[[suggestion]]
Malariaspredning

Forklaring


Malariaparasitten spredes af myg, som trives bedst i varme, fugtige områder.

Klimaforandringer, såsom øget temperatur, nedbør og fugtighed, forlænger malariamyggens levetid. FN's Miljøprogram (UNEP) forventer derfor, at sygdommen vil sprede sig yderligere i de kommende år.
Indikatoren viser antallet af nye tilfælde af malaria per 100.000 indbyggere hvert år. Antallet af indberettede tilfælde er justeret for at tage højde for ufuldstændige rapporteringssystemer, patienter der søger behandling i den private sektor, selvmedicinering, patienter som ikke søger hjælp, og overdiagnosticering gennem mangel på bekræftelse fra laboratorie.