[[suggestion]]
Lykkeindeks

Forklaring

 

De Forenede Nationers Bæredygtige Udviklingsløsningsnetværk (SDSN) har oprettet en indeks og en årlig lykkeberetning, World Happiness Report.

Her rangeres lande baseret på hvor lykkelig befolkningen er. Omkring 3000 mennesker i hvert land er blevet bedt om at vurdere deres nuværende liv på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er det værst mulige liv og ti er det bedst mulige liv. Jo tættere landets score er 10, jo lykkeligere befolkningen.

De seks forskellige forhold, der måles i undersøgelsen er: indkomst, forventet levetid, social pleje, frihed, tillid og generøsitet.