[[suggestion]]
Zimbabwe
 

Nøgletal og fakta

Hovedstad

Harare

Etniske grupper

Afrikansk 98% (Shona 82%, ndebele 14%, andre 2%), blandet og asiatiske 1%, hvide mindre end 1%

Sprog

Engelsk (officielt), Shona, Sindebele (det sprog Ndebele, også kaldet ndebele)

Religion

Syncretic (delvis kristne og delvis indfødt tro) 50%, kristne 25%, oprindelige trosretninger 24%, muslimer og andre 1%

Befolkningtal

13.771.721

Styreform

parlamentarisk demokrati

Areal

390.757 km2

Bruttonationalindkomst per indbygger

2 324 PPP$

Andre landesider

Geografi

Landskabet i Zimbabwe er meget varieret. Midt i landet findes høje bjergområder og skovklædte savanner. Landets vestlige dele består af sump- og vådområder. I den østlige del af landet vokser en tæt jungle langs bjergkæden Inyanga, der danner en naturlig grænse mod nabolandet Mozambique. Klimaet er subtropisk, og temperaturen varierer meget. Landet har meget lidt nedbør, og flere områder er for tørre til at drive landbrug. Størstedelen af regnen kommer mellem november og marts, og varierer ofte fra år til år. Landet har store miljøudfordringer, særligt indenfor landbruget. Brugen af giftige sprøjtemidler er blandt de højeste i verden. Skovrydning og jorderosion truer med at ødelægge jorden, og i byerne forurenes luften af den tunge industri og trafik. Flere truede dyrearter er i fare for at blive udryddet, fordi snigskytter kan bevæge sig frit i nationalparkerne.

Historie

Zimbabwe har været beboet af folkeslagene shona og ndebele i næsten 2000 år. Landet var fra 800-1400-tallet et rigt handelscentrum. Zimbabwe er opkaldt efter en by fra middelalderen ved samme navn, hvor det anslås, at der boede op imod 20 000 mennesker i dets storhedstid. Efter 1400-tallet oplevede byen et forfald på grund af overbefolkning og udarmning af jord og skov.

De næste århundrede begyndte europæiske eventyrere, handelsmænd og missionærer at komme til området, og de lokale kongedømmer mistede meget maget og store landområder. Det britiske Sydafrika-kompagni fik kontrol over Zimbabwe i slutningen af 1800-tallet, indtil landet blev britisk koloni under navnet Syd-Rhodesia i 1923.

I 1962 kom det racistiske parti Rhodesisk front (RF) til magten efter en klar valgsejr, og i 1965 erklærede landet sig selvstændig fra Det britiske Commonwealth. Landet fik navnet Rhodesia og blev styret af et hvidt mindretal.

FN vedtog i 1968 en resolution, som forbød alle medlemmer at handle med Rhodesia. En sort modstandsbevægelse voksede frem og drev guerillakrig mod regeringen gennem 1970’erne. I 1980 blev landet selvstændigt og tog navnet Zimbabwe. Frigørelseslederen Robert Mugabe styrede landet fra 1980 til han blev afsat ved et militærkup i 2017.

Økologiske fodaftryk

5

0,6

Hvis alle mennesker på jorden skulle have det samme forbrug som en gennemsnitlig indbygger i Zimbabwe ville vi bruge 0,6 jordkloder.

Samfund og politik

I teorien er Zimbabwe en parlamentarisk republik med flerpartisystem. Siden selvstændigheden i 1980 er grundloven blevet ændret flere gange for at øge præsident Robert Mugabes magt. Mugabes parti har ZANU-PF kontrolleret de fleste dele af samfundet. Oppositionen har været splittet, og forfulgt af sikkerhedspolitiet CIO. Fejlslagne forsøg på at omfordele jorden fra den hvide overklasse til den sorte underklasse har fået katastrofale følger for landet. Store landbrugsområder er ødelagt, fordi de nye jordejere ikke er oplært til at drive det avancerede landbrugsmaskineri. I 1990 gik landet ind i en økonomisk krise. Mere end tre millioner mennesker er flygtet, og den zimbabwiske dollar er værdiløs. Skoler og universiteter, der tidligere var blandt Afrikas bedste, står tomme. Sygehusene er overanstrengte, hvilket går ud over de mange AIDS-syge i landet. Elektrisk strøm rationeres, benzin er ikke til at få fat på, og landet er truet af hungersnød. Mugabes regime har lagt skylden for problemerne over på Storbritannien og andre vestlige lande, som de hævder vil vælte præsidenten og erobre landet. Efter valget i 2008 blev der stiftet en overgangsregering, hvori dele af oppositionen fik plads. Overgangsregeringen skulle efter planen sidde frem til en ny grundlov blev vedtaget. I begyndelsen af 2013 blev Mugabe og oppositionslederen enige om et forslag til en ny grundlov, der er blevet vedtaget. Dog er der dele af grundloven, der først skulle træde i kraft efter 10 år.

Mugabe træder af

I oktober 2017 opstod en øget spænding mellem Mugabe og hans kone, Grace Mugabe, på den ene side og hans vicepræsident, Emmerson Mnangagwa, på den anden. Konflikten mellem de to parter resulterede i, at Mugabe fyrede vicepræsidenten den 6. november 2017 med argumentet om, at Mnangagwa udviste en illoyal og forræderisk adfærd. Dette efterlod imidlertid Mugabes kone som efterfølger til præsidentembedet. Mugabes handlinger medførte efterfølgende stor utilfredshed blandt befolkningen, i militæret og internt i Mugabes parti, Zanu-PF. Den 15. november slog militæret til og overtog kontrollen over hovedstaden Harare og satte Mugabe i husarrest. Efterfølgende krævede militæret, der afviste beskyldninger om militærkup, at Mugabe trådte af som præsident den 20. november. Denne frist blev imidlertid overtrådt, men allerede dagen efter kunne landets parlamentsformand, Jacob Mudenda, læse en meddelelse fra Mugabe op, hvor han udtalte, at han nu selv havde taget beslutningen om at træde af for at sikre stabiliteten i landet.

Dette har overladt præsidentembedet til den tidligere vicepræsident Emmerson Mnangagwa indtil Zimbabwes befolkning skal til valg i 2018.

Menneskelig udvikling

11

144 av 188

Zimbabwe er nummer 144 af 188 lande på Human Development Index over menneskelig udvikling.

Økonomi og handel

Zimbabwes økonomi har været i nedgang siden begyndelsen af 1990’erne, da landet blev ramt af tørke. Mange højtuddannede flyttede, og regeringen måtte optage store lån for at importere majs og andre madvarer. Verdensbanken og Den Internationale Valutafond satte gang i en række programmer for at få økonomien på ret kurs igen, men trak sig ud, da landet stoppede med at betale afdragene på de mange lån. Den politiske situation har ført til, at mange vestlige lande tilbageholder bistand og nægter at handle med Zimbabwe. I løbet af 00’erne udviklede situationen sig til en dyb økonomisk krise. Industrien fungerede kun delvist, og der var mangel på elektrisk strøm og kvalificeret arbejdskraft. Landbruget var næsten helt ødelagt efter de katastrofale jordreformer i 1990’erne og 00’erne. Eftersom pengene har mistet næsten al værdi, er stadig flere afhængige af at bytte varer og tjenester for at kunne overleve. I 2009 begyndte økonomien alligevel at forbedres lidt efter overgangsregeringen blev valgt.

Kort

Statistik

Her finder du værdierne for Zimbabwe på alle indikatorer (seneste rapporteret år). Du kan let sammenligne disse værdier med værdierne for et andet land. Gå til statistikken for landet

Befolkning

Indbyggere

15 331 426

Mennesker i Zimbabwe

Børn per kvinde

Gennemsnitslig antal børn per kvinde

1 2 3 3

3,4

børn per kvinde i Zimbabwe

Børnedødelighed

Antal barn som dør, før de har fyldt fem år, per tusind fødte

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54

54

børn der dør per 1000 levendefødte i Zimbabwe

Fattigdom

BNP per indbygger

Bruttonationalprodukt fordelt lige på antal indbyggere, justeret for købekraft

1

2 324

BNP per indbygger i PPP-dollar i Zimbabwe

Sult

Andel af befolkningen som er underernæret

Ingen statistik tilgængelig
af befolkningen er underernærede i Zimbabwe

Klima

CO2-udslip

Antal ton CO-udslip per person

7

0,77

ton CO2-udslip per person i Zimbabwe

Sundhed

Vaccinationer

Andelen af børn, som er vaccineret mod mæslinger

Ingen statistik tilgængelig
af 10 børn er vaccineret mod mæslinger i Zimbabwe

Drikkevand

Procentandelen af befolkningen med adgang til rent drikkevand

1 2 3 0 5
6 7 8 9 10

3,0

af 10 personer har adgang til rent vand i Zimbabwe

Uddannelse

Læse- og skrivefærdigheder

Andel af befolkningen over 15 år som kan læse og skrive

1 2 3 4 5
6 7 8 10 10

8,97

af 10 personer over 15 år, som kan læse og skrive i Zimbabwe

Skolegang

Hvor mange år forventes det, at et barn går i skole?

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11

11,05

er forventet antal år i skolen i Zimbabwe

Ligestilling

Skævfordeling mellem kønnene

Skævfordeling mellem kønnene for sundhed, medbestemmelse og erhvevsaktivitet

5

0,532

GII-indexen i Zimbabwe

Jobb