[[suggestion]]
Militærudgifter

Forklaring

Indikatoren viser et lands drifts- og investeringsudgifter til militære formål målt som andel af landets BNP.