[[suggestion]]
Ungarn
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Budapest

Etniske grupper

Ungarere 85.6%,romanifolk 3.2%, tyskere 1.9%, andre eller ukendt 16.7% (2011)

Sprog

Ungarsk (officielt) 99.6%, engelsk 16%, tysk 11.2%, russisk 1.6%, rumænsk 1.3% fransk 1.2% andet 4.2% (2011)

Religion

Katolikker 37.2%, kalvinister 11.6%, lutheranere 2.2%, græsk katolske 1.8%, andre kristne 1.9%, andre 27.2%, ikke-religiøse 18.2% (2011)

Befolkningtal

9 688 847 (2018)

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

93 030 km2

Valuta

Ungarsk forint

Bruttonationalindkomst per indbygger

36 765 PPP$

Nationaldag

15. marts (revolutionen i 1848), 20. august (St.Stefansdag) og 23. oktober (Frihedskampen i 1956)

Andre landesider

Geografi

Ungarn ligger midt i Centraleuropa og er præget af lavland og slettelandskab. Kun 2 % af landarealet når over 400 m.o.h. Landet deles i to af floden Donau, som løber fra nord mod syd. Øst for Donau ligger et stort slettelandskab med frugtbar jord, og vest for Donau ligger der bakkelandskaber. Her findes også Centraleuropas største sø, Balatonsøen. Ungarn ligger i skæringspunktet mellem tre forskellige klimazoner. Dette medfører meget ustabilt og varierende vejr. Landet har som oftest kolde vintre og varme somre, men dette varierer også fra år til år.  

De største klimaudfordringer i Ungarn er luft, vand og jordforurening som følge af dårlig affaldshåndtering. Landet møder for øjeblikket ikke EU’s krav til miljømæssig håndtering af menneskeskabt affald.

Historie

Ungarns historie er præget beliggenheden centralt i Europa. Mennesker har i flere tusinde år opholdt sig på steppelandet rundt Donaus flodbreder. Området blev besat af Romerriget i år 12 fvt., og i løbet de næste tusinde år blev området invaderet og besat en række gange af forskellige folk, kulturer og riger. I 900-tallet slog den nomadiske folkegruppe, Madjarene, sig ned på stepperne langs Donaus bredder og dannede ophavet til dagens Ungarn.  

I år 1001 blev landets første konge kronet og erklærede i den anledning landet som selvstændigt. Frem til 1526, da Det Osmanske Rige invaderede, var Ungarn et selvstændigt rige med tidvis stor indflydelse i Europa. Osmannerne styrede i næsten 400 år frem til Østrig overtog magten i 1699. Ungarn forblev i union med Østrig frem til 1918, da landet igen blev en selvstændig stat. Under 2. Verdenskrig støttede landet Nazi-Tyskland og blev dermed presset ind i et kommunistisk regime kontrolleret af Sovjetunionen efter krigen og frem til 1989. Da blev Ungarn det første land, som frigjorde sig fra Sovjetunionen og indførte frie demokratiske valg. Landet blev medlem af NATO i 1999 og EU i 2004.

Økologiske fodaftryk

1 2 1

2,2

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Ungarn ville vi bruge 2,2 jordkloder.

Samfund og politik

Ungarn er et parlamentarisk demokrati. Parlamentet er den lovgivende magt, mens regeringen er den udøvende magt. Regeringen udgår fra parlamentet og bliver styret af en statsminister. Præsidenten, som bliver valgt af parlamentet for fem år af gangen, har hovedsageligt en ceremoniel rolle.  

Siden valget i 2010, hvor nationalkonservative politikere kom til magten, er Ungarns politik blevet kraftigt kritiseret. Politikernes lovændringer og lovforslag har udfordret demokratiet og sat pres på etablerede retningslinjer inden for EU. Blandt andet satte landet grænseposter op mod Slovenien og Kroatien for at kontrollere flygtningestrømmen ind i landet, hvilket undergraver princippet om grænsefrihed i EU og Schengen-området. I 2012 vedtog regeringen også at ændre landets grundlov. Ændringen bliver kritiseret for at undergrave balancen mellem den lovgivende, den udøvende og den dømmende myndighed i demokratiet ved at indskrænke uafhængigheden til landets domstole.  

Ungarn har en underudviklet sundhedssystem sammenlignet med EU-gennemsnittet. Sundhedsomsorgen har store brister og tilgangen til sundhedstjenester varierer kraftigt mellem landets regioner. Landet bliver også kraftigt kritiseret for brud på menneskerettigheder til asylsøgere, flygtninge og minoriteter.

Menneskelig udvikling

16

44 av 188

Ungarn er nummer 44 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Ungarn gennemgik i 1990’erne en hurtig forandring fra planøkonomi til markedsøkonomi. Myndighederne overførte statslige foretagender til privat sektor og betalte statsgælden. Reformerne medførte en stærk økonomisk vækst og en hurtig forbedring af levestandarden.

Traditionelt har Ungarns økonomi været baseret på landbrug. Efter landet blev medlem af EU er industri og tjenesteydende erhverv blevet udviklet og udgør i dag grundlaget for størstedelen af landets bruttonationalprodukt. Landet har blandt andet investeret i bilproduktion, fornybar energi, turisme og informationsteknologi.

Den globale finanskrise i 2008 ramte Ungarn hårdt. Landet måtte optage store lån fra Den Europæiske Centralbank, Den Internationale Pengefond og Verdensbanken for at undgå økonomisk kollaps. Lånene fik gang i økonomien igen, men regeringen fulgte ikke rådene fra Det Internationale Pengefond. Dette gik hårdt ud over folket, som mærker kun lidt til landets økonomiske fremgang. I dag lever omkring 14% af befolkningen under den nationale fattigdomsgrænse.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Ungarn på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

9 606 252

Mennesker i Ungarn

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 5

1,6

børn per kvinde i Ungarn

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4

4

børn der dør per 1000 levendefødte i Ungarn

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

10

36 765

BNP per indbygger i PPP-dollar i Ungarn

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Ungarn

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4 6

4,75

ton CO2-udslip per person i Ungarn

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Ungarn

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

af 10 personer har adgang til rent vand i Ungarn

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,91

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Ungarn

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,96

er forventet antal år i skolen i Ungarn

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

2

0,221

GII-indexen i Ungarn

Jobb