[[suggestion]]
Tyskland
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Berlin

Etniske grupper

Tyskere 91.5%, Tyrkere 2.4%, andre 6.1%

Sprog

Tysk

Religion

Protestantiske kristne 34%, katolikker 34%, muslimer 3.7%, andre/ingen/uspecificeret 28.3%

Bruttonationalindkomst per indbygger

48 861 PPP$

Andre landesider

Geografi

Tyskland består af tre forskellige landskabsområder – det nordtyske lavland med kystområder mod Nordsøen og Østersøen, bjergområderne midt i landet og bjerglandskabet længst mod syd, som udgør den nordligste del af Alperne. Disse landskabsvariationer gør at landet har et varieret klima, med tempereret kystklima i nord og typisk centraleuropæisk indlandsklima længere mod syd. Højdeforskellen mellem nord og syd bidrager også til store temperaturforskelle, med størst forskel mellem årstiderne i bjergområderne i syd og stadig mere lige temperaturer året rundt jo længere mod nord man kommer. Det tyske landskab gennemskæres af en række floder, som har været vigtige for landets rolle i den europæiske handel. Store dele af landet er stærkt forurenet på grund af udslip fra sværindustrien, som har ført til syreregn og dårlig jordbund. Særligt områderne i det tidligere Østtyskland kæmper med forurening efter mange år med dårlig miljøregulering.

Historie

Romerne anlagde flere kolonier i nutidens Tyskland nogle få århundrede f. Kr., men blev fordrevet af frankiske folkeslag i 400-tallet. Frankerne styrede store dele af Centraleuropa frem til 800-tallet, da området blev delt i en række mindre dele, der skulle blive udgangspunktet for mange af nutidens nationer. Tyskland blev del af det Tysk-romerske rige, som eksisterede mere eller mindre frem til Napoleons-krigene i starten af 1800-tallet. Efter gentagne forsøg på unioner mellem mindre kongedømmer i løbet af 1800-tallet blev det tyske imperium oprettet i 1871, med Wilhelm I som kejser. Imperiet omfattede store dele af nutidens Polen og fik efterhånden også en del kolonier i Afrika. Det tyske imperium brød sammen efter at have været på den tabende side under første verdenskrig. Imperiet blev erstattet af den såkaldte Weimar-republik, som måtte opgive store landområder og betale enorme beløb i krigserstatning efter første verdenskrig. De hårde vilkår bidrog til nationalsocialismens kraftige vækst i 30’erne under Adolf Hitler. I 1939 startede Tyskland den anden verdenskrig ved at invadere Polen. Efter at have tabt anden verdenskrig blev landet delt i to dele, det kommunistiske Østtyskland og det mere demokratiske Vesttyskland. Efter flere årtier som to stater, blev Tyskland genforenet i 1990.

Økologiske fodaftryk

1 2 9

3,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Tyskland ville vi trenge 3,0 jordkloder.

Samfund og politik

Efter genforeningen i 1990 overtog det nye Tyskland den vesttyske grundlov fra 1949, der regulerer landet som en føderal republik bestående af 16 stater med en vis grad af indre selvstyre. Landets formelle overhoved er præsidenten, men i realiteten ligger størstedelen af magten hos forbundskansleren, der er leder af regeringen. Politikken domineres af det socialdemokratiske SPD og det kristenkonservative CDU, som har dannet flere koalitionsregeringer siden genforeningen. Landet har et stabilt demokrati og en veludviklet velfærdsstat. På trods af at Tyskland i dag er en forenet nation, ligger de tidligere østtyske delstater fortsat langt efter de vestlige i både social og økonomisk udvikling. Landet var et af de grundlæggende medlemmer i den Europæiske Union og spiller i dag en central rolle i både regionalt og internationalt samarbejde. I de seneste år er Tyskland også begyndt at bidrage til internationale militære operationer for første gang siden anden verdenskrig.

22. november 2005 valgte Tyskland deres første kvindelige forbundskansler, den konservative Angela Merkel fra CDU. Merkel modtog ros for hendes håndtering af den globale økonomiske finanskrise i 2008. Hendes politik blev imidlertid sat på en prøve, da krisens fulde økonomiske omfang i euroområdet i 2010 begyndte at dukke op. Som et af de rigeste lande i EU blev Tyskland ansvarlig for at yde enorme økonomiske bidrag til gældsramte lande som Grækenland, hvilket udløste en politisk tilbagegang for Merkel på daværende tidspunkt.

I 2015 søgte over hver tredje asylansøger i Europa om asyl i Tyskland. Dette gjorde Tyskland til en af de to lande i Europa (Sverige var det andet land), der hjalp flest asylansøgere i 2015. En af grundene til det høje antal af asylansøgninger i Tyskland i årene 2015/2016 var, at Danmark og Sverige indførte pas og indrejsekontrol ved grænserne, og mange derfor måtte stoppe deres rejse i Tyskland, hvor de søgte om asyl. En anden grund er Tysklands geografiske placering i det centrale Europa, samt deres politiske linje, der langt hen af vejen har været åbne for specielt Syriske flygtninge.

Menneskelig udvikling

18

4 av 186

Tyskland er nummer 4 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Tyskland har i størstedelen af efterkrigstiden været en af verdens største økonomier, som regel kun overgået af USA og Japan. Dette skyldes først og fremmest Tysklands veludbyggede eksportindustri, som producerer alt fra finelektronik og computerdele til biler og industrielle maskiner. Landet er ikke rigt på naturressourcer og importerer både energi og størstedelen af råvarerne til industrien. Efter genforeningen gik landet ind i en periode med stærk økonomisk tilbagegang på grund af de enorme omkostninger forbundet med at omstille de tidligere østtyske områder til en moderne markedsøkonomi. Der eksisterer fortsat store sociale og økonomiske forskelle mellem delstaterne og arbejdsløsheden er lang større i den østlige del af landet. I begyndelsen af 2000’erne havde Tyskland flere år i træk problemer med at overholde den europæiske valutaunions (EMU) krav om at budgetunderskuddet ikke må overstige 3 procent. Efter omfattende reformer har situationen forbedret sig og landet har i de seneste år oplevet en støt vækst.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Tyskland på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

83 783 942

Mennesker i Tyskland

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 5

1,6

børn per kvinde i Tyskland

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4

4

børn der dør per 1000 levendefødte i Tyskland

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

13

48 861

BNP per indbygger i PPP-dollar i Tyskland

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Tyskland

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 5 6 7 8 8

8,89

ton CO2-udslip per person i Tyskland

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Tyskland

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Tyskland

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Tyskland

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

13,33

er forventet antall år i skolen i Tyskland

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

1

0,084

GII-indexen i Tyskland

Arbeid