[[suggestion]]
Landareal

Forklaring

Indikatoren viser et lands totale areal, ekskl. større indsøer og floder samt areal under havet som landet gør krav på.