[[suggestion]]
Pressefrihed

Forklaring

Pressefrihedindekset måles på baggrund af en række forskellige kriterier: 

  • Politisk kontekst
  • Juridisk rammer
  • Økonomisk kontekst
  • Sociokulturel kontekst
  • Sikkerhed

En sub-score fra 0 til 100 beregnes for hver indikator. Alle kriterierne bidrager ligeligt til den globale score, og inden for hver indikator er alle spørgsmål og underspørgsmål vægtet ligeligt. 

85-100 score = God

70-85 score = Tilfredsstillende 

55-70 score = Noget problematisk 

40-55 score = Problematisk 

0-40 score = Meget problematisk/utilfredsstillende niveau af pressefrihed 

 Pressefrihedindekset udarbejdes af den internationale organisation Journalister uden grænser.

Organisationen rangerer de fleste af verdens lande på grundlag af spørgerundersøgelser indhentet fra journalister, menneskerettighedsaktivister, advokater og forskere. Derudover er der kvalitative data om angreb på eller vold mod journalister.