[[suggestion]]
Ligest. i politik

Forklaring

Kvinder er i mindretal i alle verdens landes parlamenter, bortset fra i Rwanda. Dette skyldes særligt kvinders ringe adgang til uddannelse og den type af jobs de traditionelt har haft. Parlamenterne er i de fleste lande ansvarlige for at vedtage love og træffe mange vigtige afgørelser, og det er derfor et stort problem at kvinder er udelukket herfra. Statistikken er indsamlet og publiseret af Den Interparlamentariske Union (ITU).

Indikatoren er knyttet til FNs bæredygtighedsmål nummer 5, om at opnå ligestilling og styrke pigers og kvinders stilling i samfundet. Delmål 5.5 er at sikre kvinder fuldstændig og reel deltagelse og lige muligheder til ledende stillinger på alle niveauer i beslutningsprocesserne i det politiske, økonomiske og offentlige liv.