[[suggestion]]
Bistand modtaget

Forklaring

Bistand inkluderer alle typer støtteordninger - som for eksempel lån og bistand - og rene pengegaver givet af offentlige donorer. Værdien af summen der er blevet modtaget er opgjort i US dollars i forhold dagens værd.