[[suggestion]]
BNP

Forklaring

Her er BNP udtrykt i såkaldte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parities, dvs. at der tages hensyn til prisniveauet/købekraften i hvert enkelt land i udregningen.