[[suggestion]]
Usbekistan
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Tashkent

Etniske grupper

Usbekere 80 %, Russere 5.5 %, Tadsjikistan 5 %, Kasakhstan 3 %, Karakalpak 2.5 %, Tatar 1.5 %, andre 2.5 %

Sprog

Usbekisk (officielt) 74,3 %, russisk 14,2 %, tadsjikisk 4,4 %, andre 7,1 %

Religion

Muslimer 88 % (for det meste sunnier), russisk ortodokse 9 %, andre 3 %

Bruttonationalindkomst per indbygger

8 497 PPP$

Andre landesider

Geografi

Størstedelen af Usbekistans vestlige og nordlige dele består af ubeboelig ørken. I nordvest rejser Turan sletten sig op til 90 meter over havet ved Aralsøens kyster, med mere frugtbare områder. De østlige dele af landet er domineret af Tienjian bjergkæden, med toppe op til 5.000 meter over havets overflade. Syd for Tienjian er Fergana-dalen, der danner en naturlig grænse mellem Usbekistan, Tadsjikistan og Kirgisistan. Det meste af befolkningen er koncentreret omkring de to store floder, Amu Darya og Syr Darja, som begge løber ud i Aralsøen i den nordvestlige del af landet. Klimaet er tørt og varmt, med lidt nedbør hele året. De bjergrige områder er en anelse køligere end resten af ​​landet. Usbekistan kæmper med store miljøproblemer, hovedsagelig på grund af dårlig forvaltning i sovjettiden. Enorme mængder af vand fra de to største floder i landet anvendes til brug i kunstvanding af bomuldsmarkerne og har ført til, at Aralsøen er skrumpet drastisk. Dette har hærget store områder rundt om søen, som har mistet adgang til fiskeressourcerne og jorden er blevet beskadiget på grund af saltmasser, der er trængt ned i jorden i forbindelse med indtørringen af ​​søen. Emissioner af tungmetaller fra industrien har også bidraget til ødelæggelse af de store landbrugsområder.

Historie

Området, der i dag kendes som Usbekistan, var i århundreder beboet af nomadefolk, der flyttede i takt med årstiderne, uden at etablere permanente bosættelser. Det første kendte rige i området var Sakadynastiet, der regerede hele Centralasien omkring 800 f. Kr. Usbekistan var et af de lande, der blev erobret under Alexander den Stores togter i øst 300 år f. Kr. Senere faldt området under indflydelse af hunnerne, før de arabiske muslimer underlagde sig hele Centralasien i midten af ​​600-tallet. I løbet af de næste århundreder blev de usbekiske byer Samarkand og Bukhara vigtige religiøse og kulturelle centre for de persiske og mongolske herskere i området. Silkevejen, der forbinder Asien og Europa, skærer lige igennem Usbekistan og medbragte stor rigdom og velstand for regionen, indtil Vasco da Gama fandt søvejen til Indien i 1498, og dermed gjorde fastlandsforbindelsen mindre vigtig. I 1600-tallet begyndte det russiske imperium at øge sin indflydelse i området og øgede handelen med de små fyrstendømmer - khanater - der var vokset frem. Fra 1800-tallet var Centralasien en del af det russiske område Turkestan. Efter den russiske revolution i 1918, blev Usbekistan en del af Sovjetunionen, inden landet for første gang blev selvstændigt i 1991.

Økologiske fodaftryk

1 1

1,2

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Usbekistan ville vi bruge 1,2 jordkloder.

Samfund og politik

Usbekistan er en republik, hvor præsidenten har meget magt. Præsidenten er landets statsoverhoved, militæret øverstkommanderende og repræsenterer den udøvende magt. Præsidenten bliver valgt for fem år ad gangen, men valgene er ikke demokratiske. Den lovgivende magt ligger formelt hos parlamentet, som i praksis er ansvarlig overfor præsidenten. Landets statsminister og regering bliver også valgt af præsidenten. Den autoritære politik i landet er blevet mere stabil, men bliver kritiseret internationalt for udføre alvorlige brud på indbyggernes menneskerettigheder. Flere tusinde indbyggere er fængslet på grund af kritik af regimet, og regimet bliver anklaget for religiøs, politisk og etnisk forfølgelse af befolkningen. 

Siden selvstændigheden i 1991 er flere af landets grænser været uklare. Ved flere anledninger har grænseuenighederne ført til uroligheder mellem de centralasiatiske lande. I landsbyerne er der dårlige sanitære forhold og affaldssortering, og dette fører til spredning af mange forskellige sygdomme. Sundhedssystemet og infrastrukturen er også dårlig i landsbyerne. I byerne bor over 50 procent af befolkningen i slumområder. Gamle normer og traditioner gør, at kvinder og seksuelle minoriteter er dårlig positioneret i samfundet. På arbejdsmarkedet har kvinderne sjældent høje stillinger. Homoseksualitet blandt mænd kan straffes med op til tre års fængsel. 

Menneskelig udvikling

14

99 av 188

Usbekistan er nummer 99 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

I årene før uafhængigheden i 1991 var Usbekistan en af ​​de største leverandører af bomuld til hele Sovjetunionen. Bomuld er stadig en stor del af industrien i landet, men er i fare for at kollapse på grund af dårligt vedligeholdte vandingssystemer og generel vandmangel. Industrien bliver ofte kritiseret for at drive tvangs- og børnearbejde. Udover bomuld bliver der dyrket jute, hvede, frugt og grønsager. Staten er dem som styrer hvad der bliver dyrket, og til hvilken pris det skal sælges til. Siden 1990'erne er eksport af naturgas og olie blevet en betydelig industri for landet. Usbekistan er også en af verdens største producenter af guld og uran. 

Til trods for store mineralforekomster og andre naturressourcer, lider Usbekistan stadig under stor fattigdom.  Over 60 procent af befolkningen lever i absolut fattigdom, og landets økonomi er afhængig af international bistand. Landet bliver også rangeret som et af verdens mest korrupte lande, noget som gør det svært at tiltrække udenlandske investeringer. 

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Usbekistan på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

34 382 077

Mennesker i Usbekistan

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 7

2,8

børn per kvinde i Usbekistan

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14

14

børn der dør per 1000 levendefødte i Usbekistan

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

3

8 497

BNP per indbygger i PPP-dollar i Usbekistan

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Usbekistan

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4

3,48

ton CO2-udslip per person i Usbekistan

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Usbekistan

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
9 7 8 9 10

5,9

af 10 personer har adgang til rent vand i Usbekistan

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,00

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Usbekistan

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12

12,04

er forventet antal år i skolen i Usbekistan

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

2

0,227

GII-indexen i Usbekistan

Jobb