[[suggestion]]
Fødsler, unge kvinder

Forklaring

Fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-19 år. Dette indikerer frugtbarheden hos unge kvinder. Tallene viser ikke alle dimensioner ved teenagegraviditet, idet det udelukkende er levendefødte børn som er regnet med. Dødfødte, spontanaborter og fremkaldte aborter er ikke medtaget.

Indikatoren er en del af FNs bæredygtighedsmål nummer 3.7, som handler om at sikre almen tilgang til tjenester knyttet til seksuel og reproduktiv helbred, herunder familieplanlægning og tilhørende information og oplæring, og sikre at reproduktiv helbred indarbejdes i nationale strategier og programmer inden 2030.