[[suggestion]]
Grundskolegang

Forklaring


Andelen af børn i grundskolen er baseret på myndighedernes officielle tal over indskrevne elever i skolen, sammenlignet med det totale antal  af børn i skolealderen i befolkningen.
Tallene er indsamlet af FN's organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur, UNESCO.