[[suggestion]]
Trinidad og Tobago
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Port of Spain

Etniske grupper

Indere 40 %, Afrikanere 37.5 %, blandet 20.5 %, andet 1.2 %, uspecificeret 0.8 %

Sprog

Engelsk (officielt), Caribisk Hindustani (en Hindi dialekt), fransk, spansk og kinesisk

Religion

Romersk katolsk 26 %, Hindu 22.5 %, Anglikansk 7.8 %, Baptist 7.2 %, Pentecostal 6.8 %, Muslim 5.8 %, Seventh Day Adventist 4 %, andre kristne 5.8 %, andet 10.8 %, uspecificeret 1.4 %, ingen 1.9 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

25 308 PPP$

Andre landesider

Geografi

De to øer Trinidad og Tobago er de sydligste øer i De Små Antiller. Det nordlige Trinidad er domineret af bjergkæden ”Northern Range”, med bjergtoppe på op til 940 m.o.h. Det barske landskab i Trinidad og Tobago, er en fortsættelse af denne bjergkæde. Ellers består Trinidad, som er den største ø, hovedsageligt af lavland med lange hvide sandstrande langs kysten. I sydvest ligger den enorme asfaltsø ”Pitch Lake”, der er verdens største reservoir af asfalt. Tropisk regnskov dækker en tredjedel af øerne. Det regner mest mellem juli og oktober, og mindst mellem januar og maj. Landet bliver sjældent udsat for tropiske orkaner, som eller regelmæssigt berør, de andre øer i Caribien. 

De største miljøproblemer i Trinidad og Tobago, er forurening af vandet og havene omkring øerne på grund af kemikalier fra jordbruget, udslip fra industrien og urenset spildevand. Der er også lejlighedsvis problemer med oliespild og forurening fra oliesektoren. Oliespild fra landets oliesektor har også medført at kysten er blevet ødelagt. I indlandet har skovrydning gjort, at store områder er omfattet af jorderosion, som har ødelagt jorden.

Historie

Trinidad og Tobago har været beboet i mindst 7000 år af forskellige folkeslag. Tobago var hovedsageligt beboet af caribisktalende folk. De første europæere, der bosatte sig på øen var hollænderne. Frem til at Tobago formelt blev en britisk koloni i 1899, gik øen gennem store skift i en koloniseringen fra både Spanien, Frankrig, Holland og Hertugdømmet Kurland og Semgallen. 

Da Christoffer Columbus kom til øerne i 1498, som den første europæer, boede der hovedsageligt arawak-talende folk der. Spanien koloniserede øen og etablerede sukkerplantager der. Det oprindelige folk på øen blev næsten udryddet på grund af europæiske sygdomme og slavedrift. For at opretholde plantagedriften, blev afrikanske slaver importeret til øen. Øen forblev tyndt befolket af spaniere, og en ny stor fransk befolkning voksede frem. I 1797 overgav Spanien kolonien til Storbritannien. Dermed blev øen en britisk koloni, med franske slavedrivere, samlet under en spansk samfundsstruktur. Da slaveriet ophørte i 1833, kom der mange kinesiske og indiske arbejdsindvandere, og fra 1899 blev øerne Trinidad og Tobago samlet som én britisk koloni. Fra 1930'erne voksede der en olieindustri frem, som førte til økonomisk vækst. Kolonien fik indre selvstyre i 1945, og blev selvstændig i 1962. 

Økologiske fodaftryk

1 2 3 4 8

4,9

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Trinidad og Tobago ville vi bruge 4,9 jordkloder.

Samfund og politik

Trinidad og Tobago er en demokratisk republik. Landet er en del af Commonwealth, og har den britiske monark, som statens overhoved. Statschefen i landet er præsidenten og har hovedsageligt ceremonielle opgaver. Den udøvende magt ligger hos regeringen, som er ledet af statsministeren. Regeringen og statsministeren udgår fra parlamentet, som bliver valgt hvert femte år. Parlamentet består af et folkevalgt repræsentants hus, og et senat udnævner præsidenten. Præsidenten vælges for fem år ad gangen fra repræsentanter for parlamentet. 

Vigtige politiske temaer i Trinidad og Tobago, er samfundets store uligheder mellem rig og fattig, og landets omfattende narkorelaterede smugling og vold. Øerne ligger centralt i en smuglerrute fra Syd- til Nordamerika. Til trods for international kritik har landet gennemført dødstraf for at skramme de kriminelle væk. Selvom der er store uligheder i samfundet, er levestandarden høj, hvis man sammenligner med andre lande i regionen. Sundhedsydelser afgiftsfrie og fungerer godt i landet. Sociale goder som sygdomsforsikring, arbejdsløshedsunderstøttelse, pension og børnebidrag er pålidelige og godt udviklet. Kvindeundertrykkelse og vold mod kvinder er et udbredt problem, men er i de seneste år blevet et vigtigt politisk tema. 

Menneskelig udvikling

16

55 av 188

Trinidad og Tobago er nummer 55 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Økonomien i Trinidad og Tobago er baseret på udvinding og eksport af naturressourcer. Landet har store olie- og naturgasforekomster, og industri knyttet til udvikling, produktion og eksport af disse gør at ressourcerne udgør størstedelen af økonomien. Servicesektoren (inklusiv turismen) er en anden vigtig industri og ansætter to tredjedele af befolkningen. Jordbruget er mindre vigtig og ansætter mindre en fem procent af befolkningen.

Trinidad og Tobago er med i den regionale samarbejdsorganisation CARICOM (Carribbean Community and Common Market). Målet med organisationen er at skabe et fælles økonomisk marked i Carribien, og at regionen skal få de samme toldsatser, fri flytning af kapital og arbejdskraft. 

Trinidad og Tobago er blandt de rigeste lande i Caribien på grund af adgangen til naturressourcerne. Omkring tre procent af befolkningen lever i absolut fattigdom. Fattigdommen er mest udbredt i byerne, og i landsbyerne er levestandarden højere. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Trinidad og Tobago på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

1 406 587

Mennesker i Trinidad og Tobago

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 5

1,6

børn per kvinde i Trinidad og Tobago

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17

17

børn der dør per 1000 levendefødte i Trinidad og Tobago

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

7

25 308

BNP per indbygger i PPP-dollar i Trinidad og Tobago

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

af befolkningen er underernærede i Trinidad og Tobago

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2

11,31

ton CO2-udslip per person i Trinidad og Tobago

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Trinidad og Tobago

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Trinidad og Tobago

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,87

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Trinidad og Tobago

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12,43

er forventet antal år i skolen i Trinidad og Tobago

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,344

GII-indexen i Trinidad og Tobago

Jobb