[[suggestion]]
Fertilitet

Forklaring


Hvor mange børn hver kvinde forventes at føde med landets nuværende fertilitetsforhold (det gennemsnitlige antal børn en kvinde ville få, hvis de aldersspecifikke fertilitetskvotienter ikke ændres i hendes levetid).

Beregnet ved en summering af den aldersspecifikke fertilitetskvotient (fødselstal i hver aldersklasse) for kvinder i den fødedygtige alder (15-49 år). For at opretholde befolkningstallet på længere sigt, må fertilitetstallet være ca. 2,1 (reproduktive niveau).
Tallene for de kommende år, som er gengivet her, er taget fra FN's estimater over befolkninger og er baseret på, at faktorer som befolkningstilvækst, migration og dødelighed forbliver stabile. Befolkningestimatet omfatter også tal for, hvordan fertiliteten kan ændre sig, hvis disse faktorer bliver større eller mindre end tidligere antaget. Disse tal kan du finde ved at klikke på linket til UN Data nedenfor.