[[suggestion]]
GII- Ligestilling

Forklaring

Ved at se på reproduktiv sundhed (f.eks. mødredødelighed og brugen af prævention), medbestemmelse (deltagelse i politik) og arbejdsdeltagelse (kvinder i arbejde) måler man uligheder mellem kvinder og mænd i et land. Indikatoren er et tillæg til FN's indeks for menneskelig udvikling, HDI (Human Development Index). HDI er et mål der blev konstrueret, for at inkludere flere aspekter af udvikling.

HDI-indekset er ligeledes udvidet med "HDI-justeret for skævfordeling (IHDI)" og "Den flerdimensionelle fattigdomsindeks (MPI)".

Værdierne ligger mellem mellem 0 (fuldstændig lighed) og 1 (fuldstændig ulighed)