[[suggestion]]
BNP per indbygger

Forklaring

Målet for BNP per indbygger bruges ofte som et mål på velstandsniveauet i et land. Her er BNP per indbygger udtrykt i amerikanske dollar.