opnåede uafhængighed i 1962.

Økologiske fodaftryk

1 2 3 9

4,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Trinidad og Tobago ville vi trenge 4,0 jordkloder.

Samfund og politik

De politiske skel i T og T har traditionelt fulgt etniske skillelinjer, hvor dem med afrikanske rødder har stemt konservativt på People's National Movement (PNM). PNM har haft stor indflydelse i T og T, og havde samme premierminister fra uafhængigheden til 1981. I 1970’erne var den amerikanske Black Power bevægelse forholdsvist stærk. Opposition United National Congress (UNC) har traditionelt været for den indiske herkomst, der er færre og i stigende grad opholder sig på landet og arbejder med landbrug. Det politiske billede har ændret sig noget i de seneste år, hvor en række nye partier er kommet til.

T og T er særlig kendt for sit karneval og betragtes som fødestedet til instrumenterne steelpan og calypso. Omkring 96 % af befolkningen bor på Trinidad. Vold og bandekriminalitet relateret til narkotika har i de seneste år blevet et alvorligt problem for T og T. Dette gjorde, at de i 1999, trods internationale protester, genindførte dødsstraffen.

Menneskelig udvikling

15

63 av 186

Trinidad og Tobago er nummer 63 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Olie blev fundet i T og T tilbage i 1910, og landet har traditionelt haft en stærk økonomi. Det blev tidligere antaget, at oliereserverne vil være udtømt omkring 2005, men nye fund af olie og naturgas har givet ny vækst. T og T har haft en stærk statskontrolleret økonomi, men fra 1980'erne, havde de økonomiske problemer på grund af faldende priser på olie og var gennem Den Internationale Valutafond (IMF) nødsaget til at gennemføre en privatisering af økonomien. Dette havde den ønskede effekt på den økonomiske vækst, men som i mange andre lande fandt det sted på bekostning af den sociale udvikling, hvilket betød, at andelen af ​​fattige steg. T og T har haft en stærk økonomisk vækst i 00'erne.

Turismen er også en industri, der har været stigende, og servicesektoren bidrog i 2004 med næsten halvdelen af ​​BNP og beskæftigede næsten to tredjedele af den arbejdende befolkning. I 2016 besøgte 409 000 turister landet.

T og T er nummer 64 af 169 i FN’s indeks over menneskelig udvikling (2015)

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Trinidad og Tobago på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

1 399 488

Mennesker i Trinidad og Tobago

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 6

1,7

børn per kvinde i Trinidad og Tobago

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18

18

børn der dør per 1000 levendefødte i Trinidad og Tobago

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

9

32 855

BNP per indbygger i PPP-dollar i Trinidad og Tobago

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

af befolkningen er underernærede i Trinidad og Tobago

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 9

33,97

ton CO2-udslip per person i Trinidad og Tobago

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Trinidad og Tobago

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

af 10 personer har adgang til rent vand i Trinidad og Tobago

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,87

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Trinidad og Tobago

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12,43

er forventet antall år i skolen i Trinidad og Tobago

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,324

GII-indexen i Trinidad og Tobago

Arbeid