[[suggestion]]
Vietnam
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Hanoi

Etniske grupper

Kinh (Viet) 85,7 %, tay 1,9 %, thai 1,8 %, muong 1,5 %, khome 1,5 %, hmong 1,2 %, hoa 1 %, nun 1,1 %, andre 4,3 % (2009).

Sprog

Vietnamesisk (officielt), engelsk (i stigende grad foretrukket som andetsprog), fransk, kinesisk, khmer og regionale sprog i bjergområderne (mon-khmer og malayo-polynesisk)

Religion

Buddhister 7,9 %, katolikker 6,6 %, andre eller ingen 84 % (2009).

Befolkningtal

97 338 579 (2020)

Styreform

Kommunistisk republik

Areal

331 230 km2

Valuta

Dong

Bruttonationalindkomst per indbygger

11 676 PPP$

Nationaldag

2. september

Andre landesider

Geografi

Vietnam ligger i Sydøstasien og er et smalt land med en lang kyst. Indlandslandskabet er præget af bjerge og bakker, som mod kysten bliver til fladere marker. Landet har to store floddeltaer med grønne rismarker ved Mekong-floden i syd og ved Song Hong floden i nord. Kanaler og floder rinder på kryds og tværs over hele landet. Vietnam har et varmt og fugtigt tropisk klima. Det meste af landet har ikke vinter, men regntid såkaldt monsunsæson. Det er varmest og vådest fra april til august, og koldest og tørrest fra december til februar.  

Landets floder danner et godt grundlag for landbruget og dermed arbejdspladser, da over en tredjedel af landet er dyrkede marker. Floderne udgør også en trussel, da områderne rundt om floderne plages af oversvømmelser som følge af tyfoner. Derudover trues det maritime liv af overfiskning. Under krigen mod USA blev der desuden spredt store mængder kemiske stoffer i naturen som en del af krigsførelsen. Disse stoffer førte til store miljøskader og skabte sundhedsproblemer for befolkningen. Denne forurening påvirker stadig naturen og samfundet i dag. 

Historie

I over tusinde år var Vietnam en del af Kina. I 900-tallet frigjorde befolkningen sig, og Vietnam blev et selvstændigt land, men ikke uden kamp. I de efterfølgende århundrede blev Vietnam flere gange angrebet fra nord, men modstod samtidig med, at landet voksede mod syd til at omfatte det landområde, som i dag udgør Vietnam. 

I midten af 1800-tallet kæmpede franskmændene sig til magten i landet, og Vietnam blev en del af Fransk Indokina. Frankrig overtog kontrollen af området, fordi de ville have havne langs sejlruten til Kina med det formål at styrke deres økonomiske position. Under Frankrig opstod en stor befrielsesbevægelse i begyndelsen af 1900-tallet. Efter 2. verdenskrig fik Vietnam sin egen regering og på sin vis autonomi, men det var først i 1954, da kommuniststyrkerne opstod, at Vietnam blev et selvstændigt land.

På samme tid som Vietnam fik sin uafhængighed, blev landet delt i to som følge af politiske uenigheder - en kommunistisk stat i nord og en vest-støttet stat i syd. Nordvietnam ønskede at genforene landet med magt, og i 1957 udbrød der krig mellem de to landsdele. Samtidig var USA og Sovjetunionen i en magtkamp - den kolde krig. USA frygtede, at de kommunistiske styrker i nord ville få magten og, at kommunismen ville sprede sig i Sydøstasien. De støttede således Sydvietnam i krigen, mens Nordvietnam blev støttet af den kommunistiske Sovjetunion og Kina. Krigen varede indtil 1957, hvor Saigon i syd blev erobret af nordvietnamesiske styrker. Derefter blev nord og syd igen ét Vietnam under kommunistisk styre. 

Vietnamkrigen chokerede verden. I USA var der stærke protester mod regeringens involvering i krigen, hvilket medvirkede til deres efterfølgende tilbagetrækning fra krigen. Krigen endte med store menneskelige lidelser, hvor op mod 5 millioner mennesker blev dræbt. Mange var også flygtet fra landet, og i dag bor der omkring 2,5 millioner vietnamesere rundt om i verden. Efter de store ødelæggelser brugte Vietnam 1980'erne på at genopbygge landet, hvilket stort set har været en succes.

Økologiske fodaftryk

1 2

1,3

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Vietnam ville vi bruge 1,3 jordkloder.

Samfund og politik

Vietnam er en etparti-stat, hvor kommunistpartiet sidder på magten og kontrollerer hele statsapparatet – andre politiske partier og oppositionelle organisationer er ikke tilladt. Generalsekretæren er partiets øverste leder, og meget af magten er koncentreret hos generalsekretæren, præsidenten og statsministeren. Præsidenten udnævnes af nationalforsamlingen og vælges for fem år af gangen, samt fungerer som statsoverhoved og chef for militæret.

Der er tendenser til uenigheder inden for kommunistpartiet, hvor den konservative del af partiet er uenige med den mere reformvenlige del af partiet. Kommunistpartiet har i dag mistet popularitet grundet korruption og magtmisbrug.

Der er ikke meget ytringsfrihed, religionsfrihed og mulighed for politisk aktivisme i Vietnam. Myndighederne har i stigende grad gennem restriktioner begrænset befolkningens brug af de sociale medier og internettet. Kritik mod regeringen tolereres ikke og journalister, bloggere og regeringskritikere trues med fængsling og straf.

På landsplan er den sociale standard relativ god. Kriminaliteten i landet er forholdsvis lav. Næsten alle har vand og elektricitet i hjemmet. De største sociale udfordringer er, at befolkningen ældes, og at befolkningstætheden stiger. Vietnam har brug for en større arbejdsstyrke for at opretholde velfærden. Politikerne har derfor foreslået at afslutte tobarns-politikken, så arbejdsstyrken i landet vil vokse.     

Menneskelig udvikling

14

113 av 188

Vietnam er nummer 113 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Tidligere havde Vietnam en statsstyret planøkonomi, men landet har siden 1986 gået over til en mere åben markedsøkonomi. Denne reformering af økonomien har gjort, at Vietnam er gået fra at være et af verdens fattigste lande til at blive en af de hurtigst voksende økonomier i Asien. Siden 1900-tallet er andelen af fattige faldet betydeligt. Regeringen har sat sig som mål, at reformere flere dele af statsejede virksomheder for at sikre yderligere økonomisk vækst. 

Arbejdsløsheden i Vietnam er meget lav. Omkring 40% af arbejderne er indenfor landbruget, og det er den største beskæftigelse sektor. Vietnam er en stor eksportør af ris, grøntsager, kaffe, cashewnødder og skaldyr. Produktionsindustrien og serviceindustrien udgør den største del af økonomien. Serviceindustrien er den mest indbringende, hvilket skyldes, at Vietnem er et meget populært turistmål. Indenfor produktionsindustrien har Vietnam en stor produktion og eksport af elektronik, tekstiler og sko. Nogle udenlandske virksomheder flytter en del af deres produktion til Vietnam på grund af lave lønomkostninger. USA, Kina, EU, Japan og ASEAN-landene er Vietnams største handelspartnere.

Kilder 
Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Facebook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN. Økologisk fodaftryk er fra Global Footprint Network. Information om grad af demokrati, korruption og menneskerettigheder er hentet fra Freedom House, Transparency International og Human Rights Watch.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Vietnam på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

98 953 535

Mennesker i Vietnam

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 8

1,9

børn per kvinde i Vietnam

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21

21

børn der dør per 1000 levendefødte i Vietnam

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

3

11 676

BNP per indbygger i PPP-dollar i Vietnam

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

af befolkningen er underernærede i Vietnam

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

1 2 3 4

3,51

ton CO2-udslip per person i Vietnam

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Vietnam

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Vietnam

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,58

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Vietnam

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13

12,86

er forventet antal år i skolen i Vietnam

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

3

0,296

GII-indexen i Vietnam

Jobb