[[suggestion]]
Fredsindekset

Forklaring


Indekset er baseret på i alt 24 indikatorer, blandt andet adgang til håndvåben, militære udgifter, lokal korruption og graden af respekt for menneskerettighederne. Undervejs blev der gjort forsøg på at identificere faktorer, der er nødvendige for at skabe et fredeligt samfund. Velfungerende demokrati, godt uddannelsessystem og en høj levestandard er forhold, som de fredeligste lande ofte har til fælles. Selv om USA har mange af disse funktioner, får landet en dårlig placering på indekset på grund af sin krigsførelse, og fordi en en stor andel af bruttonationalproduktet (BNP) bruges på militært udstyr. Desuden har landet mange mord og et stort antal mennesker i fængsel.
Arbejdet med indekset er udført af det britiske nyhedsmagasin The Economist.