[[suggestion]]
Grundskolegang

GrundskolegangProcent (2019)

Grundskolegang2019

Land Procent (2019)
Nepal 96.3
Kasakhstan 86.9
Ghana 86.2
Djibouti 66.5

[[ modalTitle ]]

Grundskolegang2019

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring


Andelen af børn i grundskolen er baseret på myndighedernes officielle tal over indskrevne elever i skolen, sammenlignet med det totale antal  af børn i skolealderen i befolkningen.
Tallene er indsamlet af FN's organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur, UNESCO.