[[suggestion]]
Grundskolegang

GrundskolegangProcent (2018)

Grundskolegang2018

Land Procent (2018)
Peru 96.6
Kasakhstan 87.6
Ghana 83.6
Gambia 78.6
Djibouti 57.3

[[ modalTitle ]]

Grundskolegang2018

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring


Andelen af børn i grundskolen er baseret på myndighedernes officielle tal over indskrevne elever i skolen, sammenlignet med det totale antal  af børn i skolealderen i befolkningen.
Tallene er indsamlet af FN's organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur, UNESCO.