[[suggestion]]
Internt fordrevne

Forklaring

Det er stor usikkerhed om, hvor mange mennesker der er fordrevet i eget land.


FN Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) registrerer flygtninge, der krydser en internationalt anerkendt grænse mellem to lande. Derimod registrerer de ikke, hvor mange mennesker der er fordrevet i eget land. I de seneste årtier er antallet af mennesker der er fordrevet i eget land streget dramatisk på grund af borgerkrige og andre problemer i mange lande.
For at overvåge disse flygtninge oprettede Flygtningehjælpen i 1998 et overvågningscenter (IDMC), der årligt udgiver rapporter og statistik over, hvor mange mennesker der er fordrevet i eget land. Tallene er baseret på mange forskellige kilder: Både officielle tal, rapporter fra ngo'er og forskellige FN-organer og IDMC egne undersøgelser. For mere information, se hjemmesiden for Internal Displacement Monitoring Center.