[[suggestion]]
Zambia
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Lusaka

Etniske grupper

afrikanske 99.5% (inkluderer Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde, Lunda, og andre afrikanske grupper), andre 0.5%

Sprog

Bemba (officielt) 30.1%, Nyanja (officielt)10.7%, Tonga (officielt)10.6%, Lozi (officielt)5.7%, Chewa 4.9%, Nsenga 3.4%, Tumbuka 2.5%, Lunda (officielt) 2.2%, Kaonde (officielt) 2%, Lala 2%, Luvale (officielt)1.7%, English (officielt)1.7%, andre 22.5% (2000 Census)

Religion

kristne 50%-75%, muslimer og hinduister 24%-49%, urfolks trosretning 1%

Befolkningtal

18 383 955 (2020)

Areal

752.618 km2

Valuta

Zambia Kwacha

Bruttonationalindkomst per indbygger

3 556 PPP$

Nationaldag

24.oktober

Andre landesider

Geografi

Zambia er på størrelse med Sverige og Norge til sammen. Landet har ingen kystlinje, og størstedelen af landskabet består af savanne og græssletter. Afrikas fjerde længste flod, Zambezi, med det verdenskendte Victoriavandfald, udgør grænsen mod nabolandet Zimbabwe. Klimaet i Zambia er subtropisk. Somrene er lange og varme, mens vintrene er korte og milde. Regntiden i landet varer mellem november og april, og tørketiden er fra maj til oktober. Der falder mest nedbør nord i Zambia, hvor regnperioden varer i omtrent 6 måneder.

Zambia har et rigt dyreliv, men ulovlig jagt truer flere af dyrearterne. Rundt om kobberminerne bliver der fældet meget skov, og skovhugsten øger faren for, at jordlaget skylles væk under regntiden. Luftforurening fra minerne fører også til sur nedbør, som igen gør skade på søerne og dyrelivet i disse. Den lange tørketid bidrager til, at områder udtørrer, og ørkenen breder sig mere og mere. Endvidere er der mangel på tilstrækkelig vandrensning, hvilket udgør en sundhedsrisiko for befolkningen.

Historie

Det moderne mennesket, homo sapiens, udviklede sig i det området Zambia ligger i. Dette vil sige, at Zambias historie er lige lang som hele menneskehedens historie. For omtrent 2000 år siden ankom Bantufolket Tonga til Zambia. Bantuerne drev landbrug og lavede redskaber af jern og kobber. Fordi landet mangler kystlinje tog det længere tid, i forhold til mange andre afrikanske lande, før europæerne blev interesserede i landet. Omkring 1500-tallet indvandrede arabere og portugisere til Zambia. Der drev de i flere hundrede år handel med elfenben, slaver og kobber, hvilket de lokale konger tjente godt på.

I 1850’erne rejste den opdagelsesrejsende, David Livingstone, gennem Zambia. Hans rejseskildringer vækkede briternes interesse for indre Afrika. Storbritannien gav i 1890 et stort britisk selskab lov til at udnytte råvarer og arbejdskraft i Zambia, og Storbritannien fik stadig stærkere indflydelse over landet. I 1924 blev Zambia en britisk koloni. Under kolonistyret blev kobberminerne udviklet, hvilket medførte økonomisk vækst. Zambias befolkning fik ikke del i velstanden, og modstanden mod koloniherrerne steg. I 1964 blev Zambia selvstændig. Kenneth Kaunda, leder af selvstændighedspartiet UNIP, blev landets første præsident. Få år senere indførte han etpartistyre.

Protester og kupforsøg mod etpartiregimet resulterede i indføring af flerpartisystem i 1990. Samme år blev partiet ’Bevægelsen for flerpartidemokrati (MMD)’ dannet. Kort tid efter vandt MMD magten gennem landets første frie valg. MDD sad på magten i omkring 20 år. Valget i 2011 medførte et historisk magtskifte, da ’Den patriotiske front (PF)’ vandt valget. PF beholdte magten ved valget i 2016 med snæver margin. Efter valget rettede oppositionen påstande om valgfusk mod regeringen, og der udbrød optøjer blandt befolkningen.

Økologiske fodaftryk

7

0,8

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Zambia ville vi bruge 0,8 jordkloder.

Samfund og politik

Præsidenten i Zambia er landets statsoverhoved. Præsidenten vælges hvert femte år, og samme person kan kun vælges til præsident to gange. Den patriotiske front vandt valget med løfter om arbejde og bedre økonomi for befolkningen. Disse valgløfter er ikke blevet indfriet, og partiet kritiseres også for at forfølge sine politiske modstandere. Staten ejer de største nyhedsmedier i landet, og deres dækning er som regel i regeringens favør. De private medieaktører risikerer straffeforfølgelse, hvis de er regimekritiske. Facebook er derfor blevet en vigtig nyhedskilde. Politisk vold, korruption og manglende civile friheder gør, at landet kun regnes som delvis frit i demokratisk sammenhæng.

I Zambia bor flertallet i byer. Dette har medført boligmangel, stor arbejdsløshed og voksende slum i byerne. Dårlig regulering af jordbrug og tilbagevendende tørke gør adgangen til mad usikker, og omkring halvdelen af alle børn under 5 år er kronisk underernærede. I den vestlige del af landet findes der en stærk selvstændighedsbevægelse; Lozi-folket, som fører en fredelig kamp for selvstændighed for området Barotseland.

Menneskelig udvikling

11

151 av 188

Zambia er nummer 151 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Zambia er en af verdens største kobberproducenter. Zambias økonomi baseres i høj grad på kobberindustrien, og den er derfor sårbar for svingninger i kobberprisen på verdensmarkedet. Minedrift, landbrug, kraftproduktion og turisme er også vigtige indtægtskilder for landet. Der findes store områder udyrket mark i landet, hvilket er et godt grundlag for landbrugssektoren. Flere zambiere, som bor uden for byerne, lever af selvforsynende landbrug. Med den høje risiko for tørke er dette et sårbart levebrød.

Økonomien i landet har forbedret sig siden starten af 2000-tallet, men har ikke bidraget betydelig til fattigdomsreduktionen, og store deler af befolkningen lever fortsat under fattigdomsgrænsen. Zambia modtager pengestøtte fra flere lande, og flere nationer investerer også i landet; Kina er den største udenlandske investor. Støtte til udvikling af regeringsform og uddannelse er vigtigt. Korruption har været et udbredt problem i landet. Flere tidligere præsidenter og regeringsmedlemmer er blevet sagsøgt for mistanke om at bruge statens penge på at finansiere eget luksusliv. Der er blevet lanceret flere antikorruptionskampagner – men desværre uden den helt store effekt.   

 

Kilder

Landguiden, Store Norske Leksikon, BBC Country Profiles, CIA World Factbook. Befolkningstallene og HDI-indeksen er fra FN. Økologisk fotavtrykk er fra Global Footprint Network. Demokratistatus er fra Freedom House.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Zambia på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

20 569 737

Mennesker i Zambia

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 4 1

4,2

børn per kvinde i Zambia

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58

58

børn der dør per 1000 levendefødte i Zambia

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

3 556

BNP per indbygger i PPP-dollar i Zambia

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Zambia

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

3

0,37

ton CO2-udslip per person i Zambia

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Zambia

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

Ingen statistik tilgængelig
af 10 personer har adgang til rent vand i Zambia

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 8 10

8,75

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Zambia

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9

8,79

er forventet antal år i skolen i Zambia

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,540

GII-indexen i Zambia

Jobb