[[suggestion]]
Zambia
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Lusaka

Etniske grupper

afrikanske 99.5% (inkluderer Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Lunda, og andre afrikanske grupper), andre 0.5%

Sprog

Bemba (officielt) 30.1%, Nyanja (officielt)10.7%, Tonga (officielt)10.6%, Lozi (officielt)5.7%, Chewa 4.9%, Nsenga 3.4%, Tumbuka 2.5%, Lunda (officielt) 2.2%, Kaonde (officielt) 2%, Lala 2%, Luvale(officielt)1.7%, English (officielt)1.7%, andre 22.5% (2000 Census)

Religion

kristne 50%-75%, muslimer og hinduister 24%-49%, urfolks trosretning 1%

Befolkningtal

15 519 604

Areal

752.618 km2

Valuta

Zambia Kwacha

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 624 PPP$

Nationaldag

24.oktober

Andre landesider

Geografi

Zambia ligger sydligt på det afrikanske kontinent – midt i og uden kyst. I store dele af Zambia er jorden gold, men langs de vigtigste vandløb er der frugtbare marker. Zambezi, Afrikas fjerde længste flod, løber fra nordvest til sydøst, hvor den danner en naturlig grænse med Zimbabwe. Langs denne grænse er Victoria Falls, som er begge landes største turistattraktion. I nord er tre store søer, hvoraf Tanganykia er den største. Omkring søen Bangweulu findes et af verdens største sumpområder. Zambia har et tropisk klima med tre sæsoner. Fra december til april er det regntid, og da er der mest nedbør i nord. Resten af året er tørt og temperaturen stiger fra september frem til regnen kommer. Temperaturen forbliver behagelig på grund af højden. I Zambia er der flere nationalparker, men ulovlig jagt truer dyrelivet. Det er også gennemført omfattende skovrydning på grund af kobberudvinding, hvilket øger risikoen for jorderosion i regntiden. Et andet miljøproblem er luftforurening også på grund af kobberminer.

Historie

For ca. 2000 år siden kom bantufolket Tonga til Zambia. Bantufolket bosatte sig i syd og fordrev pygmæerne, som havde boet der i tusinder af år. Efterhånden immigrerede flere bantufolk til forskellige dele af landet og etablerede kongeriger. Da Zambia ingen kyst har, tog det længere tid før europæerne blev interesserede i landet. Men i 1500-tallet kom arabere og portugisere til områderne omkring Zambezi floden. Der førte de handel med elfenben, slaver og kobber i flere hundrede år, hvilket kom de lokale konger til gode. I 1850 rejste den opdagelsesrejsende og missionær David Livingstone gennem Zambia, og med ham fulgte en række europæiske missionærer og bosættere. Storbritannien gav i 1890 en stor britisk virksomhed lov til at udnytte råvarer og arbejdskraft i landet, og det gav Storbritannien mere indflydelse. I 1924 blev Zambia en britisk koloni, hvilket varede frem til 1964.

Økologiske fodaftryk

5

0,6

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Zambia ville vi bruge 0,6 jordkloder.

Samfund og politik

Under Storbritannien udvikledes kobberminer, hvilket førte til økonomisk vækst. Den afrikanske befolkning fik dog ikke del i velstanden, og modstanden mod kolonimagten voksede. I 1964 blev Zambia uafhængig. Kenneth Kaunda, leder af uafhængighedspartiet UNIP, blev landets første præsident. Få år senere indførte han et-parti styre. Modstanden mod Kaunda og et-partiregimet voksede i løbet af 1980’erne. Efter et kupforsøg i 1990 gik Kaunda med på at indføre flerpartisystem, og samme år blev partiet MMD, bevægelsen for flerpartidemokrati, dannet. I 1991 blev der holdt frie valg, og Chiluba, leder af MMD, blev Zambias nye præsident. MDD sad på magten i landet helt til 2011, da Den patriotiske front  (PF) med Michael Sata som leder, vandt både præsident- og parlamentsvalget. Sata blev kritiseret for at forfølge sine politiske modstandere og journalister. I oktober 2014 døde han efter i længere tid at have forsøgt at hemmeligholde sin sygdom. Edgar Lungu, også fra Patriotisk Front (PF), overtog magten – og ved valget i 2016 erklærede han sig som vinder af valget om end oppositionen mente, der var begået valgsvindel. Ud over den folkevalgte Nationalforsamling har Zambia et råd bestående af 27 traditionelle ledere fra landets ni provinser.

Efter Zambia blev selvstændigt, er landet hurtigt blevet urbaniseret. Dette har ført til boligmangel, høj arbejdsløshed og voksende slum i byerne. Zambias befolkning bliver stadig yngre, dette skyldes især hiv / AIDS-epidemien, der har ramt landet hårdt. 8 % af befolkningen er HIV-positiv, og omkring 1 million børn er forældreløse. Tilbagevendende tørke medfører fødevaremangel, og omkring halvdelen af alle børn under fem år er kronisk underernærede.

Menneskelig udvikling

11

140 av 186

Zambia er nummer 140 af 186 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Zambia er et fattig land med stor udenlandsgæld, og i dag består 1/3 af statsbudgettet af bistandsmidler. Myndighederne har indført hårde økonomiske reformer, herunder privatisering af statslige virksomheder. Mange virksomheder er gået konkurs med stor arbejdsløshed til følge. Zambia har i de seneste år forsøgt at mindske afhængigheden af kobber, og i dag eksporteres også grøntsager, ædelstene, el og tekstiler. Men, kobber står stadig for omkring halvdelen af eksportindtægterne. Zambias vigtigste handelspartnere er Sydafrika og Kina. Zambias økonomi har forbedret sig de sidste år. Høj kobberpris, og en god majshøst i 2010, gjorde sit til at landet hurtigt kom på benene efter finanskrisen i 2008. Zambia har dog stadig en betydelig statsgæld.

Korruption har været et udbredt problem i landet. I 2009 stod landets tidligere præsident Chiluba anklaget for at have svindlet sig til statslige penge. Både Banda og Sata gennemførte store anti-korruptionskampagner i landet – uden store resultater. En anden diskussion i Zambias er Kinas store indflydelse. Kina har givet Zambia lån og investeret mange penge i Zambias minedrift. Arbejdsforholdene i de kinesiske selskaber er dårlige og har ført til store protester blandt minearbejderne. Der er mange som ønsker, at regeringen skal indføre højere skatter og afgifter for udenlandske selskaber, som vil drive forretning i landet, men det er en vanskelig balancegang. Regeringen er bange for at skæmme udenlandske investorer væk.

Det findes store områder af uopdyrket jord i landet, og der et potentiale for landbrugssektoren.  De fleste zambiere lever af selv selvforsynende landbrug, hvilket er vanskeligt i et land, der oplever tørke. Zambia har haft svingende turisme grundet den urolige politiske situation. Inden for de sidste par år er der igen opsving i turismen, hvilket skyldes landets store seværdighed Victoria Falls samt det rige dyreliv.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Zambia på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

18 383 955

Mennesker i Zambia

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 3

4,4

børn per kvinde i Zambia

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62

62

børn der dør per 1000 levendefødte i Zambia

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

3 624

BNP per indbygger i PPP-dollar i Zambia

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

1 2 3 4 7
6 7 8 9 10

4,7

af befolkningen er underernærede i Zambia

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

2

0,29

ton CO2-udslip per person i Zambia

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Zambia

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 4 5
10 7 8 9 10

6,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Zambia

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 7 10

8,67

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Zambia

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9

8,79

er forventet antal år i skolen i Zambia

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,540

GII-indexen i Zambia

Arbeid