[[suggestion]]
HIV (15-49 år)

Forklaring

HIV-smitte og aids udgør en stor trussel mod mange samfund. FNs bæredygtighedsmål nr 3.3 er derfor at standse epidemiene af aids, tuberkulose, malaria og forsømte tropiske sygdomme, samt bekæmpe hepatitis, vandbårne og andre smitsomme sygdomme, inden 2030

Indikatoren viser ikke andelen HIV-smittede i befolkningen, men antallet af nye årlige tilfælde af HIV-smittede per 1000 ikke smittede indbyggere. Dette er dermed en god indikator på hvordan kampen mod udbredelsen af HIV går i det enkelte land.