[[suggestion]]
civile rettigheder

Forklaring

Landene bliver evalueret udfra en check-liste med spørgsmål om civile friheder, som hovedsagelig er relateret til Menneskerettighedserklæringen. Der er lavet en skala som går fra 1 (fuld frihed) til 7 (lille grad af frihed). Hvert land bliver indplaceret i hht. svarene på de forskellige spørsmål.