[[suggestion]]
Politiske rettigheder

Forklaring

Landene bliver evalueret udfra en check-liste med spørgsmål om politiske rettigheder. Der er lavet en skala som går fra 1 (fuld politisk frihed) til 7 (lille grad af politisk frihed). Hvert land bliver indplaceret i forhold til landets politiske frihed, i hht. svarene på de forskellige spørgsmål.