[[suggestion]]
Flygtninge, efter oprindelsesland

Forklaring

En flygtning er en person, som er flygtet fra sit hjemland og med rette frygter for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, politisk opfattelse eller tilhørsforhold til en bestemt social gruppe.

Du kan også finde oversigt over, hvilke lande flest mennesker flygter til her. Mennesker som er på flugt i eget land har sin egen statistik, (IDPs).

Tallene bliver indsamlet af FN's højkommissær for flygtninge (UNHCR).