[[suggestion]]
Vietnam
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Hanoi

Etniske grupper

Kinh (Viet) 86.2%, Tay 1.9%, Thai 1.7%, Muong 1.5%, Khome 1.4%, Hoa 1.1%, Nun 1.1%, Hmong 1%, andre 4.1%

Sprog

Vietnamesisk (officielt), engelsk (i stigende grad foretrukket som andetsprog), fransk, kinesisk, Khmer og forskellige sprog i bjergområderne (mon-khmer og Malayo-polynesiske)

Religion

Buddhistiske 9,3%, katolske 6,7%, Hoa Hao 1,5%, Cao Dai 1,1%, protestanter 0,5%, muslimer 0,1%, ingen 80,8%

Befolkningtal

95 541 000 (2017)

Styreform

Kommunistisk republik

Areal

331 210 km2

Valuta

Dong

Bruttonationalindkomst per indbygger

8 381 PPP$

Nationaldag

2. september

Andre landesider

Geografi

Vietnam er et langt og smalt land med en lang kyst. Der er et varmt og fugtig tropisk klima i størstedelen af landet. Det meste af landet har ikke vinter, men regntid såkaldt monsunsæson. Mest nedbør falder mellem april og oktober. Det er varmest og vådest fra april til august, og koldest og tørrest fra december til februar. Størstedelen af naturlandskabet består af bjerge og bakker. På landet er der grønne rismarker ved Mekong-flodens udspring, kanaler og sidefloder, som løber på kryds og tværs.

Floderne, som danner grundlaget for landbruget og dermed det meste arbejde i landet, udgør også en trussel. Områderne rundt floderne plages af oversvømmelser. Floderne er også blevet stærkt forurenet på grund af bøndernes brug af sprøjtemidler og kunstgødning. Jorderosion udgør også et problem.

Historie

I over tusinde år var Vietnam en del af Kina. I 900-tallet frigjorde vietnameserne sig, og Vietnam blev et selvstændigt land, men ikke uden kamp. Vietnam er flere gange blevet angrebet af Kina og Mongoliet op gennem historien. Fra slutningen af 1800-tallet kæmpede franskmændene sig til magten i landet. Vietnam blev en del af Fransk Indokina. Vietnam erklærede sig selvstændig igen efter 2. Verdenskrig, men franske styrker fortsatte med at have magten frem til kommuniststyrkerne i Vietnam vandt over franskmændene i 1954.

Krigen mod franskmændene endte med, at Vietnam blev delt i to, et socialistisk Nordvietnam og et antikommunistisk Sydvietnam. Som en del af den kolde krig mellem USA og Sovjetunionen blev Sydvietnam støttet af amerikanerne og Nordvietnam støttet af russerne. Der udbrød krig mellem de to landsdele i 1957. USA gik på Sydvietnams side for at forhindre, at Vietnam blev kommunistisk. Vietnamkrigen varede til 1975. Der blev Saigon i syd erobret af nordvietnamesiske styrker, og nord og syd blev igen ét Vietnam.

Vietnamkrigen chokerede verden med dens store menneskelige lidelser. Op mod 5 millioner civile dræbt foruden de 1,4 millioner soldater. I løbet af 1980’erne satsede Vietnam stærkt på genopbyggelse efter ødelæggelserne, hvilket i stor grad har været vellykket.

Økologiske fodaftryk

1 2

1,3

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Vietnam ville vi bruge 1,3 jordkloder.

Samfund og politik

Vietnam er en etparti-stat. Kun kommunistpartiet er tilladt – andre politiske partier og oppositionelle organisationer er forbudt. Præsidenten udnævnes af nationalforsamlingen. Han eller hun vælges for fem år af gangen, og fungerer som statsoverhoved samt chef for militæret.

Der er tendenser til uenigheder indad i kommunistpartiet. Den konservative del af partiet er uenige med en mere reformvenlig del angående formen på politiske forandringer. Kommunistpartiet har i dag mistet popularitet grundet korruption og magtmisbrug.

Det er ikke megen ytringsfrihed i Vietnam, og kommunistpartiet kontrollerer størsteparten af medierne. Kritik mod regeringen tolereres ikke og journalister, bloggere og regeringskritikere trues med fængsling og straf.

Blandt de store udfordringer for Vietnam er befolkningsvæksten og befolkningstætheden, og frem til 2003 havde landet en tobarns-politik. Den store tilflytning til byerne skaber også udfordringer.

Menneskelig udvikling

14

117 av 188

Vietnam er nummer 117 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

De sidste årtier har Vietnam gennemgået store forandringer i økonomien. Efter 2. Verdenskrig og frem til 1986 førte landet en statsstyret økonomi i sovjetisk stil. I 1986 kom en reform kaldet «Doi Moi» -fornyelse. Der fra er de gået fra en planøkonomi til en mere åben markedsøkonomi.

Tidligere var Vietnam et af verdens fattigste lande. Produktion og eksport af diverse madvarer og elektronik har medført vækst i landets økonomi. Siden 1990’erne er andelen fattige dalet betragteligt. I dag er minoritetsbefolkningen i højlandet den fattigste del af befolkningen.

Over halvdelen af arbejdskraften i Vietnam er beskæftiget i landbruget langs de to store floder i nord og syd. Vietnam er en af verdens største eksportører af ris, kaffe og cashewnødder. Eksporten af fisk og skaldyr er også stor. De sidste årtier er også tekstil-, sko- og elektronikindustrien vokset. Nogle udenlandske selskaber flytter dele af deres produktion til Vietnam på grund af de lave arbejdsomkostninger. USA, Kina, EU, Japan og ASEAN-landene er Vietnams største handelspartnere.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Vietnam på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

98 168 829

Mennesker i Vietnam

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 0

2,0

børn per kvinde i Vietnam

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20

børn der dør per 1000 levendefødte i Vietnam

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

3

8 381

BNP per indbygger i PPP-dollar i Vietnam

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

af befolkningen er underernærede i Vietnam

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 6

2,70

ton CO2-udslip per person i Vietnam

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Vietnam

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Vietnam

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 5

9,50

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Vietnam

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,86

er forventet antal år i skolen i Vietnam

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,296

GII-indexen i Vietnam

Arbeid