[[suggestion]]
National fattigdomsgrænse

Forklaring

Den nationale fattigdomsgrænse måler den relative fattigdom i et land, og er dermed tilpasset til de sociale og økonomiske forhold i hvert enkelt land. De nationale grænser spiller en afgørende rolle i Verdensbankens arbejde med fattigdomsbekæmpelse i verden. Grænserne er tilpasset leveomkostningerne i de enkelte lande, og i nogle tilfælde også inden for regioner og provinser, der skiller sig ud fra landsgennemsnittet.

De relative fattigdomsgrænser er unikke for hvert enkelt land, hvilket ikke gør det muligt at sammenligne direkte mellem forskellige lande. Hvad det vil sige, at være fattig kan derfor være meget forskelligt fra land til land. I Danmark har man afskaffet den national fattigdomsgrænse.

Statistikken er en indikator for FNs bæredygtighedsmål nr. 1, som har som delmål  mindst at halvere andelen af mænd, kvinder og børn i alle aldre som lever under den nationale fattigdomsgrænse i landet hvor de bor.