[[suggestion]]
Alfabetisme (Læsefærdigheder)

Forklaring

Alfabetisme defineres som en person, som kan læse eller skrive (og forstå det som læses eller skrives) en kort, enkel tekst om hverdagsagtige ting.


Statikken giver en indikation af, hvor godt uddannelsessystemet i et land fungere.
Statistikken er indsamlet af FNs organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation,UNESCO.